Будителството – нов път (1/2012)

Арxив | брой 1 / 2012

Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом!

Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да осъществите Себе си! Благодаря за онази воля, която ви е довела, и за онзи хоризонт, който търси своето ослънчване! Добре дошли!

 

Евелина Николова – актриса: Рецитира „Да си буден“ из стихосбирката „Разпилени бисери“ на Ваклуш Толев.

 

Музикално изпълнение на струнно трио „Уника“ (Ивелина Стефанова – цигулка, Деница Димова – цигулка, Тодор Златарев – контрабас)

 

Евелина Николова: Будителството не е спомен, а реалност, че трябва да се раждат идеи, които крадат бъдеще! То е път на една бъднина. Сега искаме зрение за будност и слух за знание. Светлината на Знанието ни носи списание „Нур“. Новия брой на списанието, трети за 2011 г., ще представи главният редактор доц. д-р Кирил Коликов.

 

Кирил Коликов: Уважаеми Учителю! Скъпи събожници! Отново, след 15 дни, пак сме заедно. И отново празнуваме два празника в един ден. Това са Денят на Дома на Мъдростта – 11-годишнина, и Денят на народните будители. Безспорно всеки от нас чувства, че тези два празника са неразривно свързани при навлизането на Новата Духовна вълна на Мъдростта. Защото както Будителството е извикало личното съзнание на българина, националното съзнание на нашия народ (Учителят казва с три лъча: лъчът на просветата, лъчът на молението и лъчът на бунта) и нещо повече – дори съчувствието и помощта на света за освобождението ни от робство, така и сегашното будителство с Дома на Мъдростта ни събужда, но вече за освобождение, бих казал, от материята.

Ако си зададем въпроса: къде е този Дом на Мъдростта? Ние го приемаме като сграда, намираща се някъде (в Пловдив). Но всъщност, преди всичко, той се изгражда у нас – ние сме Домове на Мъдростта, ние! Той се изгражда в нашето лично съзнание. Освен това се изгражда и в социалното съзнание – в общността на събожници, каквато ние фактически сме и, така да се каже, призоваваме хората към събожничество. Нещо повече – този Дом присъства безспорно и във Всемирността, в Мировото съзнание. Иначе нямаше да бъде сведен до тук, до нашите съзнания.

Искам и още един щрих, с още един елемент да обърна внимание върху понятието Дом. Всъщност защо Ваклуш не го нарече Храм на Мъдростта или Светилище на Мъдростта, а го нарече Дом на Мъдростта? Защо точно Дом? Можем да направим донякъде съпоставка с Дом-светилище на безсмъртните българи – и там е Дом. Защото Домът ни прави съпричастни, и не само съпричастни, но много близки с Мъдростта. Всъщност с идеята Дом ние ставаме дори повече от родствени с Мъдростта! И както Учителят е определил: Домът е приютност на духовната ни будност; Домът е свята обител на Словото; Домът е аурна същност на Учението на Мъдростта! Така че в този Ден ние се докосваме именно до тези енергии на Мъдростта, които изграждат Дома.

Бих казал, че списание „Нур“ играе не само решаваща, но водеща роля в изграждането на този Дом вътре у нас. И затова Редакцията издаде за празника един нов брой на списанието.

 

(Следва представяне на съдържанието на списание „Нур“, 3/2011.)

 

По повод на днешните празници, от Редакцията сме надписали следния текст на нашия Учител Ваклуш Толев:

 

На Всемирния будител – за духовната будност в Дома ни на Мъдростта – поклон!

 

Поклон, Учителю! Благодаря Ви!

 

Ваклуш Толев: Благодаря! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна. Казал съм, че Домът и Учението Път на Мъдростта нямат кръвна група. Вчера бях изненадан не, а радостно изживян от едно съобщение в пресата: „Създадоха изкуствена кръв“. Няма да има кръвни групи, няма да има дори човек – ще има събожник!

 

Евелина Николова: Ролята на Будителството е в дарението за бъдеще. Нужни ли са нови будители? Да! Идеята за нова Култура – на Мъдростта, иска нови будители.

Слово от Ваклуш Толев: „Будителството – нов Път“.

 

Ваклуш Толев: Искам вашата радост да не бъде смутена, че определената ви жертва е била напразна. Вие изпреварвате с хилядолетие! Знаете, че аз от десетки години говоря за събожника – който ще е освободил кръвта на човека. Радвам се от сърце, че мога сега да ви го потвърдя точно на този Ден, когато имате това велико тайнство – тайнството будители в съкровената домнина, наречена Дом на Мъдростта.

Безспорно будителството не е само реакция на робството в България. То е още из нейната начална даденост на този европейски континент, когато прабългарите са проводени с ръката на благослова да осъществяват Бог в себе си (защото Танг Ра не ги е напускал). Така че, ако трябва да говорим за будителство и за клади, в които главн`ите ще светлеят в Дома на Мъдростта, трябва да изтъкнем този изначален период. И който отлисти страницата на пра-България, още там ще намери будителство – защото Танг Ра не е бил делен с други богове.

А после Охрид и Преслав са онези школи, в които будителството започва своя Златен век. След това ще го видим в Търново, а после ще го видим в пазвите на оробена България – в борбата за църковна независимост. Будителство е, когато сме родили нова Църква и сме правили апостолство, но онова, което се нарича църковна независимост, то е будителство из пазвите на робска България.

Така че, когато искаме да определим Будителството като пътнина, тя безспорно е имала дом и този дом не е вън от сърцето и душевността на България – той е вътре!

Златният век е лист, писан в скрижалата на душевния свят на България. Златен век! Ако това не е будителство в една Европа...! Когато на определен народ се дава златна книжнина, му се дава енергия и се търси изказът на енергията. Този изказ на духовна енергия е трябвало да смени заземяването на българската духовна общественост. И в неимоверно голямата школа в Охрид 3500 души са получавали знания за своя бунт срещу това, което тяхната мисловна предназначеност още не им е била открила – не им е била вдигнала завесата. Затова е Златният век!

Другите народи нямат Златен век на книжнина и няма откъде да го вземат. А изказът идва от онова творчество, което след това се ширва сред славянските народи. Какво оставя Климент Охридски? Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Ест... Това е битие, това е будителство – йерархия за нов дом! Духовният олтар на Любовта, който е венецът на добродетелите, отслужва своята дан, но знанието е трябвало да разгърне друга скрижала, т.е. търсел се е изказът му.

Енергията на смирението у Йоан Рилски е искала да подчертае духовността му. А бунтовната тайна я дава цар Иван Шишман, който забива една главня при оробяването ни и казва, че когато тази главня се раззелени, пак ще има Българско царство, България ще бъде свободна! Аз питам: какъв завет той оставя в енергията на тази главня, че след 500 години ние виждаме Васил Левски, който казва, че когато се освободи България, ще отиде да освобождава други поробени народи. Няма друг в световната история, чиято бунтовна съвест да не е само национална! Само на Левски бунтовната съвест е и социална, и континентална, и планетна; само Левски в световната история е бунтовник с предназначение за Мирова жертва. На тази клада преди това е сложил своята огнена мощ Раковски, гостувал в европейски дворове – некоронован глава със знамение и с бунтовни знамена...

Световната история може да се ласкае с революционности и дворцови убийства, но нашият народ сваля терора на робството, като развява знамето „Свобода или смърт!“.

А кой обобщава цялата национална съвест в определение за държава? Кой дава културното знамение, което никой народ досега, никоя личност не го е казала: „Бог и България – единство в двойна плът!“? Никой не смее да направи своята държава, нейните поданици единство с тялото на Бог! И то в най-неблагоприятните условия – след почти 700 години робства. Бог и България... – Пенчо Славейков!

Какво е тогава будителството – съвестта на една нация! Ама имало някакви предатели... За тях има и бесилка, но не ги обесват – оставят ги, за да са пример на подлеци. Винаги ще има и такива...

Това е жертва – будители и бунтовници! Райникнягини и знамена, за които се изисква обреченост. А тази обреченост трябва да бъде предсетена – да бъде венчана с жениха-смърт, защото този народ не е бил загубил идеята, че Възкресението е по-реално, отколкото умирането. Казал съм, че смъртта легитимира в различни стадии, защото има закон за прераждането.

Не се легитимира във вечност индивидът; не се легитимира и човекът в безкрайност – човекът сега освобождава местото на троновата властност на събожника. Духовният път е непреривен! И тогава гениалността на Пенчо Славейков е подчертана. Събожникът не е само син на Бога, но е и Негов известител. Синът свидетелства с кръв – събожникът ще свидетелства с безспорността „Аз и Той сме едно!“. Ето гениалността на Пенчо!

Колко странно е да бъдете деца на бунтовен народ, на будителски народ и да имате Дом на будителите, Дом на Мъдростта! А будителят е и личност, и дело. Защото делото е, с което одухотворявате материята, чийто бъдещ образ ще трябва да се смени. Не може да отречете Бога, който е у вас – вашия Кундалини. Той ви йерархира, Той ви пази, Той ви слага на стража над материята! Домът на материята е пазен от вашия Бог в стадиите на вашата самоосъзнатост.

И аз съм изключително благодарен за будността ви, макар да не е проблем още на лична зрялост. Но будността именно ви е довела в Дома на Мъдростта. Има нещо много странно – поклонението и прозрението са направили у вас един процеп, сложили са във вас една идея, чието название е будителство. Тя започва от школите в Охрид и Преслав, а след това и в третата клада на будителството – Търново. Този голям триъгълник на българската история! Както сега е Триъгълникът на Мъдростта, където, дойде време, в неговата средина да мине гъвкавостта на Змията, движението – свалената кожа на миналото като предсета. Това е величието на Змията – че тя си съблича кожата. Така и триъгълникът на българската духовна даденост сложи Учението Път на Мъдростта, като изведе в живот вложената даденост – човекът-бог. Но в развитие! Опасно е, когато, поблазнен от лъжливо величие, човек се направи на Бог. Пазете се от изкушенията! Учените създават изкуствена кръв, а ние създаваме неизкуствен бог!

Така че, когато искаме да обявим тайните на едно будителство, виждате каква властност направи българската историческа съвест – независима Църква, а нямаме държава. Цели 18 години по-рано духовната будност запалва кандилата на института като средство за възпитание и причастие. А те от своя страна дават порива на жертвата. Аз не съм виждал народ с толкова много жертви и в същото време с толкова много святост в олтара. Това е голямото тайнство – монашеското смирение, което влезе в кръвната ни картина – несмирената кръв в иконно моление! Можете ли да си представите с какво е набогатена тогава аурната същност на жертвата? С губене на себесъзнание и раждане на олтар на светостта на нацията. Нацията трябва да бъде изживяна като осъществена и надмогната гордост и тя е отработвала своите жертвени воини.

Това са направили ония, които наричаме будители! Като вземете всички наши творци в тази тъмна уж епоха на робствата. Не, ние сме народ, който е бил под робство, но не е бил роб! Гордеят се хората с Великата френска революция; със спазмите, които изживява Австро-Унгарската империя; с разните болшевишки ценности в Русия... Един руски писател със съвестта на подлец рече, че тези ценности са предназначението. Горкият Горки... А нашето будителство можа да изгори в кладата си всички подлости на дребното. Но аз пак казвам: енергията е била дадена, търсел се е изговорът. И този изговор е в едно само изречение – в онзи афоризъм от върха на българската духовност: Бог и България – единство в двойна плът! Ето това е Дом на Мъдростта – България!

Будителството е един изключителен феномен. Този хубав Ден събужда в мен не само будителството, той събужда и оня нестинарски плам, който българската душевност има и манифестира като феномен. Олтарът забрани нестинарските игри, но държавата не ги покоси. Феноменът не е изстъпление – не е заблуда, а е вложена възможност! Защото тайната в човека е Кундалини – Огънят. Феномените са потребни, за да занимават ума, но жертвената причинност надкрачва всяка съблазън за утешност и занимания! Всичко е отработено в листа на вът­решната ни Книга, но човечеството чете още подлистника... Учението на Мъдростта е първата страница на Знанието, която историята ви дава!

И се радвам на вашата не само присъственост сега – радвам се на вашата принадлежност в тази тайна да четете първия лист на събудения Път на човечеството, а именно Учението Път на Мъдростта!

Благодаря ви от сърце! Щом имате огледалото на Знанието, не се смущавайте в своята пътна жертва!

Благодаря, скъпи Деца! Вашата бранна същност и новите открития ви дават безспорност: няма да има кръвни групи. Това е знамение! Разбирате ли как вече сте освободени от тезата на добродетелите и идва Знанието! Това не е да отречете Бог – точно обратното е. Това е да не ви натрапят Бог, а да изведете Бог от себе си. Голяма тайна е, че човекът е бог в развитие, защото му е дадено Дихание, но не се казва, че при Сътворението са му дали кръв...

Благодаря ви! Бъдете ми живи и здрави! Имайте опорността и смирението!

 

29.10.2011 г., Пловдив,
Музей на Съединението

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! The Messages are a being of bearability according to the degree of init ... Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012) Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединениет ... Будителството – нов път (1/2012) Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта (1/2012) Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Да си буден, когато измамен светът заспива...[1] Това е големият ви дар – че сте будни, когато измамен светът заспива ... Дни на Дома на Мъдростта (1/2012) Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, който осветява живота в ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2012) Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2012) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, нека Молитвата и вашата воля пред трона ... 13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012) Интервю Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение! Уважаеми г-н Толев, На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия бро ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2012) Възкресението е узаконяване на безсмъртието! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорно ... Заседание на Съвета (1/2012) Взривете първом себе си! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Радвам ви се, че в Пътя на отговорността пожертвахте дни, в които хората имат развлечение, а вие – св ... Среща на водещите от Школата с Ваклуш Толев (1/2012) Огледало на бъдещето е Истината! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде творчески, одухотворяващ собствената ви отговорност и благодатен в приложност ... Мъдростта в скрижали. Творец, Сътворител (1/2012) Глава I, Тема 1.6 Творец, Сътворител „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културн ... Творец, Сътворител (1/2012)   1. Творец е само Безпричинната Причина! 2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно. 3. Волята на Твореца не е в пространството, а ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2012) Axis Libri Проглас Откриване на Учебната 2011/2012 година Будителството – нов път 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Дни на Дома на Мъдростта ... Проглас (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини ...