13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012)

Арxив | брой 1 / 2012

Интервю

Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение!

Уважаеми г-н Толев,

На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия брой на списание „Нур“. А 1+9=10 е един завършен цикъл.

 

Какъв цикъл приключи списанието тази година?

Нур може да приключва цикли, но не и съдбата си. То, списанието, даде компасните стрелки на Учението Път на Мъдростта.

Нур, вече на 19 години, сочи, че Пътят на Мъдростта като доктрина на Знанието, като Духовна вълна дава идеята за събожника, който е еволюционна йерархия на човека бог в развитие.

Нур и тази година не се отлъчи от универсалната си същност и предназначение. Наложи своето кредо да информира Децата на Деня с новия труд „Беззаветен Завет“, който е предвара за бъднина на чаканата Духовна вълна. Имахме едно смирено искане човек да се осъществи като изживяна индивидуалност – Голгота е Път на човечеството; сега имаме Беззаветния Завет – Път на събожничеството!

 

Как списанието съвмести земния и Небесния Път?

Адам е сътворен от Небесния си Творец. Неговите съпридружители – растителни и животински видове, са планетна потенция, а Небесният покров – слънчев, лунен и звезден, е не само ориентири, а мисловни и духовни вибрации, на които не липсва памет.

Паметта спомня знанието, а Откровението води! (Затова Атина Палада е неутробна.)

 

Каква е ролята на списанието като настояще за бъднина?

Нур е жива памет – съхранител. В предишните милиарди години тази услуга са вършили камъкът, дървото, облаците, водата, огънят... (Оттам е магиката на звездобройството, нестинарството и пр.)

Нур поднесе и поднася на своите Деца на Деня знанието, че Духовната вълна на Любовта дава очовечването, а Духовната вълна на Мъдростта дава обожествяването – класирана йерархия.

Посланията чрез Нур и неговият труд „Беззаветен Завет“ са най-безспорният израз на бъднина – съхранена в аналите на Живота!

 

Редакцията

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! The Messages are a being of bearability according to the degree of init ... Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012) Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединениет ... Будителството – нов път (1/2012) Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта (1/2012) Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Да си буден, когато измамен светът заспива...[1] Това е големият ви дар – че сте будни, когато измамен светът заспива ... Дни на Дома на Мъдростта (1/2012) Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, който осветява живота в ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2012) Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2012) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, нека Молитвата и вашата воля пред трона ... 13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012) Интервю Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение! Уважаеми г-н Толев, На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия бро ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2012) Възкресението е узаконяване на безсмъртието! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорно ... Заседание на Съвета (1/2012) Взривете първом себе си! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Радвам ви се, че в Пътя на отговорността пожертвахте дни, в които хората имат развлечение, а вие – св ... Среща на водещите от Школата с Ваклуш Толев (1/2012) Огледало на бъдещето е Истината! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде творчески, одухотворяващ собствената ви отговорност и благодатен в приложност ... Мъдростта в скрижали. Творец, Сътворител (1/2012) Глава I, Тема 1.6 Творец, Сътворител „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културн ... Творец, Сътворител (1/2012)   1. Творец е само Безпричинната Причина! 2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно. 3. Волята на Твореца не е в пространството, а ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2012) Axis Libri Проглас Откриване на Учебната 2011/2012 година Будителството – нов път 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Дни на Дома на Мъдростта ... Проглас (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини ...