Мъдростта в скрижали: Свят – Светове

Арxив | брой 1 / 2013

Глава I, Тема 1.8
Свят – Светове

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!

 1. Светът се ражда от Всемирния Дух, Който моделира материя!
 2. Светът е сътворен от Волята на Твореца в изява и Волята на Логоса в действие.
 3. Светът в своето многообразие е единен.
 4. Всеки от различните светове има своя гранична възможност.
 5. Всичко в Света е мотивирано и хармонично свързано.
 6. Светът се осъществява към единство със своя Творец.
 7. Светът е започнал от Несвършека и ще отиде в Несвършека!
 1. Причинният свят дава прототипа на битието в по-нисшите светове!
 2. Менталният свят е изява от Бога, но не е Божествеността.
 3. Астралната субстанция е съзнанието на Физическия свят.
 4. Физическият свят е последният пристан на Божията еманация.
 5. Астралът се проектира в цялата физическа материя.
 6. Менталът е непрекъснато динамичен.
 7. Причинността стимулира промяната между постоянното и динамичното!
 1. Причинният свят прави разликата между Духовното и материалното!
 2. Менталът носи колосална сила – той е ръката на Вселената.
 3. Астралът поддържа живота, но не може да създаде живот.
 4. Физическият свят е основата за преобрата.
 5. Светлината на Астралния свят е енергията на живота.
 6. Огънят на Менталния свят е силата на живота.
 7. Причинността дава реалност на Иреалното!
Още от броя
AXIS LIBRI (1/2013) Дерзайте − няма зло!!! Be dearing − there is no evil!!! Кармата е философия на материята в ... Проглас (1/2013) Дерзайте – няма зло!!! Тезата за Кармата и Прераждането в Духовните вълни е една нова преценка на идея за Път. Предшестващите религиозни съзнания (многобожия, двубожия и пр ... Кармата и Прераждането в Дховните вълни Кармата е философия на материята в съпровод за божество; Прераждането е съвместимост между материя и Дух! Епохите дадоха своите енергии в израстването на човешката душа в правото `и да ... Среща на Ваклуш Толев с Редакцията на Общество Път на Мъдростта Редакцията е легитимирана с жертва – заради Новата Духовна вълна! Единственото, което може да се каже за работата на Редакцията, това е идеята за жертва. Най-безспорната даденост ... „Духовните дарове на България“ том II – „Историзмът в българските земи“ (Представяне) (Представяне) „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст! Жорж Трак: Добре дошли на всички! Изключително съм радостен, че в този зимен ден м ... Ден на Рождеството и представяне на „Духовните дарове на България“, том II – „Историзмът в българските земи“ Раждането е за еволюиращия, Рождеството е за Посветения! Хорово изпълнение на камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласни“   Петко Атанасов (журналист): До ... 20-годишнина на списание Нур Списание Нур остави нов Феникс – събожника! Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, Деца на Деня, слезли за служение! Моите благодарности! Никога Не ... Мъдростта в скрижали: Свят – Светове Глава I, Тема 1.8 Свят – Светове „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на култу ...