Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012)

Арxив | брой 1 / 2012

Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта!

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединението за нашето тържество! Съединението – идея за единство и път за жертви. Нека благословът бъде напътствието ви!

 

Петър Николов – председател на Общество Път на Мъдростта: Добре дошли на откриването на Учебната година на Школа „Път на Мъдростта“! Знанието, което дава Школата, е мирогледът на Учението Път на Мъдростта, или културата на Мировата Духовна вълна на Мъдростта, а естеството на Школата е живяно битие и свидетелство за това е Учителят.

Тази Учебна година е едно въвеждане в културата на Третото хилядолетие. Макар и човечеството да се измерва все още в границите на мисловните си възможности, новите ценности, за които светът мечтае, са представени и те стоят на прага му.

Нека си честитим днес и Деня на Децата на Деня! Денят, в който Учителят създаде Школата преди 20 години. Ние благодарим, че имаме Път, Учителю!

Сега нека Лъчът на Изкуството – на Предсказанието, както знаем – да поведе тържеството ни!

 

Изпълнение на пиано от Филип Маджаров

 

Кирил Коликов – главен редактор на Учението Път на Мъдростта: Честит, преди всичко, Ден на Децата на Деня! Защото има една много особена връзка между началото на Учебната година и Децата на Деня. Ако ги няма Децата на Деня, няма да има школи, но ако нямаше Школа, нямаше да има Деца на Деня... Следователно този Ден по един много особен начин свързва в една взаимност Учението и тези, които имат отговорността да го приемат, съхраняват и разпространяват.

Тази година ние искаме да обсъждаме една от най-дълбоките метафизични книги на Учението – „Седемте Лъча на еволюцията“, и една от най-важните в нравствено-духовен аспект теми – Посланията на Планетния Логос. Надявам се да се справим на максимума на нашите възможности, които притежаваме като личности – било, които водят, било, които присъстват в Школата.

 

Ваклуш Толев: Идеята да се обнови човек е да надмогва всяка трудност и освещава всяко дело. Вие надмогнахте днес себе си в Пътя, който избрахте, а той е наречен „Път на Мъдростта“.

Тази нова Учебна година съм озаглавил Беззаветен Завет. Вие имате Нов Завет, имате Стар Завет, но Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Той не може да бъде ограничен в границите на лична воля и на обществена тенденция или само в идеята на Възкресението.

Всяко съвремие има своята Айфелова кула, но онова, което я характеризира, е бъдещето. Тенденциите на съвремието се осъществяват – това, което води, е бъдещето! Затова казвам, че Обществото Път на Мъдростта не е още история, но прави история. Тази отговорност е многовалентна. Тя не е само път на жертвата – в нея е вложена потенциалната даденост на Възкресението. Затова е беззаветна заветност!

Свободата е социална памет! В тази идея се крие именно себевъзможността за възкресение, вложена като неизбежна необходимост, защото вложената тенденция е, че човекът е бог в развитие. А робството не е само чуждовластие, то е съпровод на живота. Личното робство е степен на невежество – робувате на дадени исторически същности, слугувате на своята преходност. Но вас това ви увенча в края на краищата с Път – с Учението Път на Мъдростта, за вашата присъственост в битието на Съсътворителството.

Ето защо надсловът на тази година е „Посланията на Планетния Логос през погледа на Седемте Лъча на еволюцията“ – самата идея на Съсътворителството. В същността на беззаветната заветност вие можете вече да правите Съсътворителство!

  • Животът като поведение се учи;
  • Животът като философия се обяснява;
  • Животът като религия ражда култура;
  • Животът като воля еволюира;
  • Животът като йерархия обожествява!

Тази ск`ала, осъзната с принадлежност или не още осъзната, се осъществява. И първият израз на Живота е молитвата. Под молитва хората разбират смирено скръстените ръце или повтаряне на дадена концепция. Но често с не дотам вещина и с непроницание. Защото Бог не може да ви изкушава, както е казано в „Отче наш!“. Такова изстъпление не може да има в Пътя на човечеството, в неговите йерархии. В дивачеството – да, но в следващи йерархии – не! Вие се изкушавате, защото още не сте богове.

Молитвата може да бъде само една дума, тя може да бъде и нееднословна, но в никакъв случай не бива да бъде многословие! Иисус толкова ясно казва: Аз и Отец едно сме! Другото минава през Правдата и през Любовта – за да събудите отговорност и жертва. В Мъдростта трябва да събудите вече служение! А голяма част от човечеството казва, че служи, но когато се иска от него жертвата, посочва друг...

Животът в Мъдростта е служение за събожник! Така вие одухотворявате анатомията, астрала, ментала, така вие давате верската тайна. И тогава трябва да видите кой от Седемте Лъча може да сумира, така че неговите спазми и изстрелност да намерят божеството в човека – божество, предназначено по силата на сътворението ни.

Във Въвеждащото Послание (за 1977 г.) търсим Бог вън от себе си и още не можем да кажем „Аз и Той сме едно!“. В следващи Послания Той е с нас като Син Човечески. Не може да кажете, че сте Син Божий, когато не сте минали стадия на Син Човечески. (Идеята за човека я ражда Учението на Любовта, а тя има една тайна – Разпятие. Разпятието е принос на личната жертва!) И накрая – в Заключителното Послание (за 2006 г.), Бог е у нас – като Книга на Живота, събожник и Път!

Когато отворите Посланията и ги погледнете с онази зрялост, която Разпнатият има вече, тогава във Въвеждащото Послание ще видите наистина първата стъпка, която трябва да направите, защото сте на планетата Земя, но не сте в поделенията, които ви правят Небесен представител. Вие сте в онази събудена даденост, която ви йерархира да изградите своята аура.

Седемте Лъча излъчват своите цветове, а вие със спектъра им можете да направите дъгата на тайната, през която трябва да минете. И затова във Въвеждащото Послание се иска: Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля! Това е задължението.

Иска се и: Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията! Никой няма да избегне закона на Еволюцията, каквато и догма да ви сложат религиите. А ако те ви ограничават, как искате да си направите съзвездие!?

И третото Искане е: Съхрани планетата в мир и Пътя на Учителя в сигурност! Това е „Сезам, отвори се!“ – първият вик, който трябва да направите в себе си, за да имате събудената сигурност на своя Път.

Тогава по-нататък, например в Посланието на Служението (за 1999 г.) – двайсет и второто, вие не само ще имате своята преданост, но и ще поискате: Научи ни да победим преходност и йерархии, богове и съдба! Вие сте в кръстословицата, в която трябва да отгадаете тайните на съдбата като предназначение и роднинството си с боговете. Този, който се страхува от понятието Бог, той не може да снеме от Него булото, което Го прикрива.

Втората тайна на това Послание е: Дай ни прозрение да изходим пътя на служението и познаем гроба на Възкресението! Човек, преди да може да възкръсва, трябва да научи тайните на гроба, т.е. своята преходност. Онова, което служението ви задължава, е да осветите не само трапеза, а да осветите и гроб. И тогава няма защо човек трудно да отива пред олтар. Но това са още възпитателните средства, защото и олтарът, и гробът, и Възкресението са във вас – не вън от вас! Който не може да се научи да възкръсва, как да даде тогава своя пример на жертвеник?!

И трето Искане в Посланието на Служението е: Нека осветим това, което имаме, за да не се загубим в търсене! Блуждението предполага мъгливост, а мъглата се побеждава само от Слънце!

В Заключителното Послание имате нещо съвършено друго: Деца на Деня, поселници на Мировия и на Планетния храм... Мировият храм сте вие, планетен храм е вашето тяло. Но в кой от тези храмове вие ще можете да прочетете Беззаветния Завет; кое е онова, което още ви ограничава в Пътя на Мъдростта?...

Ето защо е казано в първото Повеление: Открийте бъднината си в Книгата на Живота! Бъднината, не бъдещето!

Второто Повеление е: Светителствайте в служение за Сътворителя и събожника си! В Мировата и планетна култура идеята за събожника не е раждана, макар че старите мъдреци бяха казали, че човекът е бог. Аз казвам, че той е бог в развитие, но човекът е и едно ново поприще – събожник. Както Учението на Любовта роди човека, така Учението на Мъдростта ражда събожника!

Третото Повеление е: Направете пътника Път! Път! Извървете тази тайна, не се смущавайте!

Така Посланията във вашата бъдна отговорност на Школата тази година, съчетани със Седемте Лъча на еволюцията, са вашият Път. Затова съм казал: Иисус Христос е живяно човечество и въплътена Божественост! Живяно човечество! Избродихте тези олтари, пред които свеждахте глави на покорност. А човекът, след Диханието, което му дава Отец, става съ-Сътворител. Бог всичко изпипва, но Диханието, за да бъде Бог в единство, е тайната. Това именно е идеята за съ-Сътворител. И тогава вече всеки Лъч ще намери своето петолиние.

Като анализирате Вълните, които облъчват битието на човека, ще видите, че Правдата индивидуализира, Любовта социализира! (Но изопаченият образ на мисленето, наречен социализъм, направи карикатура – вместо да изгражда човека, създаде класовия атавизъм.) А какво прави Мъдростта? Безспорно, Мъдростта прави събожника!

  • Събожникът е изживяна индивидуалност, упражнена социализация и единство с Бога!

Каква ще бъде тайната на боговете, които са изживели тези стадии, това е проблем на една нова бъдност, на една нова Божественост.

Ето защо Заключителното Послание съм нарекъл Послание на Живота. Във Въвеждащото имате изначално опънатата стълба с първите йерархически стъпала, а в Заключителното имате Мировия храм – за този, който е извървял стълбата, която нарекохме планетна.

Уроци по битология са първите Послания. Те са кръвната картина на планетния поселник. Но Последното – Посланието на Живота, е нулева група. То е цялостно – било като битология, било като социология, било като култура, било като духовно единство, т.е. Аз и Той едно сме! Животът е осъзнато Божество, а не олтарно признание!

Животът се осмисля, като се осъществява в битие – в етапи на еволюцията. Но Животът е повече от едно съществуване – той е Беззаветният Завет! Битието е йерархично, Животът е цялостен! Битието има богове, Животът – Божество! Затова не се приема и осъзнава еволюцията!

Деца на Деня, радвам се, че новата Учебна година започва в идеята на самозабравата, че индивидът е бил същество, че човекът е бил битие и че идваме до събожника, който е не вече кръвен побратим на човека.

Единственото нещо, което сега не бива да губите, това е Себе си, макар че тайната на Мъдростта е без Себе си!

 

Марина Петрова – ръководител на Школа „Път на Мъдростта“ (поднася цветя): От името на всички Деца на Деня, скъпи Учителю, Ви благодарим за Божественото Знание! А всеки лично ще Ви благодари в Пътя със своята приложна всеотдайност и жертвеност! Заповядайте!

 

Ваклуш Толев: Ако не можете да пожертвате Себе си, поне не се губете от това, за което сте предназначени. Благодаря ви от сърце!

Когато отговорността ви води, а служението ви жертва – това е манифест на Възкресението! Възкресението е присъствена Човечност и боголикова Божественост. Човекът бог в развитие е не подвластник, а съ-Сътворител!

Да се каже – е прозрение, да се утвърди – е откровение, да се приложи – е живот!

 

15.10.2011 г., Пловдив, Музей на Съединението

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! The Messages are a being of bearability according to the degree of init ... Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012) Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединениет ... Будителството – нов път (1/2012) Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта (1/2012) Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Да си буден, когато измамен светът заспива...[1] Това е големият ви дар – че сте будни, когато измамен светът заспива ... Дни на Дома на Мъдростта (1/2012) Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, който осветява живота в ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2012) Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2012) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, нека Молитвата и вашата воля пред трона ... 13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012) Интервю Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение! Уважаеми г-н Толев, На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия бро ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2012) Възкресението е узаконяване на безсмъртието! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорно ... Заседание на Съвета (1/2012) Взривете първом себе си! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Радвам ви се, че в Пътя на отговорността пожертвахте дни, в които хората имат развлечение, а вие – св ... Среща на водещите от Школата с Ваклуш Толев (1/2012) Огледало на бъдещето е Истината! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде творчески, одухотворяващ собствената ви отговорност и благодатен в приложност ... Мъдростта в скрижали. Творец, Сътворител (1/2012) Глава I, Тема 1.6 Творец, Сътворител „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културн ... Творец, Сътворител (1/2012)   1. Творец е само Безпричинната Причина! 2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно. 3. Волята на Твореца не е в пространството, а ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2012) Axis Libri Проглас Откриване на Учебната 2011/2012 година Будителството – нов път 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Дни на Дома на Мъдростта ... Проглас (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини ...