Осми събор от II цикъл Събори Заключително Слово (3/2011)

Арxив | брой 3 / 2011

Заключително Слово

Индивидът е потреба,
човекът е същност,
събожникът е служение!

Скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде благодатен! Колкото тронен, толкова и свещен! Благодаря ви от сърце! Да бъдете бранени в делото, в което имате безупречната радост да служите!

Не може да бъде измервана радостта с достиженията. Достиженията са признание, че радостта е основателна, но в никакъв случай тя не е достатъчно измерима. Радостта е чаканата и събудена, осъществимата и реализирана корона на битието на Мъдростта! („Ода на радостта“ е писана, разбира се, от много големия композитор Бетовен...)

Радостта ми е, че видях лика на Мъдростта, без да се гримира. Когато гримирате Мъдростта и с нея искате да изразите радостта си, тогава личността е повече от предназначението. А Мъдростта като Учение е много повече по предназначение във вашето служение на битие, не служение на индивидуалност. Индивидът е потреба, човекът е същност, но събожникът е служение! Това е, което нашите Послания поставят.

И затова радостта ми беше изключително не смутена, а просто поласкана от това, че можах да ви видя в тази неизмерима жертва.

  • Когато няма смут, жертвата е свята!

Когато има смут във формата на пресметливост, жертвата е обидна. А вашата жертва беше жертва на приноса без измерение за страдания или смут. Затова благодаря от сърце, че Децата на Деня имат своето искане да осветят Път, да създадат храм, в който да сложат олтара на това, което Мъдростта дава: Аз и Той сме едно! Но това „едно“, когато е повелено отвън, е само служение на обреда. При нас няма обреди. Единственият обред е, когато се обречем! Да се обречем – това е обредът, в който няма пресметливост, че можем да дадем Себе си. И тогава тезата ни за свобода от Себе си е толкова равностойна на онова, което Предшественикът беше казал – че Той и Отец едно сме.

Без Себе си! Тогава, когато осъществите това „без Себе си“, ставате Всемирност. Всемирността е Пътят на Учението Път на Мъдростта, което безспорно вече след това ще отвори дверите на храма на Свободата. А Свободата в никакъв случай няма да има пътен лик. Няма да има напредвара в илюзиите, че някой има свобода, когато е оверижен в своята минала човешка философия, или пък приоритетно в това, че неговата професионалност го прави „герой на деня“ и му дават знамение. Не! Единственото знамение, на което има право човекът, това е прирастът – когато от индивид е станал човек, когато от човек става събожник и когато от събожник, в дверите на отворената Свобода, той е Съсътворител. Това е казано в Учението!

Така че присъствието ви беше наистина едно събожествено сътрудничество в това, което направиха вашите представители върху Учението – в неговата същност, която, както казвам, е трон и олтар в единство. Когато делите човека още, вие сте му отнели венеца на бъдност. А Учението Път на Мъдростта ви дава идея за бъдност, за бъднина!

От сърце се радвах, когато чувах вещината на вашите вестители от различните краища на България. Разбира се, това е предвестие, че понякога макар и светулчица само е достатъчна, да покаже къде е пътят. Той трябва при вас да стане не пътека, а Път, който е посветена даденост на идеята, че носи Възкресение!

Човекът в предопределението си на съ-Божественост изживява феномените в различните прослойки на своята посветеност, за да стане Съсътворител. Това е тайната на Учението Път на Мъдростта, което носи в себе си ключа за храма на Свободата!

Уровенът на културната контактност тук, пред вас, беше достоен за признание, че можете, без да тръскате плодното дърво, да късате плодове – плодовете на посветеното ви знание. От сърце ви пожелавам да няма смут в сърцето ви, когато се завърнете, а с осветената храмност на вашата присъственост да занесете приветствие на онези, които ви чакат. Учението не е трапеза, още по-малко е мегдан, където се играе хоро...

Моля ви от сърце, приемете моите признания за това, което в този Събор можах да видя, и не спирайте идеята на служението, предвождана от отговорност за Пътя на човека-събожник!

Приветствие и на онези, които под съображения различни не са могли да бъдат тук! Не си купувайте огърлия, когато сами знаете как се правят. Идеята за Учението Път на Мъдростта е събудената ви даденост, а не пазарът, откъдето може да ги купите!

Благословени ми бъдете! Поздрави във вашите домове и на вашите съпридружители в битието ви на тази планета!

Благодаря ви, Деца!

 

05.08.2011, Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2011) Първичният израз на Живота – молитвата, е беззаветният му завет! The primary manifest of the Life – the prayer, is its non-cov ... Посланията – Отговорност и Служение (3/2011) Посланията са Път за Живот! По никоя тематика не съм говорил повече, отколкото за Посланията на Планетния Логос. Защото Посланията много естествено постилат пътеката пред „младож ... Откриване на Осмия събор от II цикъл Събори (3/2011) Вярата като Знание е наука, науката като вяра е Знание!   Изпълнение на Молитвата на Мъдростта.   Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа! Мили приятели! Скъп ... Откриване на Шестнадесетия семинар (3/2011) Събожникът е нова планетна и Mирова йерархия! Скъпи Деца на Деня! Нека радостта ни да бъде пълна! С молба за осъществяване предназначението на събожника! Благодаря от сърце, че вашият ... Семинарни дискусии (3/2011) Човек докато не забрави Себе си, не може да прави Себе Си! Въпрос: Как трябва да се разглежда книгата „Духовните дарове на България“ – като отделни теми или под един ... Осми събор от II цикъл Събори Заключително Слово (3/2011) Заключително Слово Индивидът е потреба, човекът е същност, събожникът е служение! Скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде благодатен! Колкото тронен, толкова и свещен! Бл ... „Духовните дарове на България“, том I: „Религиите в българските земи“ (Интервюта) (3/2011) „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ том I третира проблема за религиите в българските земи. Мирогледът е изходното начало на интерпретацията, но като статика той губи проницанието и няма ... „Духовните дарове на България“, том I: „Религиите в българските земи“ (Представяне) (3/2011) Представяне „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!   Варна, Фестивален и конгресен център   Ваклуш Толев: У ... 28 август – Ден на безсмъртните българи (3/2011) Йерархията на събожника е йерархия на Истината! Деца на Деня, длъжен съм да благодаря за поведението ви, за събуденото чувство на присъствие и правото ви на лична преценка за това, ... Ден на Съединението (Пред гробницата на Александър Батенберг) (3/2011) (Пред гробницата на Александър Батенберг) Себежертвата е Духопринос! Днес Децата на Деня, в изявена признателност към онези, които са строили нова България, присъстват на гроб ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.5 Космична материя (3/2011) Глава I, Тема 1.5 Космична материя   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2011) Мъдростта – зов за служение Мъдростта – предпоставки за нова Култура         Издава: © Сдружение „Общество Път ... Проглас (3/2011) Първичният израз на Живота – молитвата, е беззаветният му завет! Животът се осмисля като се осъществява в битие – като етапи на Еволюцията. Битието е йерархично – Жив ...