Проглас (1/2013)

Арxив | брой 1 / 2013

Дерзайте – няма зло!!!

Тезата за Кармата и Прераждането в Духовните вълни е една нова преценка на идея за Път.

Предшестващите религиозни съзнания (многобожия, двубожия и пр.) нямаха Прогласи. Но идеята за единобожие не можеше да не роди Проглас – Про-Глас от Отца, от Небето – из Висините. Особено когато от тази Вис се определя карма и прераждане в лоното на Духовните вълни.

Старите духовни системи не стигнаха концепциално до идеята, че Знанието трябва да предшества Добродетелта. Те не поставиха въпроса и за изменение.

Индийската религиозна система не можа да разчупи вътрешната си костеливост. Макар че е единствената система, признаваща еволюцията, тя не приема прииждането на нови Духовни вълни!

Правдата пък няма идеята за възземане – има само отношение. Отношението е поведение и съпоставка, но не прозрение и Път!

А в Любовта остана нееволюиралото зло, т.е. остана идеята за грехопадението. Затова тя дава идея за спасение!

Деца на Деня, кажете сбогом на злото като нееволюирало добро!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2013) Дерзайте − няма зло!!! Be dearing − there is no evil!!! Кармата е философия на материята в ... Проглас (1/2013) Дерзайте – няма зло!!! Тезата за Кармата и Прераждането в Духовните вълни е една нова преценка на идея за Път. Предшестващите религиозни съзнания (многобожия, двубожия и пр ... Кармата и Прераждането в Дховните вълни Кармата е философия на материята в съпровод за божество; Прераждането е съвместимост между материя и Дух! Епохите дадоха своите енергии в израстването на човешката душа в правото `и да ... Среща на Ваклуш Толев с Редакцията на Общество Път на Мъдростта Редакцията е легитимирана с жертва – заради Новата Духовна вълна! Единственото, което може да се каже за работата на Редакцията, това е идеята за жертва. Най-безспорната даденост ... „Духовните дарове на България“ том II – „Историзмът в българските земи“ (Представяне) (Представяне) „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст! Жорж Трак: Добре дошли на всички! Изключително съм радостен, че в този зимен ден м ... Ден на Рождеството и представяне на „Духовните дарове на България“, том II – „Историзмът в българските земи“ Раждането е за еволюиращия, Рождеството е за Посветения! Хорово изпълнение на камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласни“   Петко Атанасов (журналист): До ... 20-годишнина на списание Нур Списание Нур остави нов Феникс – събожника! Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, Деца на Деня, слезли за служение! Моите благодарности! Никога Не ... Мъдростта в скрижали: Свят – Светове Глава I, Тема 1.8 Свят – Светове „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на култу ...