21 декември – Ден на Посланията (1/2012)

Арxив | брой 1 / 2012

Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път!

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата на избраността си Път на Мъдростта – е в благослова. Осъществете Себе си! Честито ви големия празник! Нека неуморността бъде вашата воля!

 

Музикални изпълнения

 

Евелина Николова – водеща: Рецитал на откъс от „Любов“ из стихосбирката „Разпилени бисери“ на Ваклуш Толев.

 

Учителю Ваклуш! Скъпи гости, приятели! Събожници! Днес ни събира Денят на Посланията – 21 декември! Този Ден е не само провиденция белязана, той е отворени двери на Знанието.

Културен център Тракарт – място на древни култури, път на царе, императори, цезари – сега е мястото, където Посланията чертаят Път – Път за Живот!

Моля г-н Жорж Трак за приветствие!

 

Жорж Трак – управител на Културен център Тракарт: Добре дошли на всички! Учителю Ваклуш, добре дошъл при нас!

Животът на всеки един от нас е път в знанието. А знанието и самопознанието са безкрайност, която е необходимост за всекиго. Това е и моето отношение към откровенията на Ваклуш Толев. Откровения, които откриват Път към безкрайните пространства на Духа; откровения, които превръщат в празник всяка една среща с него.

Днешната среща е една светлина в Пътя ни... Искам да поднеса тази стъклена камбанка, която е изключително крехка, изключително нежна. Защото стъклото в Културен център Тракарт е нещото, което е най-ценно, а другото ценно нещо тук е животът. Затова приемете, че стъклото е крехко като живота ни, а Духът – точно обратното!...

 

Ваклуш Толев: Сърцето е един малък орган в тялото, но то е, което дава пулсите, двигателността, обичта, жертвата и Възкресението! Благодаря Ви за този дар!

Аз днес, на това тържество, ще кажа няколко неща, с които искам прирастът на мъдростта ви да прерасне в идея да бъдете свободни. А Свободата е вашият предстоящ, макар и далечен, бих казал, олтар.

Не искам обаче да смутя олтара на довчерашното ваше моление, нито предаността, към която безспорно сте принадлежали. И вие не ги обиждайте, но подгответе съзнанието си, подгответе мисълта си, подгответе биологията си да си смените храмовете! Този, който го е страх да си смени храма, значи не признава своята йерархия: от тотемния дъб, през митологичните богове, до едноличния олтар и до храма на събожника, към който трябва да се върви.

Има една дължима благодарност към Онзи, Който казва: Да сътворим човека! Каква предвидливост е носил, за да ни сложи не в дълг, а в себеосъществяване. Това е Да сътворим...! И затова казах, че ние наистина трябва да сменим своя храм. Децата на Деня го правят с воля на подчертана даденост в жертва.

Днес имате най-големия празник – празника на Откровенията! А онова, което дава сега пулс на Откровението, е Новата Духовна вълна – Мъдростта, и нейната посестрима, която е бъдещото велико тайнство – Истината. Човечеството си служи с понятия, в които слага условности на обстоятелства, определящи истина. А Истината не може да бъде определена от обстоятелства. Йерархията и еволюцията дават обстоятелства, но откровението – не. Откровението се храни с онези стойности, които нефизическите субстанции употребяват. А субстанциите и в по-горни светове имат свои измерения. Ето защо казвам, че Истината е пулсът на Откровението!

Разбира се, че неграмотността, с която човечеството се осъществява (без да обижда еволюцията), е позволено незнание, докато невежеството е непозволено знание! Епохата, в която живеем, не може да ни наниже огърлие от бисери. Но измамата не е проблем само на чуждо внушение, а и на лична поносимост на истината. Човекът не може да не се илюзира в своята олтарна посветеност. По този начин той, запазвайки своята святост, йерархира с коя Духовна вълна може да работи.

Ние йерархирахме Духовните вълни в еволюцията, без да се лишим от Онзи, Който е казал: Да сътворим... Той е в наличност, но освобождава онова, което е вече изживяно. Защото мисълта сътрудничи в идеята за очовечване, а откровението дава енергия в пътя за обожествяване!

Обожествяването в Духовната вълна на Мъдростта е най-безспорната легитимирана тайна на неживяно, но и живяно човечество вече... По този начин ние отстояваме своя Път към Истината, която, както казах, е пулсът на откровението. А белегът на откровението, във възможната ваша даденост да отлистите Знание, е това, което се нарича Послания.

