20-годишнина на списание Нур

Арxив | брой 1 / 2013

Списание Нур остави нов Феникс – събожника!

Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, Деца на Деня, слезли за служение! Моите благодарности!

Никога Небето да не ви лиши от Своята благодат, за да извървите Път, да оставите храм в душите на хората и да запалите и своите кандила в собствения си душевен път. Избраникът не е само посочен – той е служение с отговорност, която можете да изпълните в жертвен път.

Нека благодатта на Небето, нека щедростта на земята не ви лишават от вашето предназначение!

Благодаря от сърце! Добре дошли!

 

Петър Николов: Уважаеми Учителю! Уважаеми гости, събожници! Добре дошли на 20-ата годишнина на списание Нур. „Нур – свещеният потир на Учението Път на Мъдростта, българската страница от Книгата на Живота“; Нур – нашият учебник в Школата Път на Мъдростта! Новият – Юбилеен, брой на списанието ще бъде представен от главния редактор на Редакцията на Общество Път на Мъдростта – Кирил Коликов.

 

Кирил Коликов: Уважаеми Учителю Ваклуш Толев! Скъпи събожници, гости на днешното тържество! 20-годишнина на списание Нур! Какво означава за нас тази годишнина? 20 – знаем, че е 10 по 2, а 10-ката е завършено битие и започване на ново битие, т.е. очакване на нещо ново през тази 20-годишнина. 2-ката е обърнатият знак на Сатурн – бащата на Мъдростта. А в Сатурн – в кристала е вложена първата вибрация на Твореца. Така че 20-годишнината е цялостната енергия на Мъдростта, насочена към тези, които живеят списание Нур!

Зададох си следния въпрос: Каква е съдбовността през 2013 година, за да се съчетаят 90-годишнината на Автора на списанието и 20-годишнината на списание Нур? По случай 7 януари, 90-годишнината на Учителя Ваклуш Толев, говорихме, че 90 е число на обилното плодоносие на 10-те деветки. А 20 е плодоносието на вложените от Твореца потенциални енергии в 10-те двойки. Освен това, забележителното е, че раждането на списание Нур през 1993 година съвпадна със 70-годишнината на Учителя. Ако трябва пак нумерологично да погледнем – 70-годишнината е 10-те седмици, а 7 е числото на Посветените. Следователно Нур е свещено битие, което съчетава раждане и Рождество!

Друг въпрос, който зададох на няколко наши събожници и читатели на списание Нур, беше: Каква е първата им реакция, когато се докосват до списание Нур? Какъв е първият усет, първата вибрация, която усещаме? Почти всички казваха едно и също: Първата (дори и подсъзнателна) реакция е, че се докосват до Слово, което е Светлина. И в първата тема: „Нур – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта“, на Юбилейния брой на списание Нур – 2013 г., мотото е: Списание Нур е скрижала на Небесата! Тази водеща тема представлява една студия, в която сме включили извадки от всички представяния, интервюта и характеристики, казани от Учителя Ваклуш Толев относно списанието.

Но защо хората имат усет за Словото като Светлина? Защото, както Ваклуш казва: „Нур“ в буквален превод от арабски значи „светлина“. В християнството Нур се нарича Светлината, която във Възкресението Христос излъчва – Възкресенската светлина. Нейното качество е, че тя е нетленна...

Когато сътворява света, Бог влага идеята за Любовта чрез Светлината. Светът е сътворен от Любов, но той е изведен от Мъдрост и осветен от Истина! Любовта е живот в Нур – Светлината, а обратното действие е, че Мъдростта е вече Светлината, изведена в живот.“[1]

Следователно 20 години Словото, т.е. Светлината, наречена Нур, ни чертае и ни води в Пътя на Мъдростта!

Какво е най-характерното за този нов брой, който нарекохме Юбилеен? Всъщност 4 списания, в поредицата от 74 броя вече на Нур, имат специално наименование. Това са: Нур Нулев брой, който излезе на 13 февруари 1993 г., след това Нур Сборник, който излезе през 2000 г., и Нур Панорама, който излезе по случай 13-годишнината на списание Нур през 2006 г. И това сега е четвъртият брой, който има наименование – Нур Юбилеен брой. Така че трябва да има нещо особено в него. Кое е това, което го характеризира?

Уникалното в този брой е, че в него сме публикували всички Прогласи, които досега са излизали в списание Нур. А Ваклуш казва, че Прогласите са Азовата вибрация на списание Нур! И ще направя един паралел: кръвта е Азовият представител в човека, а Мъдростта е като кръвта – не се вижда, но дава живот...

Прогласите са от изключително значение! Ваклуш има два вида собственоръчно писани текстове в списание Нур. Единият са именно Прогласите, а вторият са Посланията на Планетния Логос. Другите публикувани текстове са подбор от негови Слова, лекции и беседи, изнасяния в различни градове на страната. Това прави Прогласите уникални в смисъла, че както е тайна как се раждат Посланията на Планетния Логос, така е тайна и как се раждат Прогласите. Аз бих ги характеризирал като прозрения на Автора – като звезди в Небосвода на Мъдростта. Това са много ярки звезди, които ние можем да гледаме, но, бих казал, и малко опасни. Защото, ако неподготвени се приближим към тях, има опасност да ни опарят – така да се каже, да ни изгорят. Задачата на Прогласите е да характеризират основната тема в броя на списанието, но и да освобождават съзнанието ни от натрупаните остатъци на миналото, а оттам да трансформират съзнанията ни. В този смисъл ние трябва да имаме подготовка, за да ги четем. Подготовка...

Ето защо Прогласите трябва да се осмислят, внимателно да се подхожда към тях. Те имат неочаквани обрати – не такива причинно-следствени връзки, каквито може да се намерят в студиите в списанието.

На практика три са частите в този Юбилеен брой: Представянето на списание Нур; Прогласите; и от поредицата „Мъдростта в скрижали“ сме публикували сентенции и афоризми за списание Нур. За да обърнем внимание на читателя как ще се четат афоризмите в бъдещата книга „Мъдростта в скрижали“, сме отделили три страници с по 15 афоризма. На първата сме написали „Нур – принцип“ и сме извели афоризмите, сентенциите и мислите, които представляват принципна характеристика на списание Нур. След това е „Нур – приложност“, където от принципа се върви към приложността му. И накрая „Нур – осъществимост“, т.е. резултатът. Това е еволюционният път на афоризмите в дадена тема като въздействие върху нашето съзнание.

Искам да изкажа благодарност на всички сътрудници, които работиха през тези 20 години върху списание Нур. Те са много. Някои стигнаха донякъде, други си заминаха в Небесата – като дългогодишният организатор Мария Маноилова, трети продължават да работят.

Безспорно най-вече благодарим на Учителя, като сме му надписали Юбилейния брой от Редакцията:

 

  • Учителю,
    В началото бе Словото и Словото сътвори Нур!
    Благодарим Ви!
     
  • 13.02.2013 г.                               От Редакцията

 

Ваклуш Толев: Аз ви благодаря за всяка страница, която списание Нур в неговата цялост поднесе, както е достойно и прието. Но то поднесе на света и една тайна. Тя се крие в онова нарицателно, което времето няма да покрие в забрава, защото се възобновява – Феникс. Птицата, която трябваше да внуши на човечеството тайната за прераждането и тайната на безсмъртието чрез смърт. Феникс! Птицата, чиито криле сега ги намираме в списание Нур. И тя наистина постави новия белег – че човекът разгръща своята възможност да легитимира Родителя си чрез закона за Възкресението. Разбира се, културите спряха тази легитимация, защото прозрението не стигаше нито на посветените, нито на спекулантите. Но Фениксът е в списание Нур! То ви остави идеята за събожника, която не беше дадена досега. Дадена е пътнината, че човекът ще извърви своето себеличие в лицето на това, което Иисус много смело рече: Аз и Отец едно сме!, обаче религиите потушиха тази тайна. Нур ви остави новия Феникс – събожника!

И аз се радвам, че Обществото Път на Мъдростта легитимира в планетните пазви бъдещето на човека – бог в развитие, за да може събожникът да остане както Феникса не само незабравен, а потребен на човека – да се възкресява.

Скъпи Деца на Деня, благодаря от сърце на главния редактор, който с години неуморно (казвам неуморно, защото отблизо съм го наблюдавал) правеше своя принос чрез тялото човешко с неговите 3 измерения, но давайки жизненост на неговата щедрост със 7 вътрешни центъра, с които човекът разполага, за да носи битие. Разбира се, първичната физиология му даде правото да предава битиета. Идеята на Творчеството има право на съ-Сътворител.

Не се лишавайте от себесъзнание за служение. Нур има един неизчерпаем източник – това е Небето (така да го кажем в обобщена даденост), и един земехранител – това е събожникът!

 

Петър Николов: Уважаеми Учителю, уважаеми гости! Днес Авторът на списанието и неговите читатели ще събеседваме върху идеите в списание Нур, върху неговите характеристики и как то ни променя.

Направихме една кратка извадка от архива на Сдружението, от едно любителско заснемане в 2002 г. при честване на 9-годишнината на списание Нур.

 

От видеопрожекцията – Слово на Ваклуш Толев:

Нур се роди преди 9 години. Една голяма идея, която трябваше да бъде достояние за онова, което като ниспослание на идеята за Нова Духовна вълна трябваше да бъде страница за едно Ново хилядолетие. Ето защо, когато правя характеристика, аз казвам, че списание Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Разбира се, списанието трябваше да се научи да ходи. И то не само вече ходи, то води битка!

Тогава не се учудвайте на приказките, които митологиите са оставили, а на реалността им. (Аз никога не съм се страхувал от митологии, само от хиперболизациите се страхувам.) Когато Херкулес е бил на една година, в отмъщението си Хера е пратила две змии да го обгърнат и да го убият. Но не забравяйте, че той е син на Зевс, а не само дете на смъртната Алкмена. Тогава Херкулес, ненавършил една година, използва силите на своя баща и с малките си ръчички удушава змиите...

Така и когато се раждаше Нур и когато беше на един ден, някои се опитаха да го махнат. Но то победи! То не можеше да не победи, защото е предназначеният автограф на Третото хилядилетие за демонстриране на Учението Път на Мъдростта. Тези, които тепърва усвояват Учението Път на Мъдростта, имат основание да кажат: „Ние минаваме една школа“. Но за мен тя е била жива реалност преди десетки години. Не е имало съмнение, че това ще бъде! Така че благословението на Нур трябваше да живее и живее...

 

Петър Николов: Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ и Децата на Деня правят своите школи и изучават темите от списание Нур. Тук са представители от Школата Път на Мъдростта: доц. Иван Бъчваров, Румен Сейреков и Георги Кючуков, съответно от Софийската школа, от Школата в Добрич и от Варненската школа. На тях им бяха задавани най-различни въпроси относно списанието и Учението.

Но тъй като читателите на списанието са многобройни, ние се постарахме да вземем няколко интервюта от тях и бихме искали също да ви ги представим, преди да започнем дискусията:

 

Петър Николов: Има една мисъл – че всеки е у дома си, когато е при майка си; в лично отношение аз намирам в „Нур“ една вътрешна домовост.

Снежана Бесарабова: Списание „Нур“ е едно уникално явление в света, защото то говори за една нова промяна, за една нова Духовна вълна, която трябва да внесе нови струи на обновление в цялостния живот.

Ивайло Стефанов: То е един храм, в който човек може да влезе и да направи своята молитва; един храм, в който може да вземе оная свещеност, която му дава усещането, че е жив, а не че съществува.

Кристияна Маринова: Четейки списание „Нур“, в мен се отключват, според поносимостта ми, енергии, чрез които мога да направя някаква промяна в себе си и тази промяна да бъде в посока развитие на съзнанието.

Ваня Богоева: Списание „Нур“ за мен е Пътят на Мъдростта; Нур е Огънят, който превръща човека в Бог – това е великата алхимия за превръщането на човека в Бог.

Звезделин Владов: Списание „Нур“ е едно просветление и една свобода, свобода от минало – за бъдеще.

Кръстьо Ламбев: Списание „Нур“ за мен е един особен феномен в културата и в личното ми търсене – не е просто национално богатство, а е в измерението на Мирово учение, което сменя тенденциите.

Катерина Вангелова: Кундалини е всъщност идеята, която е заложена в списание „Нур“ и по този начин ние констатираме развитието на Кундалини в човечеството.

Силвия Иванова: За мен Нур е Бог в мен и четейки „Нур“, мога да говоря с Него.

 

Петър Николов: Списание Нур е уникално не само по съдържанието си, то е уникално и в своя изглед. На корицата му ще намерим един отворен олтар, ще намерим и Светлината, която твори. Какво всъщност е корицата на списание Нур?

 

Иван Бъчваров: Неговата корица е една избликваща Светлина, една олтарност осветена и над олтара – надпис: Няма зло, има нееволюирало добро.

Вижда се, че Нур надкрачва идеята за списание, каквото сме свикнали да виждаме в нашето ежедневие – с академичност или социални трактовки. То има някакъв белег, от което всеки може да вземе своята нафора. Нур е култура, знание, единство, предизвикателство! И всеки, независимо от своята възраст, образование, исторически път, един ден ще коленичи и ще си вземе от опорността на Нур.

 

Петър Николов: Всъщност ние знаем, че олтарът е най-свещеното място в храма. Сакрализацията на религията е концентрирана именно в олтара. И когато виждаме корицата на Нур с отворените врати, става ясно, че списанието е обърнато към човека, който е бог в развитие, към събожника.

 

Румен Сейреков: В аналогия на това, че човекът е образ и подобие, ако Прогласите са Азовата същност, Азовата вибрация на списание Нур, корицата е лицевият образ на списанието. Ние, разбира се, започнахме да говорим за същината на списанието, за идеите, които са в него. Но никога не трябва да забравяме, че Духът е този, който оформя материята, външното, видимото, лицевия образ!

Това списание е с жива корица! В първото списание самата дума Нур е изобразена плоска – в следващите тя става обемна; в първите списания е отворена едната врата на олтара – в следващите списания са отворени и двете. Така с годините и самата светлина – бялата, става повече. Т.е. това е едно списание, с което дори във външността му може да се открие идеята за развитие.

 

Георги Кючуков: Още преди няколко години Учителят каза: „Ако искате да характеризирате списание Нур, четете Прогласите“. И аз съм много благодарен, че в 2013 г. имаме събрани всички Прогласи, които са излезли от 1993 г. до днес. Ако искаме да характеризираме списание Нур, нека не само да четем – нека да усвоим, нека да разберем Прогласите!

Защото задачата на списание Нур е да представи Учението Път на Мъдростта като част от йерархията на културите, през които човечеството трябва да премине, т.е. да представи Духовната вълна на Мъдростта. Да я представи като една Нова култура, която ще води човека по Пътя на обожествяването.

Ето защо в списание Нур приоритет е Божествеността – всеки ред е писан от Мировото съзнание. Следователно Мъдростта не е доктрина нито на мисъл, нито на очи, нито на сърце – тя е Мирово съзнание. Е, хайде да се опитаме да характеризираме Мировото съзнание... Може би затова Учителят казва: Тайната на Нур е служение без Себе си!

 

Ваклуш Толев: Списание Нур не е с диоптри. Идеята за еволюцията е изхвърлена от почти всички верски изповедания. Следователно, когато искате да дадете определение, трябва да знаете, че списание Нур е приело еволюцията в своето голямо гледище и дълбочина, а не прави отражение на това, което милионите години са създавали като религиозни признания на една безспорност – умиране и живот. Списание Нур направи тази разлика.

Нур не е добродетелна таблица – то е Знание. Знание, което има и своето генерално различие от Добродетелта – то не приема нравствените падения чрез израза, който сложих: Няма зло, има нееволюирало добро. Следователно вие конструирате дори нравствената си таблица върху други измерения на стъпалата.

И досега нито Великите посветени (нека са Велики), нито пък оная покорност, която нравствените таблици са извиквали, са създавали Знание. А в Нур е казано: Знаещият е повече от безгрешния! Какво говори религията: грешният... Но еволюцията не ви пита дали сте грешни, или не сте, а дали знаете тайната на своята метаморфоза.

И аз се радвам, че ви виждам днес, за да може на един такъв форум да се кажат ясни и чисти неща. Списание Нур наистина е знамение и Учението Път на Мъдростта е това, което в таблиците на Посветените досега го няма. Разберете, тази Земя е понесла и градобитнина, и суша, но се интерпретира битие – не е с милионите или милиардите години назад, а преди най-много 60 000 години – когато Адамовците се явяват...

Така че, когато искате да разглеждате тези неща, намерете еволюционния дневник на битието. И тогава търсете. Точно това прави списание Нур! То изнася пред зрението на човечеството вътрешната идея за прераждането на човека. Разбира се, индийците също приемат прераждането, но още продължават да стоят кръстом... Ние обаче сме в ХХI век и следователно ще правим това, което вътрешното голямо Откровение е пратило на човечеството. Да, има много откровения, а понякога трябва дори да благодарим, че не са познали. В Библията има пророци, но един е Учителя и не Му е нужно признанието на хората. Той слиза, за да даде Път: Аз съм Пътят, Истината и Животът.[2] Но когато се стигне там, където трябва да се даде емблемата на бъдещето, миналите (а даже и настоящите) религиозни знаци го спират.

Така че вижте списание Нур в неговото предназначение, или както сега великолепно стана, че Прогласите са събрани. От тях по едно изречение да извадите – от тези 20 години, е достатъчно.

Първом човекът е битие за себе си, но когато се осъществи, казал съм – без Себе си! Метаморфозата е утрешната стъпка за битие, която списание Нур ви открои. Не се люлкайте, защото вече сте проходили!

 

Иван Бъчваров: Всъщност списание Нур има една дързост – посяга на една енигма, която всеки от нас е докоснал: ябълката на знанието. Знанието никога не е лишавало човека от присъственост, но то е било в известен смисъл изместено в градежи и услуга на институции.

Има Книга със седем печата, която е била затворена за човека. Той е получил идея за божественост и идея за безсмъртие, но образът му остава неразгадан. Всъщност ние обединяваме в едно Дух и материя. За първи път в Нур човекът може да намери осветена тайната на Духа и на материята в единство. Когато няма отрицание, а има преценка, тогава разбираме, че знаещият е повече от безгрешния. Той вече не е пасивна структура.

В списанието ще намерим цялост, но то е и социална необходимост. Списанието е клада, защото носи огъня на Знанието! И всеки в тази клада може да изгори лични тревоги, бреме на ежедневие, идея за минало...

 

Ваклуш Толев: Вярно е, че никой никога епохи не може да изпреварва. Идеята обаче за Мъдростта много добре я постави Учението. Какво има в древногръцката митология? Само една богиня – на мъдростта, е родена от главата на върховния бог. Когато имате битка между Дух и материя, пак трябва да я търсите в главата. Атина Палада не се ражда от утроба, тя се ражда от глава – няма пъпна връв. Богинята на мъдростта! Следователно в нея е битката на Дух и материя, когато Духът е взел връхнина. Направете го! Това е и Учението Път на Мъдростта – то също няма пъпна връв.

Материята не може да се отрече, а трябва да се одухотворява! Но материалистите глупаво отричат Духа, идеалистите пък отричат материята. Не, не!

 

Петър Николов: Списанието говори и за събожника – за човека, който вече извежда своите ценности от вложеното Дихание; от онази, както Учителят я нарича – Човешка божественост, вложена у нас. Що е тогава събожникът?

 

Георги Кючуков: Преди да дамем конкретен отговор, има един въпрос, който можем да си поставим: дали има универсално знание за Пътя на човека днес? Има ли го и къде можем да го открием – дали в науката, дали в религията, дали в образователната система, дали в интернет... Да, универсално знание за Пътя на човека има и то е в страниците на списание Нур!

Ние трябва да знаем, че Знанието е йерархия именно в Учението на Мъдростта. Потребността на човека от Път налага да се даде на човечеството едно ново Учение за Знание, налага да се даде списание с тайните. Но Нур не е просто списание – то е един учебник. И когато се научим да го четем и усвояваме, ще разберем, че то е Азбучник, който прави една Нова култура за Знание. Това Знание ни освобождава от невежеството, това Знание казва, че човекът не е грешник, че човекът е един еволюиращ бог. Следователно Нур прави една Нова култура, която извежда реалността на Духа – Култура на Духа!

И къде е всъщност предизвикателството към читателите на списание Нур? Предизвикателството е още в този Нулев брой, който излезе в 1993 година. Още на първата страничка е написано нещо много странно: „Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива... Ето го предизвикателството към читателя. Защото какво е будността? Будността е онази усвоена мъдрост, която вече търси приложение и в личен, и в социален, и в национален, и в Миров план. Будността е тази, която ще сложи вече бариера не срещу лекомислието – лекомислието ще си отиде, но будността слага бариера срещу себемислието.

И тогава списание Нур ни учи на тайната: нека се позная в другия като идея за единство – нека в другия да видя не брата, не сестрата – да видя събожника! Идеята за събожника е превратност в световното мислене. Ако само тази идея от Учението Път на Мъдростта остане в нашето съзнание, ние ще можем да изпълним своето предназначение като Деца на Деня. Събожникът!

 

Румен Сейреков: Списание Нур е бъдният учебник на човечеството. В момента много е популярно знанието древно, дошло от египетските пирамиди, където са били съхранени знанията на атлантите. И човек може да си зададе въпроса: защо знанието на Египет не е бъдното знание на човечеството? В страниците на списание Нур ще открием отговора, че ново не се прави с върнат спомен, защото споменът е форма на прощение с миналото! За да има ново развитие, трябва Нова мъдрост – древната вече я имаме.

Това, което е в списание Нур, е Словото. А това, което трансформира човека, е събуденият чрез Словото и работещ Кундалини. Словото е това, което буди, служи и води![3]

Не е въпросът Нур само да се чете. Ваклуш, Словото, казва и нещо друго: „Позволете ми да ви живея!“. Ето как стават трансформациите – нещо, което в Египет не е можело да бъде поискано. Дори съвършената прабългарска монотеистична религия е трябвало да си отиде, защото там е имало връзка с Танг Ра, но е нямало идея ти да го живееш.

Всичките култури и окултни школи говорят за единство с Бога. А думата Единосъщие я използват само религиите, но не и като дадено право на всеки. Само в списание Нур след тайната на Единството стои тайната на Единосъщието!

 

Петър Николов: Учителят има един много интересен афоризъм – че Хермес е възкръснал, за да стане човек, а Иисус е възкръснал, за да стане Бог! Всъщност събожникът прави Възкресението култура; той прави Възкресението свое битие.

 

Ваклуш Толев: Ако човек не може да направи Път от идеята за Възкресението, тогава раждането става безсмислие – ще чака само благослов. Идеята за раждането е неопровержима по силата на прераждането! Затова египетските пирамиди млъкнаха, но там има още истукани, които чакат. Чакат своята възвратност...

Онова, което човекът носи, е не само раждането, защото той може да бъде и пратен, без да бъде роден. Това ще стане тогава, когато ще можете свободно да събирате и пръскате материя. Но когато ви пратят така, тогава вие ще трябва да понесете събуденото Дихание. Кундалини си има место, има си и центрове, но поносимостта му не е вашето тяло, което е материален свят за него, тя е в един друг свят – Мировото битие. Кундалини трябва да заработи с Мирово битие, защото човекът е поселник на планети. И извън тази материя има четвърто измерение, пето, шесто, седмо.

Тези тайни трябва да бъдат понасяни – щом не могат да бъдат понасяни, идва стъписването или опорочването, каквито сега са наложени на планетата. Изповедание само на едно божество е ранг, но то не е осъществен Път. Ранг. И затова има инквизиции и какво ли не друго.

Поносимостта на събудения Кундалини! И тогава може да си представите – ще има ли човечество... В Откровението, дадено на Йоан от Христос, е добре казано: след човека ще има друга категория – същество, което понася. Защото ниспосланието на Духа, ако няма къде да се понесе, то прави взрив в онова, което се нарича материя!

 

Петър Николов: Уважаеми събожници! Като че ли в списание Нур най-голямата дързост, която социалността не зная дали може да понесе, това са Посланията на Планетния Логос. Всъщност аз поне не зная списание или друг вид книжнина, в която може директно да се прочете онова Слово, което е Логосово, на Планетния Логос. И затова ние говорим за Откровения в списание Нур, говорим за Слово, което води. Нека да поставя въпроса и за Посланията на Планетния Логос в списание Нур.

 

Иван Бъчваров: Наистина по самата си форма те са едно от най-големите предизвикателства. Човечеството познава една от най-големите дързости, заради която Иисус Христос е разпнат – това е: Аз и Отец едно сме. А тук, вече в списание, излизат Послания на Планетния Логос. А Логосът е Онази Божественост, Която е отговорна за еволюционността на планетата. Самият Логос праща Своите Послания. Това не е въпрос на врачуване, на видения – Посланията на Планетния Логос са изключителен елемент на Мъдростта като Духовна вълна! Човечеството достига ръст, с който то може да си служи с Послания на Божествеността, отговорна за еволюционността на планетата.

Човекът носи белега на Бога; човекът е този, който ще стане Бог, защото в него е Кундалини. И всъщност Кундалини присъства в списанието. Е, какво ни остава – остава ни всеки от нас да отлисти страница и да намери всичко, за което той е готов.

Списание Нур носи динамиката на времето! И човек трябва да има необходимостта от обновление, за да посегне към списанието. А то ще стане насъщен хляб на бъдещето!

 

Петър Николов: Посланията на Планетния Логос – ще прочетем – са Логосово присъствие, адресирано в личен и в Миров план. Всяко Послание е житейски олтар, Знание за служение и Път за осъществяване! Посланията на Планетния Логос бяха издадени в един много особен труд, който Учителят наименува „Беззаветен Завет“. Самото му име предразполага към размишление. Тази книга беше родена също от списание Нур и на мен ми се иска да дам думата на главния редактор за една кратка характеристика.

 

Кирил Коликов: Посланията, както и списанието, са една демонстрирана възможност на Учителя Ваклуш Толев, която той ни предостави. Те наистина са една демонстрирана негова възможност, а защо той ги е нарекъл Послания на Планетен Логос – това вече е друг въпрос...

Когато ние се запознаем с Беззаветния Завет и с Творчеството в списание Нур, можем да осъзнаем как ни стават много близки тези енергии. Не че можем в цялост да проявим тези енергии на Кундалини – Представителя на Безпричинната Причина.

Някои хора много се смущават, като се говори за Абсолюта. Ваклуш не се смущава, защото, работейки с Неговия представител – Кундалини, човекът започва да приема идеята за Абсолюта като близост.

Не става въпрос, че можем да Го осъществим, не става въпрос, че това не е някъде в безкрайността на времето и пространството, на Абсолютността. Въпросът е, че имаме вече усет, че съществува; усет, че е демонстрирана Негова проява. И може би това е най-важното за Беззаветния Завет и за списание Нур – че ни дават този усет. За което благодарим!

 

Петър Николов: Днешният ден е Тържество на списание Нур... Всички негови читатели тържествуват и ние получихме поздравления от много места. Бих искал да прочета някои от тях.

 

От Гърция, Атина, от г-жа Кадийска – главен редактор на вестник „България днес“, и от читатели на вестника:

До списание Нур:

Г-н Толев,

Вашето огнено слово буди у нас Човешката божественост и ни води към храма на Мъдростта в Третото хилядолетие. Вярваме, че все повече хора ще пият от потира на Знанието, а Мъдростта ще бъде необходим трапезен хляб.

Пожелаваме Ви много здраве и бъднина!

 

От проф. Тодор Балкански – към Ваклуш Толев:

Учителю на българската доброта,

Приемете моите поздравления по случай реализацията на Българската Светлина, която разпръсквате чрез чудесното списание „Нур“ – Светлина.

 

И от Белгия, Брюксел, от Владимир Павлов:

20 години държиш ръката ни, Нур, и сърцето ни.

Поклон, Учителю!

 

Списание Нур има своите читатели навсякъде – не само в България, но и по света. И ние наистина молим Учителя – колкото се може повече да дава тази Светлина чрез авторското си списание!

 

Ваклуш Толев: Всяка щедрост, с която ласкаете Пътя ми, ме задължава, но това в същото време ми налага известни правила. Искам едно нещо да не забравяте: че ведно с духовните ценности, засега (макар и в предишни дадености да се говори за архангелски или серафимски свят, за ангелски свят) не спира и няма да спре съкомпонентността на природата или на планетната живителност с нейните поселници, които не са човеци. Вие не можете да лишите земята от трева, защото има крава, както не можете да лишите Небето от звезди, защото има Храм на Всемирността... В този смисъл, искам да не отключвате вратата само за човека, който като предназначение нека свърши своята мисия – срещата между Божията човечност и Човешката божественост! Тази съпроводност ще се изгражда и вие можете да `и бъдете опорна надеждност. Това битие вие ще го правите. И не може да лишите света от неговата множественост или да го съкратите само в размерите на схващането си (както много знания отиват в пустинята на блеещото).

Така че, скъпи Деца на Деня, аз съм трогнат от вашата жертва, но тя пък е енергия на вашия Път. Няма страдание (казал съм го и вярвайте) – да, болезненост има, докато целостта ви не оцени жизнеността. Не забравяйте, че Пътят ви не свършва до гроба – гробът е утроба!

С благодарност за всичкото ви поселение и за голямата ви жертва!

На всички ви желая не разсъмване – на човека идва неговият обед. И тогава идеята за събожника няма да гладува за Истина. Другата Духовна вълна ще бъде Истината!

Благодаря на всички ви и ви желая Път, за който сте определени!

 

Поднасяне на цветя (Димитринка Кючукова)

 

Ваклуш Толев: Никой цвят не е обиден, особено такава бяла йерархия, когато е венец, нужен за освещаване. Благодаря от сърце!

 

Петър Николов: Днешното Тържество не предполага въпроси, но ако някой иска да изкаже своето поздравление, нека го направи.

 

Димитър Петров: За мен Пътят в Учението е и Път на списанието, което започнах да чета през 1993 г. Тогава бях екскурзовод в пещерата „Орлова чука“.

Пещери и храмове, битие и посвещения – това е пътят, през който всеки е минал, но когато себенадмогнем своята карма и привързаност, намираме олтар в себе си. Благодаря на Учителя!

В едно читалище бяхме говорили за единение – то стана име на съдружие „ЕдинЕниЕ“. В това съдружие ние се обръщаме също със „събожник“.

Благодаря за бъднината!

И моето лично поздравление е:

Бъди Небе, звезди ще се намерят!

 

16.02.2013 г., София. Национален дворец на културата

[1] Нур Юбилеен. 2013, с. 6.

[2] Иоан 14:6.

[3] Нур 1/1998. с. 33.

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2013) Дерзайте − няма зло!!! Be dearing − there is no evil!!! Кармата е философия на материята в ... Проглас (1/2013) Дерзайте – няма зло!!! Тезата за Кармата и Прераждането в Духовните вълни е една нова преценка на идея за Път. Предшестващите религиозни съзнания (многобожия, двубожия и пр ... Кармата и Прераждането в Дховните вълни Кармата е философия на материята в съпровод за божество; Прераждането е съвместимост между материя и Дух! Епохите дадоха своите енергии в израстването на човешката душа в правото `и да ... Среща на Ваклуш Толев с Редакцията на Общество Път на Мъдростта Редакцията е легитимирана с жертва – заради Новата Духовна вълна! Единственото, което може да се каже за работата на Редакцията, това е идеята за жертва. Най-безспорната даденост ... „Духовните дарове на България“ том II – „Историзмът в българските земи“ (Представяне) (Представяне) „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст! Жорж Трак: Добре дошли на всички! Изключително съм радостен, че в този зимен ден м ... Ден на Рождеството и представяне на „Духовните дарове на България“, том II – „Историзмът в българските земи“ Раждането е за еволюиращия, Рождеството е за Посветения! Хорово изпълнение на камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласни“   Петко Атанасов (журналист): До ... 20-годишнина на списание Нур Списание Нур остави нов Феникс – събожника! Ваклуш Толев: Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, Деца на Деня, слезли за служение! Моите благодарности! Никога Не ... Мъдростта в скрижали: Свят – Светове Глава I, Тема 1.8 Свят – Светове „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на култу ...