Мъдростта в скрижали – Списание Нур

Арxив | брой 2013 Юбилеен 20 години

Глава I, Тема 1.6

 

Нур – принцип

 1. Нур е скрижала на Небесата!
 2. Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни.
 3. Списание Нур е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта.
 4. Нур е лист на Логоса – едно сътворено Слово.
 5. Списание Нур е чаканият младенец на благовестието!
 1. Нур е нетленната Възкресенска Светлина!
 2. Нур е предназначението – да се представи за бъднината на човечеството Пътят на Мъдростта.
 3. Нур е открехнат олтарен път, предназначен за служение.
 4. Списание Нур е свещен потир на Учението на Мъдростта.
 5. Нур е Светлина на Знанието!
 1. Списание Нур е идея за съвместимост между знание и откровение!
 2. Всяка страница на Нур е клада от огън жив, от вяра и знание.
 3. Нур свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния Океан на Мъдростта.
 4. Нур е Светлина от битието на Духовната вълна на Мъдростта.
 5. Нур постави взрив в Небесата!

 

Нур – приложност

 1. Списание Нур е Мирово съзнание срещу планетното знание!
 2. Списание Нур е осъзната илюзия срещу реална преходност.
 3. Списание Нур показва двубоя между Диханието и еволюцията.
 4. Нур води битка за еволюиращия и сочи пътя за свещения.
 5. Нур е планетна социология – битие на Мъдростта!
 1. Нур е не развлечение, а посветеност!
 2. Нур е не дневник на молението, а учебник на служението.
 3. Списание Нур е олтар за служение на Мъдростта.
 4. Във всяка страница на Нур може да се намери опорност, във всеки ред на Нур – динамика.
 5. Нур представя трапеза на Знанието срещу Добродетелта!
 1. Нур е един нов Феникс – път за себесъдба!
 2. Нур е кръщелното свидетелство на човека бог в развитие.
 3. Нур не прави отричане, а преценка на всички стойности.
 4. Нур е идея за бъдещето, без да е идеология.
 5. Нур има само един приоритет – Божествеността!

 

Нур – осъществимост

 1. Нур е име на осъществимата Единосъщност!
 2. Нур е безпощаден заради Истината и отговорен пред Свободата.
 3. Списание Нур ще бъде трапеза на бъдността.
 4. Нур е предшествие – предречено бъдеще.
 5. Нур не вестява, а освобождава!
 1. Чрез Нур съдбата слиза и Мъдростта е в живот!
 2. Нур е дар за всяка личност и харизма на един народ.
 3. Списание Нур е родилна утроба на богове.
 4. Нур е страница на българския исторически дух в бъднината на човечеството.
 5. Величието на Нур е в харизмата му!
 1. Нур йерархира духовното съзнание за извеждане на чакащия в човека Бог!
 2. Списание Нур е азбуката на вашата бъднина за Книгата ви на Живота.
 3. Нур е потреба – към вашата Книга на Живота да прибавите листи.
 4. Нур е нова страница от живата Книга на Всемирния.
 5. Нур е осъществена Мъдрост – Светлина, изведена в живот!
Още от броя
AXIS LIBRI (2013 Юбилеен 20 години) Списание Нур е скрижала на Небесата! Nur magazine is a scripture of Heavens! Списание Нур е скрижала н ... Проглас (2013 Юбилеен 20 години) Не, Нур не оцеля! Нур води!!! Честита 20-годишнина! Учението на Духовната вълна на Мъдростта е олтарен Път, а списание Нур е евхаристийният обред със своя Светлина! Списани ... Нур – Свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една зв ... Прогласи за списание НУР Проглас от Нур 1/1998 за темата НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА КНИГАТА НА ЖИВОТА (пет години списание Нур) Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на ... Прогласи за Посланията на Планетния Логос Проглас от Нур 2/2010 за темата върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС (Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.) Посланията са и благодат, и воде ... Прогласи за Тайни на Битието Проглас от Нур 1/1993 за темата СЛОВО ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ В еволюцията няма противоречие – има развитие! Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божестве ... Прогласи за Историята и Културата Проглас от Нур 1/1997 за темата ЧОВЕЧЕСТВО, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА „Господи..., що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“ (Псалом 8:1,5) З ... Прогласи за Човека – бог в развитие Проглас от Нур 4/1993 за темата ИНТУИЦИЯ, БОГОВДЪХНОВЕНИЕ, БОГООТКРОВЕНИЕ Откровението е Слово на Всевишния, изречено чрез устата на творението Му! В тревожни д ... Прогласи за Човека – осъществен Бог Проглас от Нур 2/1993 за темата СЛОВО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Живее само Бог! Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелстват за един Не ... Прогласи за Мъдростта – духовен Път Проглас от Нур 0/1993 за темата СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива... Всяка Духовна вълна е в един еволюционен ст ... Мъдростта в скрижали – Списание Нур Глава I, Тема 1.6   Нур – принцип Нур е скрижала на Небесата! Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни. Списание Нур е Ди ...