Това е и вашият празник днес – Посланията. Те са, които апелират, те са, които повеляват! Повеляват да спрете една своя изживяна вече съсредоточеност, защото иначе невежеството ви наистина ще бъде опростителство на Знанието. Ако вие не разберете предназначението си, че човекът е бог в развитие, ще стоите в ония олтари, които още имат свещената крава. А това пък, което уж знае да мисли, не иска да приеме доктрината на еволюцията и нейния белег – закона за прераждането. Човек може да не приема известни идеи, но не може да не ги понесе, когато тяхната съдност му отрежда место.

Безумието прикова Прометей! Кой е онзи, който може да го откове; кой е онзи, който ще го освободи? Не е ли това Христос, Който със Своята тенденция Аз и Отец едно сме! може да каже: „Защо го държите прикован?“. Но какво направиха и с Иисуса? Защо? Защото се илюзираха с тайната на пророчествата. Пророчеството не е Учение – то е белег на изявения Кундалини, но не е Учение, не е Откровение!

Затова отделни места си има в Библията – за пророчества и за Откровение, пророчества и Йоановото Откровение. А тайната на Откровенията ви йерархира. Посланията на Планетния Логос са именно Откровение! Не посланията в различните религиозни стадии. Никога един Лутер или другите мислители в християнството не могат да бъдат равни на Христовата цялост в идея на Откровение, в идея на Път, Истина и Живот. Нито в идеята на Възкресението! Реално или нереално – дадена ли е такава възможност в човека? Да, дадена е!

Но какво направиха на човека? Ковчег на смъртта. И в малката си срамежливост казаха, че е безсмъртен... А той никога не е бил смъртен! Човекът не е смъртен – смъртта е услуга, за да имате фотографския образ на безсмъртието. Образ на безсмъртието, защото то е и реално!

Откровенията са посланичество! След тях идва Учението. Учението е: Аз съм Пътят, Истината и Животът; Аз съм олтарът! Безспорно в една бъднина вече Учението Път на Мъдростта ще смени не само Кръста на Възкресението. Кръстът трябва да си отиде, за да бъде потвърден от онова, което е безсмъртие! Кое е то? Че човекът е бог в развитие и че негово ново име е събожник!

Събожничеството е вашата не връхна дреха, а вашата олтарна отговорност пред Онова, Което наричаме Бог. Живени тайни, освободена бъднина, чакаща! Не е вече идеята на коленопреклонението, а себесъзнанието на жертвата. Коленопрек­лонението е възпитание за подвиг. Но подвигът има по-висша ск`ала – жертвата. Жертвата именно трябваше да осъществи безсмъртието, за да направи от съществото човека, а от човека – йерархиращо божество. Човекът да стане събожник. В другите полета – на висшата даденост, вие вече ескалирате Истината и Живота, когато сте направили Пътя. Това е голямото прозрение, което оставя Иисус – дава Истина в Пътя на божеството-човек и в края на краищата ще дойде духовната плът на това, което наричаме Живот!

Обсегът засега е неопределим, за да спрем т. нар. колено­преклонни признания, които в даден исторически момент са светини, а в друг са обидни. Затова, когато се квалифицират феномените на живота на тази планета, трябва човек наистина да ги сложи в измеримостта на динамиката, а не в статиката.

И в този смисъл, когато интерпретирам идеята за Пътя, трябва да кажа: първо имаме обикновения път – на стадното водителство, на житейското съхранение. Това е в битката между Дух и материя – докато започне Духът да се осъзнава, той трябва да брани материята. Нито само материалистичес­ките, нито само духовните доктрини имат стойност.

Така че първият стадий е обикновеният, житейският, съхранителният път на съществото! Тогава идват доктрините на правото – да защитят човека-образ, и религиите – да опазят от опущение човека-молитвеник.

Вторият стадий на Пътя е неговата йерархия индивид! Тогава влизат известни поведения, идва идея за освобождаване от митологичната памет, която е наистина хиляди години. Но тя е била поведение за йерархия.

Третата формула, която Пътят налага, това е човекът. Човекът е белязан с един израз – Голготски път. И вие го изживявате в своята биология, в своята духовност, в своята посветеност. Жертва! Дори войната, която сега в една обединена континентална общност може да бъде белег на зло, не е само зло – тя е и възпитание! Никой не бива да прокламира: „Убивай!“. Но този, който е прокламирал навремето: „Не убивай, не лъжи, не кради“, той самият се самоубива в своята себеобладаемост Моисеева, защото рече: жестокост! Няма по-жестока – дори митологична – изразност от неговата принадлежност и от неговата изява.

И в четвъртия стадий на Пътя се идва вече до онова, което йерархира божеството до Истината – това е идеята за събожника! Събожникът аз извеждам от самата даденост на човека с принадлежността му да бъде съ-Сътворител на своя Бог Отец. По този начин той йерархира своя олтар – свобода от обреди. По този начин се подготвя за Истината, за да може да дойде до олтара на Свободата, който не е израз на обикновеното съществувание, а на себетворчество!

Така ние казваме, че Пътят вече не е Голготски, Учението Път на Мъдростта ви освобождава от Голготското Разпятие! Защото самото Учение ви кара към саморазпятие! Няма защо да принудим някой да го прави, та да го обвиним в грях. Човекът сам извършва своето разпятие, дори с най-елементарните неща. И точно тук социологията бърка социалния конфликт с духовния. Саморазпятие! Тогава няма да имате предишната Голготска жертва.

Ето това са бъднините – стига с идеята за насилието, Пътят е Божествен! Това е идеята – човекът дори да е лош бог. Но лошите богове в Митологията отминаха – там страстологията ги сложи на изпитание. Там пък родиха една богиня от главата на Божеството. Атина Палада няма пъпна връв! Разбирате ли каква свобода е дало творчеството на човека бог в развитие?! И митологичните богове, и олтарните богове са плод на „глава“ – плод на Мъдростта, която сега е в тържес­тво! И тогава тя не може да иска безмерната жертва, освен да принесе Себе си – неутробно родената.

Човекът в бъдеще дори няма да има кръвни групи. Разбирате ли от какво ще бъдете освободени? Най-малкото от своята страстология, наречена „гореща кръв“! Идеята за свобода от страстология, идеята за надмога над астрала е вече Път. Както съм казал: пътищата са нови, а пътникът е същият! Път се ходи от собствената ни божественост, от Боголикия, а Пътят на човека в Истината ще осъществи Боговластност! В Истината се осъществява Боговластието!

И така ние можем да кажем: „Освободете Прометей!“ Разковете веригите на Прометей! Това е възхвалното за мен в прозрението на древногръцката култура – има поне един белег, който е без недостатъци – това е, че прикованият иска свободата си. Отковете го! А щом освобождавате Прометей – мисълта, какво трябва да направите тогава за Христос – Духа? Приветствайте Го! И то с какво? С Христос Воскресе! Това е йерархията: единия да го освободите – другия да го приветствате! И тогава какво ви остава на вас, Децата на Деня? Да живеете събожника! Защото прикованият Прометей – мисълта, е разкована; защото разпнатият Христос – Духът, казва: „Здравейте!“. И защото идеята за Свободата има своя събожник. Това е сега Пътят, а вие сте, които ще дадете и плът, и дух на Истината; и вие сте, чиято благодатна аура ще събуди това, което сега имаме. А то какво е? Откровението.

Скъпи Деца на Деня, когато потребата ви извика на служение, направете жертвата си! Когато направите жертвата си, не се съмнявайте в отгробената идея на Възкресението, защото сте събожници!

Честито ви голям празник! Честито ви празника на Откровенията-Послания!

И все пак знайте, че Откровенията не са най-голямата тайна. Тайната е събожникът, който трябва да направи Истината Живот, а Живота – Път! Отново се затваря кръгът. И тогава Иисус е бил прав – станал Христос, е казал, че Той и Отец са едно!

Весели, достойни в приличие дни на празника Рождество Христово! Честито ви настояще! Амин!

 

(Със съкращения)

 

18.12.2011 г., Пловдив, Културен център Тракарт

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! The Messages are a being of bearability according to the degree of init ... Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012) Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединениет ... Будителството – нов път (1/2012) Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта (1/2012) Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Да си буден, когато измамен светът заспива...[1] Това е големият ви дар – че сте будни, когато измамен светът заспива ... Дни на Дома на Мъдростта (1/2012) Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, който осветява живота в ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2012) Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2012) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, нека Молитвата и вашата воля пред трона ... 13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012) Интервю Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение! Уважаеми г-н Толев, На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия бро ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2012) Възкресението е узаконяване на безсмъртието! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорно ... Заседание на Съвета (1/2012) Взривете първом себе си! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Радвам ви се, че в Пътя на отговорността пожертвахте дни, в които хората имат развлечение, а вие – св ... Среща на водещите от Школата с Ваклуш Толев (1/2012) Огледало на бъдещето е Истината! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде творчески, одухотворяващ собствената ви отговорност и благодатен в приложност ... Мъдростта в скрижали. Творец, Сътворител (1/2012) Глава I, Тема 1.6 Творец, Сътворител „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културн ... Творец, Сътворител (1/2012)   1. Творец е само Безпричинната Причина! 2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно. 3. Волята на Твореца не е в пространството, а ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2012) Axis Libri Проглас Откриване на Учебната 2011/2012 година Будителството – нов път 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Дни на Дома на Мъдростта ... Проглас (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини ...