8 април – Ден на Възкресението (1/2012)

Арxив | брой 1 / 2012

Възкресението е узаконяване на безсмъртието!

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорност за Разпятие, което носи Възкресение!

Институциите не правят доктрини на Духа. Доктрина на Духа е онова, което чертае олтари, което пее свои молитви: Ти си сега и във всички времена! Но от тотема до възкръсналия Христос и онова бъдеще, което Учението Път на Мъдростта дава, разликата е много голяма – не само доктринерски ръст, а и верска олтарност.

Честитя ви големия празник Възкресение Христово! Благодаря за вашата воля за присъствие и Път!

 

Евелина Николова – актриса: Пред гробницата на Иосиф Ариматейски стоят жени и мъже, които свидетелстват за един Невечерен ден, за една Всемирна мистерия – Възкресението![1] А Възкресението е свидетелство, че Животът е непобедим, че смъртта е преходна!

Хор към църквата „Св. Николай Софийски“ с диригент Георги Гичев ще изпълни тържествени песни за Възкресенското тържество.

 

Следват хорови изпълнения

 

Евелина Николова: Празникът е възторженост, която ни сродява! А това, което ни сродява с Бог, е нашата неотменна даденост да служим на Възкръсналия като идея за Божествен живот.

Върху темата „Културата на Възкресението в Посланията на Планетния Логос“ ще направят изложения г-н Георги Кючуков – представител на Школа „Път на Мъдростта“, и доц. Кирил Коликов – главен редактор на списание „Нур“.

 

Георги Кючуков: Учителю! Събожници! Христос Воскресе!

На 8 април Обществото Път на Мъдростта чества Деня на Възкресението, защото преди 2012 години, на 8 април (пак е било неделя), един Син Човечески и Син Божий възкръсва. На 8 април ние отново сме изправени не пред тайната, ние сме изправени пред тайнството на Възкресението. В Учението на Мъдростта тайни няма, има тайнства и ние трябва да се научим да понасяме тяхната енергия.

Тук е ролята и на духовния празник, който йерархира, който извисява съзнанието на човека. И затова е много важно в света да останат празниците, които Учението Път на Мъдростта изведе и освети.

Възкресението не е доктрина на вяра, Възкресението не е чудо – то е вложена възможност, която всеки от нас трябва да осъществи. Възкресението е идея за Живот! То е формула, с която се извършва обожествяване.

И в своята голяма грижа Посланията на Планетния Логос поискаха от нас да защитим и Небесния, и Земния Адам. Да спрем с онзи упрек към Адам, който нарушава бездействието си в Рая и взема един плод – плода от Дървото на познанието. Този плод става причина Адам да бъде пратен на развитие. От този момент започва съдба – съдбата на Адам. От този момент започна безпощадието, безжалието на богините на съдбата, но те обслужват голямата идея, че еволюцията няма за задача да създава благоденствие – еволюцията изгражда богове!

И колко ясно Посланията на Планетния Логос казаха: Деца на Деня, освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция!; Дерзайте, то е последие на Възкресението! А Христос казва: Радвайте се, Аз победих света! Това е да възхвалим съдбата в изграждането на собствената ни Божественост и да я отречем в голямата идея, че човекът е не само бог в развитие – човекът е и съ-Сътворител, той е бъдещият Бог! Защото, когато Кундалини мине през същината на човека, дава възможност за Съсътворителство. Тогава имаме човека, който вече е взел плод и от Дървото на Живота. В Рая остана това друго дърво – Дървото на Живота, но неговите плодове не са проблем на желание, те са проблем на извървяна еволюция.

Ето защо Посланието на Битието се обърна към Децата на Деня и каза: Извървете своите Голготи![2] Т.е. голямата отговорност е в това, че Голгота всеки трябва да я извърви – и денем, и нощем; и в празничен, и в непразничен ден – защото тя е у нас, тя е битка за свобода от човека, за да излезе Божеството. Ако ние не извървим своите Голготи, ако ние не изнесем Кръста, т.е. двубоя между Дух и материя, ако ние не познаем тайната на раждането и Пътя на Рождеството, ако не познаем тайната на двете утроби – на жената, чрез която идваме на планетата, и на гроба, на смъртта, чрез която отиваме в Духовните царства, ако всичко това ние не го познаем, не бихме могли да направим Възкресение! Следователно какво е Възкресението? Възкресението е консумираната енергия на Еволюцията – Иисус Христос е живяно човечество и осъществена Божественост!

Ето защо в Духовната вълна на Мъдростта няма заповеди, няма повели – има знание, има Път, има зов за служение. Духовната вълна на Мъдростта не повелява, тя зове за служение. Великата тайна на Божествеността иска служение, което се извършва само когато сме свободни от Себе си, т.е. служението е себенадмога – то е жертва в потреба на Възкресение! И тогава човек безспорно може да достигне до онази велика Мирова Пантократорска тайна: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението!

Това е културата на Посланията на Планетния Логос. Те дават Космично съзнание и водят човека към свобода – свобода от минало, свобода от Себе си. Свобода от доктрините, които ни направиха грешници, направиха ни бунтовници, богохулници, но не и божественици. Този човек, за когото цяло Сътворение тръгна – Учението на Мъдростта каза: Сътворението е идея за човека! – този човек трябва да бъде надмогнат. И във Възкресението ние виждаме надмогнатия човек, захранен от Божията човечност, захранен от вложената Божественост в него.

Затова Мъдростта изведе един химн – химн на бъдещето: Деца на Деня, открийте бъднината си в Книгата на Живота! Мъдростта остави Книгата на Живота като олтар, за да може човекът да вземе плод от Дървото на Живота, което вече извежда в култура на Единосъщието: Аз и Отец сме едно!; Аз съм Пътят, Истината и Животът!; Аз съм Възкресението и Животът! Идеята за Свободата, която всъщност е Живот в Бога.

Тогава ние можем да се попитаме: какво е тази безценна ценност, която ни остави Учението на Мъдростта и я нарече Беззаветен Завет? Беззаветният Завет – Посланията на Планетния Логос, са една отговорна преценка на живота. Затова Учението на Мъдростта зове човечеството да се събуди в своята отговорност, защото осветена бъдност е вече Пътят към Дървото на Живота!

Да, в този Ден на Възкресението е нямало хор, нямало е и нужда от ангелски хор, защото на този Ден има среща – между Божията човечност и Човешката божественост. Благодаря!

 

Кирил Коликов: Уважаеми Учителю, скъпи събожници! Изложението, което Георги Кючуков направи, беше много цялостно и много пълно, разглеждайки Възкресението като доктрина в Учението Път на Мъдростта и свързано с Посланията на Планетния Логос.

Този празник, както бе подчертано, е едно тайнство. И той е един от първите празници, които последователите на Ваклуш празнувахме още преди дори да се създаде Общество Път на Мъдростта.

На този Велик ден на Възкресението ние изживяваме както едно действие на Всемирността вътре у нас, така и едно наше вътрешно присъствие във Всемирността. Идеята на този празник е да бъдем осветени от Възкресението и в съответна реакция да се учим да живеем Божествеността. Всеки от нас е ограничен в своята материя – в своето тяло, желания и мисли; всеки от нас съществува в потока на своето лично, социално и национално битие. Но у нас е вложена възможността да се освободим от земната гравитация, да се освободим от планетната карма и прераждането. Как? Именно чрез акта на Възкресението. Затова в Учението на Мъдростта посвещението е Възкресението. Може да възкръсне кой? Може да възкръсне Всемирността у нас.

И Учителят Ваклуш Толев ни сочи Пътя, за да осъществим този Миров акт – той е много ясно дефиниран в Учението на Мъдростта. Ваклуш ни учи: първо, извървете като Път на обожествяване личното си битие! – символизирано с Голготския път; второ, осъществете двубоя между Дух и материя в социалното си битие! – символизирано с Кръстното Разпятие; и трето, срещнете вложената у вас Човешка божественост с Божията човечност в Мировото си битие! – символизирано със Самокръщението в гробницата.

Това са трите подстъпа за осъществяване на Възкресението, дадени ни от Учителя. Голготският път – не като абстракция, а като едно ново лично битие, което можем да осъществим чрез знанията на Учението Път на Мъдростта. Разпятието – едно одухотворено социално битие, т.е. да одухотворяваме социалността със своите действия в нея. И Съмокръщение – едно достигане до Мирово битие чрез енергиите на Духовната вълна на Мъдростта.

Възможно ли е обаче всеки от нас да осъществи този Път? Или това изглежда като някакво пожелание или като някаква концепция? Безспорно е възможно. Защото Възкресението е вложен закон в материята, не само у нас. То е вложен закон в материята чрез Сътворителната светлина, и нещо повече – в човека е вложено Божието Дихание, чрез което той може, извършвайки преобрат, да изведе тази Светлина. Светлината е вложена в материята, а на нас ни е дадена енергията, с която можем да изведем тази Светлина на Възкресението!

Това обяснява и защо идеята за Възкресението шества още от най-дълбока древност – от египетските пирамиди до Христовия храм. Шества в душевността на хората, на човечеството – както като митологичност, така и като вероизповедание. Защото Възкресението е реалност, то не е нито мит, нито чудо – то е действие на Огъня на Кундалини, т.е. на Диханието у нас. То е възможността, която всички ние носим, да дематериализираме и материализираме плътта. Кога можем да я материализираме и дематериализираме? Когато я одухотворим! Това е основна теза в Учението Път на Мъдростта – одухотворяване на материята. И Учителят дава характеристиките, които трябва да изградим като нова психология, за да я одухотворим. Те са: не чрез добродетелите на миналите Духовни вълни, а чрез Знанието на Духовната вълна на Мъдростта да достигнем до прозрението, което ни води към свобода от Себе си чрез смирена себежертва и трансформиране на страданието в развитие!

Това е много ясна и точна концепция, която ни води още към: събожническо служение с отговорност към Целостта (казано е в Молитвата на Мъдростта: към всяко боготворение) и съхармонизиране с Мировостта!

Нека, както казва Ваклуш, да живеем не за смъртта, а за Възкресението!

 

Ваклуш Толев: Деца на Деня! Този призив е вашата бъдност! Само на едно место Христос е казал: „Деца...“[3]. Иисус, като Христос, дава на човечеството трапезата на Любовта, а тя е в гамата на Добродетелта, не е още в гамата на Знанието.

Седемте Духовни вълни, както съм говорил, имат своята йерархия и безспорно сега сме в тази, която се нарича Духовна вълна на Мъдростта. Христос остави една тайна – Път! Път, който, изходен, дава Истина; Истина, която, научена в приложност, дава Възкресение, т.е. дава Живот!

Учението Път на Мъдростта е Знание в антитез на Добродетелта. Защото хората узакониха дори прелюбодействието под формата на това, което наричат проституция. В развитието на планетата е необходимо оплождане, а не да се прави разврат! Животните не са разюздени – те са формулирани. Идеята да се отработи човек с плът, която има юзди на властност, е именно еволюцията. Не приложната воля на еволюцията, а лъжливата добродетел на дребния ум разврати човечеството.

Нека не се илюзираме – религия, която няма знание, прави това, което се прилага през Средновековието – инквизиции. Институтите опорочват тенденцията на своята хармония – хармония на знанието чрез откровението, и излизат съображенията на дребния ум за трон...

Няма да говоря за това, че институциите във взаимна порочност се надпреварват. Затова безжалието на еволюцията е добре дошло. Тези, които като институт отричат еволюцията, и дори онези, които я признават, но само формално, не могат да правят бъдеще. Бъдеще се прави от посветените – тези, които имат събудена своя духовна енергия. Затова Зевс ще вземе трона на баща си...

Всяка епоха има своя белег. Настоящата епоха не е само порочна, тя е престъпна. За порока е казано отдавна, че крие своите отровни пипала на злосторството. Да не говорим, че в молитвата „Отче наш!“ се казва, че Бог изкушава! Ако Бог Отец си съблазнява чадата, тежко и горко на тази планета, която от такъв Отец се ръководи! Не може Бог да въвежда в изкушение – това е голямо покушение над човечеството и над Онзи, Който уж те изкушава... Това е моисеизъм в преобразите на бъдността. Християнството живее в страха на властността на моисеизма, който му формира физиономия. А не само Иисус – всички родени са чеда на Бога, Негови синове. Питал ли се е някой за битието на Иисуса? Не в идеята за Разпятието – Разпятието е, че може да имате Възкресение, да се покаже, че материята може да бъде одухотворена. Тя да направи това, което хората са нарекли чудо, а ние го наричаме идея за Живот.

Днес е най-големият Ден на човечеството! Само че му празнуват страдалността. Идеята за страданието не би съществувала, ако нямаше порочни таблици. Не може да се каже „не убивай, не лъжи, не кради“ и пр., когато те са форми на еволюцията. Тогава защо се възпитават бойци във военните казарми – това не е ли подтик към убийство?! Ама казват – на врага. Нали трябва да обичаме врага?! Добродетелите дават порочна доктрина... Но онова, което идва като доктрина на бъдещето, е свобода от минало.

