Творец, Сътворител (1/2012)

Арxив | брой 1 / 2012

 

1. Творец е само Безпричинната Причина!

2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно.

3. Волята на Твореца не е в пространството, а в енергията.

4. Tворецът е оставил евристичното начало творението Му да сътворява.

5. Сътворителите като Архитекти са предвидливи, Творецът като енергия е вездесъщ.

6. Боговете Сътворители са преходни – Творецът е неизчер­паем.

7. Творението има временно битие – Творецът е неограничен!

8. Сътворителят е кръвообращение на Твореца, но не е вечност!

9. Бог Сътворителят не е Сътворителната сила.

10. Сътворителят Се Себеограничава, без да губи пространство и време, за да роди света.

11. Бог Сътворителят от Себе Си извежда творението и то като същност е вечно, но с временно битие.

12. Бог чрез Мировата енергия се Самоизявява.

13. Сътворителят се жертва в Своето сътворено.

14. Творецът е Един, Сътворението Му е многолико!

15. Когато Бог твори – създава множество; когато множеството се напъти към Него – отива в единство!

16. Бог няма кой друг да търси освен Себе Си в Своето творение.

17. Сътворителят Си създава реални богове, а тяхна задача е да еволюират.

18. Бог създава Сътворението, то да подчертае и признае Живота.

19. Сътворителят не еволюира в Собственото Си съзнание, а се разгръща, за да еволюират съзнанията, които Го усвояват.

20. Бог е едно Себеосъществяващо се в боговете Си Същество.

21. За Сътворителя няма друга радост, освен да види в творението Себе Си осъществен!

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! The Messages are a being of bearability according to the degree of init ... Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012) Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединениет ... Будителството – нов път (1/2012) Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта (1/2012) Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Да си буден, когато измамен светът заспива...[1] Това е големият ви дар – че сте будни, когато измамен светът заспива ... Дни на Дома на Мъдростта (1/2012) Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, който осветява живота в ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2012) Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2012) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, нека Молитвата и вашата воля пред трона ... 13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012) Интервю Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение! Уважаеми г-н Толев, На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия бро ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2012) Възкресението е узаконяване на безсмъртието! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорно ... Заседание на Съвета (1/2012) Взривете първом себе си! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Радвам ви се, че в Пътя на отговорността пожертвахте дни, в които хората имат развлечение, а вие – св ... Среща на водещите от Школата с Ваклуш Толев (1/2012) Огледало на бъдещето е Истината! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде творчески, одухотворяващ собствената ви отговорност и благодатен в приложност ... Мъдростта в скрижали. Творец, Сътворител (1/2012) Глава I, Тема 1.6 Творец, Сътворител „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културн ... Творец, Сътворител (1/2012)   1. Творец е само Безпричинната Причина! 2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно. 3. Волята на Твореца не е в пространството, а ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2012) Axis Libri Проглас Откриване на Учебната 2011/2012 година Будителството – нов път 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Дни на Дома на Мъдростта ... Проглас (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини ...