Откриване на Шестнадесетия семинар (3/2011)

Арxив | брой 3 / 2011

Събожникът е нова планетна и Mирова йерархия!

Скъпи Деца на Деня! Нека радостта ни да бъде пълна! С молба за осъществяване предназначението на събожника! Благодаря от сърце, че вашият път и вашата воля са ви довели до това, което се нарича Небе на Мъдростта!

Няма по-голяма радост в живота, когато видите осъществена своята родена като копнеж духовност. Именно затова последователите на Учението Път на Мъдростта са наречени Деца на Деня. Вярно е, че в Откровението е дадено, че в бъдещото царство на човешката бъдност няма да има нощ. Нощ – това е онази плътност, която ви е лишила от светлина. Но ето, че винаги е имало Небе, което е озвездено. И това Небе на Децата на Деня е именно тайната на вътрешното откровение – тайната, че човекът е бог в развитие; тайната, че човекът е не само сътворен, той е и съ-Сътворител!

Следователно онова, което можем да кажем, че е нощ, е нашата материя и затова Учението ви дава един връх – одухотворяване на материята. Тази нощ е обслуга, от която планетата ни е имала нужда, тя е материята, която приютява Твореца, за да станем с него съ-Сътворители.

Одухотворяването на материята е свобода от облачността, свобода от онова, което е наречено „нощ“. Материята трябва да я трансформираме, за да изведем своя Кундалини. Тогава Денят се освобождава и затова Децата му са в Учението Път на Мъдростта – те не можаха нито в Любовта, нито в Правдата да бъдат Деца на Деня:

  • Правдата брани материята;
    Любовта брани мисълта;
    Мъдростта брани Духа!

В този смисъл днес ще ви бъде поставен проблемът: „Събожникът – нова планетна и Мирова йерархия“. Битието на човека е покрусено именно от това, което се нарича непосветеност. Просто светът е пълен с недоимъци от Мисловното поле, с недоимъци от Причинния свят и понякога се изумявам от тях. Говорят се нелепости, когато не се познава йерархията на будния Кундалини...

Това опущение днес ви доведе тук. И аз ви благодаря от сърце! Вашата преданост е озвездено Небе. Благодаря ви от сърце за приноса, който направихте със своето присъствие! Не е проблем на избраници – проблем е на жертвеници! На онази клада, на която може да изгорите миналото си и да си сложите венеца на бъдещето. Това е вашият Път, скъпи Деца на Деня!

Вашата жертва е новото слънце, с което ще бъде огрята човешката даденост!

 

31.07.2011, Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2011) Първичният израз на Живота – молитвата, е беззаветният му завет! The primary manifest of the Life – the prayer, is its non-cov ... Посланията – Отговорност и Служение (3/2011) Посланията са Път за Живот! По никоя тематика не съм говорил повече, отколкото за Посланията на Планетния Логос. Защото Посланията много естествено постилат пътеката пред „младож ... Откриване на Осмия събор от II цикъл Събори (3/2011) Вярата като Знание е наука, науката като вяра е Знание!   Изпълнение на Молитвата на Мъдростта.   Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа! Мили приятели! Скъп ... Откриване на Шестнадесетия семинар (3/2011) Събожникът е нова планетна и Mирова йерархия! Скъпи Деца на Деня! Нека радостта ни да бъде пълна! С молба за осъществяване предназначението на събожника! Благодаря от сърце, че вашият ... Семинарни дискусии (3/2011) Човек докато не забрави Себе си, не може да прави Себе Си! Въпрос: Как трябва да се разглежда книгата „Духовните дарове на България“ – като отделни теми или под един ... Осми събор от II цикъл Събори Заключително Слово (3/2011) Заключително Слово Индивидът е потреба, човекът е същност, събожникът е служение! Скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде благодатен! Колкото тронен, толкова и свещен! Бл ... „Духовните дарове на България“, том I: „Религиите в българските земи“ (Интервюта) (3/2011) „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ том I третира проблема за религиите в българските земи. Мирогледът е изходното начало на интерпретацията, но като статика той губи проницанието и няма ... „Духовните дарове на България“, том I: „Религиите в българските земи“ (Представяне) (3/2011) Представяне „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!   Варна, Фестивален и конгресен център   Ваклуш Толев: У ... 28 август – Ден на безсмъртните българи (3/2011) Йерархията на събожника е йерархия на Истината! Деца на Деня, длъжен съм да благодаря за поведението ви, за събуденото чувство на присъствие и правото ви на лична преценка за това, ... Ден на Съединението (Пред гробницата на Александър Батенберг) (3/2011) (Пред гробницата на Александър Батенберг) Себежертвата е Духопринос! Днес Децата на Деня, в изявена признателност към онези, които са строили нова България, присъстват на гроб ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.5 Космична материя (3/2011) Глава I, Тема 1.5 Космична материя   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2011) Мъдростта – зов за служение Мъдростта – предпоставки за нова Култура         Издава: © Сдружение „Общество Път ... Проглас (3/2011) Първичният израз на Живота – молитвата, е беззаветният му завет! Животът се осмисля като се осъществява в битие – като етапи на Еволюцията. Битието е йерархично – Жив ...