Идеята за Възкресението е узаконяване на безсмъртието! А иначе имате смъртта, нарисувана с една ръка костелива и носеща коса... Тогава какъв перспективен план може да има човечеството?! Я си представете, че нямате Духовната вълна на Мъдростта, която прави човека бог в развитие. Какво ще правите с „истината“, че Отец ви изкушава?... Когато е имало тотеми, не е имало Отец. В еволюцията грешим. Не бива да правим послание колко сме порочни – юздата на човека е, че битието му е път на обожествяване!

Еволюцията влага потенциалните степени. Именно развитието е, което в бъдеще ще създаде боговете. Тогава не може да обявим за грях онова, което е правила една митология, а преди това и един тотемен свят. Но свещената крава стои в съзнанието на човека; Зевсовата ръка, която покосява баща си, също стои в нашето съзнание. И подобен род молитви – Не ме въвеждай в изкушение!, без да щат, разнасят своята отровна воня... Човекът е последното, което Божеството е създало, но има и един израз: Аз и Отец едно сме! Кого да обвиняваме? – Че „аз“ още не съм станал „Той“? Че „Той“ още не е цялостен у мен? Или доктринерското малокалибрено мислене и дребнаво откровение. А имаме и Планетен Творец, и Абсолют, за Който дума не може да се каже...

Когато в бъдеще няма да има кръвни групи, какво ще правят хората тогава? Няма да има кръвни групи, но никой не е казал, че няма да има индивидуалности, никой не е казал, че няма да има събожници...

Разбирате ли какво носи едно бъдеще и какво дава Духовната вълна на Мъдростта! Тя не ви дава диоптри, тя ви дава будност във формиране за онова, което се нарича Живот. Днес имате право на Живот, защото беше изведено: Аз съм Пътят – Голготският път е изхòден; Аз съм Истината – имате огледалото; и тогава – може да правите Живот! А Животът не е кръвната група. Животът е Кундалини – Съсътворител!

Не смущавайте Небето в неговите Послания за човека бог в развитие! Деца на Деня, няма да има и „нощ“, както е казано в Откровението – тя вече отстъпва в нас. Децата на Деня трябва да знаят: нощта отстъпва, остава Денят! Онзи Ден, който е ослънчен от Знанието на Мъдростта, а след това вече и на Истината!

 

(Със съкращения)

 

08.04.2012 г., София, Съюз на архитектите

 

[1] Нур 2/1993, с. 4.

[2] Ваклуш Толев. Беззаветен Завет. 2012, 177.

[3] Иоан 21:5.

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! The Messages are a being of bearability according to the degree of init ... Откриване на Учебната 2011/2012 година (1/2012) Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви началото на новата Учебна година! Благодаря на онова прозрение, което е избрало Дома на Съединениет ... Будителството – нов път (1/2012) Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Ваклуш Толев: Деца на Деня! От сърце се радвам! Да бъде благословен и благодатен денят на срещата ни в определението да ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта (1/2012) Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Да си буден, когато измамен светът заспива...[1] Това е големият ви дар – че сте будни, когато измамен светът заспива ... Дни на Дома на Мъдростта (1/2012) Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, който осветява живота в ... 21 декември – Ден на Посланията (1/2012) Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Ръката на вашето Небе ви благославя! Неотречността на вашата воля – да израствате в полетата ... 7 януари – Ден на Рождеството (1/2012) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Звучи Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, нека Молитвата и вашата воля пред трона ... 13 февруари – Ден на списание Нур (1/2012) Интервю Списание„Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение! Уважаеми г-н Толев, На 13.02.2012 г. се навършиха 19 години от излизането на нулевия бро ... 8 април – Ден на Възкресението (1/2012) Възкресението е узаконяване на безсмъртието! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, Христос Воскресе! Великата тайна на Възкресението е короната на Истината. Истината е събудената отговорно ... Заседание на Съвета (1/2012) Взривете първом себе си! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Радвам ви се, че в Пътя на отговорността пожертвахте дни, в които хората имат развлечение, а вие – св ... Среща на водещите от Школата с Ваклуш Толев (1/2012) Огледало на бъдещето е Истината! Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Нека денят ви да бъде творчески, одухотворяващ собствената ви отговорност и благодатен в приложност ... Мъдростта в скрижали. Творец, Сътворител (1/2012) Глава I, Тема 1.6 Творец, Сътворител „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културн ... Творец, Сътворител (1/2012)   1. Творец е само Безпричинната Причина! 2. Сътвореното има име – Онова, от Което е сътворено всичко, е безименно. 3. Волята на Твореца не е в пространството, а ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2012) Axis Libri Проглас Откриване на Учебната 2011/2012 година Будителството – нов път 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Дни на Дома на Мъдростта ... Проглас (1/2012) Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението! В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини ...