Нур – Свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта

Арxив | брой 2013 Юбилеен 20 години

Списание Нур е скрижала на Небесата!

Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една звезда да направи Небето светло и едно списание, наречено Нур – Светлина, да направи Пътя ви несгрешим под лъчите на тази Светлина. Благодатта на Небето е толкова голяма, защото потребата на Децата на Деня е нов Път, който е една бъдна отговорност. Нур е чаканият младенец на благовестието!

Благодаря на жертва, която е вашето изворно благодатно време – че сте родени тогава, когато не само Небето е озвездено, но и душевностите на пътниците – Деца на Деня, имат своя определен връх – събожници! В списание Нур двубоят между Диханието и еволюцията определя отношението събожници!

Една от най-големите радости, която Третото хилядолетие има, е, че теренът на Феникса е освободен. Когато спряха посвещенията в Египет, светът имаше нужда от един нов възкръснал Феникс. Това е списание Нур!

  • Нур е един нов Феникс!

Нур не преповтаря само посвещенията на излизане от ковчега на Изида, които Египет остави, а дава една нова знайност, че Мъдростта е Пътят на бъдещето и че идеята за Възкресението трябва да се освободи от това, което само добродетелите извеждат. Нур предоставя Знанието срещу Добродетелта! Знанието като вътрешно откровение и Самокръщението в собствената ни гробница ще позволят на човечеството свободна мисъл и овладяна материя. Нур дава възкресението, че човекът е един бог в развитие! Човекът може и да куца, но когато има една достойна предназначеност и знание за посвещение, той ходи Път. Затова Учението кръстих Път на Мъдростта!

„Нур“ в буквален превод от арабски значи „светлина“. В християнството Нур се нарича Светлината, която във Възкресението Христос излъчва – Възкресенската светлина. Нейното качество е, че тя е нетленна. Тя е, фактически, духовната субстанция на Иисус, Който става Христос, и безспорно тя чрез Възкресението Го извежда до голямата идея за Единосъщие със Своя Отец. На Възкресението Нур е Светлината, която Го прави Единосъщ с Неговия Сътворител. Следователно Нур е свръхсила!

Нито една от изразените същности на Божията сътворителност не може да мине без светлина. Творецът рече: Fiat Lux! – Да бъде Светлина! А за Логоса (Словото) в светото Евангелие пише: „В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците“.[1]

Когато сътврява света, Бог влага идеята за Любовта чрез Светлината. Светът е сътворен от Любов, но той е изведен от Мъдрост и осветен от Истина! Любовта е живот в Нур – Светлината, а обратното действие е, че Мъдростта е вече Светлината, изведена в живот!

Мъдростта е осъществена Любов, реализирана Светлина! Затова Нур винаги е имало – като лист на Логоса. Нур първом съществува като скрижала на това, което наричам Небеса, а след това като чтимо списание. Ето защо Нур е безпощадно заради Истината и отговорно пред Свободата!

  • Тайната на Нур е Небето!

Списание Нур трябва да обслужи голямата теза – доктрината на Мъдростта в йерархията на доктрините на Духовните вълни. Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта в Третото хилядолетие! То е не само път, не само и олтар, то е битие – евхаристийният съд на Новата доктрина!

Човекът е йерархирал. Не твърдя, че е бил маймуна, но не мога да отрека присъствието му като полуживотно. Не можем обаче да му отнемем правото вече да бъде бог! Следователно извървяната йерархия на Духовните вълни налага този нов Азбучник. Така се роди списание Нур. Роди се с благоразположение и предназначение. И нямаше нужда да носи нечие предзнание, защото то е проницание само на един автор. Но голямото служение е без Себе си! Така че, когато родих идеята за Нур – това беше без Себе си. И казах: Само смирението не е обидило Господа и съдбата!

В Тайната вечеря, която е Космична даденост и един от най-великите мистични актове, не е проблемът само Христос да умие краката на Своите – проблемът е хлябът да бъде Неговото жертвено тяло: Този хляб е Моето тяло! Списанието е хлябът на Мъдростта! Нур е сътворено Слово! То е глашатаят на Учението Път на Мъдростта с онази тенденция, която не е нито религия, нито философия, нито академичност, а е Път на бъднината. То е Път, който сменя основни постулати както във формулата за добродетелите, така и в метафизичната същност на светоустройството – било то Космично, социално или лично. Една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, трябва да бъде достояние за онези, които чакат нейното ниспослание.

Това дава списание Нур – битие на Мъдростта, Мъдрост, донесена чрез душата на един Пратеник. Списание Нур е азбуката на Учението на Духовната вълна на Мъдростта! То е съвместимост между знание и откровение!

  • Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие!

Ето защо, когато правя характеристики, казвам, че това списание е предназначеният автограф на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Същността на Нур е битие на Духовната вълна на Мъдростта. Неговите страници по-скоро стават скрижали, отколкото страници на книга. Скрижали в смисъл, че в тях са вгърнати енергиите на Мъдростта, с нейните нравствени достояния и идейни концепции, с нейното право на усвояване на едно ново Учение.

Когато се прави Път, трябва да се сложат пътни знаци. А ако се навлезе в някоя престолнина, трябва да има и светлини. Не може една идея, която е израз на бъднина – не на бъдеще, да не се вижда. (Бъднината дава етапите на бъдещето.) Затова не може Пътят да ви остави без прозрението, когато тази голяма идея на Мъдростта е проблем на раждане, което безспорно не е изкуствено зачатие.

Човекът е много по-богат от видимото и той има да се освобождава от отживени богове. Бог досега е търсен само вън от човека, но Учението Път на Мъдростта ражда идеята, че Той е в Книгата на Живота вътре у нас. Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог! То се роди от потребата за знания, които липсват не толкова в културата на човечеството, а в душевността. Окултното знание с неговата позитивна изразност, наречена религии на посветените, отлиства страници от великата Книга на Живота, която Христос разкрива в Своето Откровение. Защото само Той има посвещението да счупи печатите – седемте печата на тази велика тайна.

Нур не е търсене на ума, не е и само интуиция или пък тайни, които окултните учения са давали. Тези учения, разбира се, са били отричани, защото са пречели на институциите и утре ще видите как институциите пак се възправят. Ще се възправят, докато имат непримирение с културата на Духа; докато имат още потребата на това, което плътта иска, както и необходимостта от забавления, които чувственият свят налага. Затова ще видим унижена плът и демонстрирана еротика всеки ден, ще ги видим дори в културните институти...

Не можем да кажем, че списанието е насочено към определено общество. Но то безспорно се роди като потреба на Обществото Път на Мъдростта. Тогава, когато едно общество иска да има трапеза на Мъдростта, безспорно ще трябва да се обърне към списание Нур; тогава, когато отделният пилигрим, който е тръгнал да търси посветеност, го срещне в своя път или в лицето на един от тези, които наричам Деца на Деня, той също така спокойно и свободно може да седне на тази трапеза. На нея Нур сложи една нова метафизика, една доктрина на културите в идеята на Духовните вълни, сложи една нова нравствена повеля – няма зло, има нееволюирало добро; една особена изповед – че Божията човечност трябва да бъде изведена и да се срещне със събудената Човешка божественост... Това е голямата трапеза на Учението Път на Мъдростта, а списанието стана негова настолност.

  • Нур е букварът на бъдещето!

То е едно тайнство, за което тайни няма да има. То ще ги отбули: тайнства ще има, но тайни няма да има! Будността не е само наблюдението – потребата от новото е да го сложите и в духовния си растеж. Тази тайна трябва да се знае, да се знае кое е само един факт и кое може да взриви факта, за да извади оттам енергията за растеж, за посвещение, за осмисляне на жертвата; за безстрашието, с което можете да надкрачите гроба, като там извършите своето Самокръщение. Защото именно Самокръщението ви дава правото на Възкресение!

Когато противоречието в света стане по-голямо от знанието, тогава се ражда потребата да се търси просветление! Знанието на човечеството по отношение на това, което са дали Духовните вълни досега, стана по-малко от противоречията. Такъв е пътят на йерархията на усвояване и на приближаване към Божественото. Човечеството се умори в своето чакане и затова трябва да се потърси пътят на просветлението – нова Духовна вълна, която да му даде ключа за олтарно служение и олтарен път. Това е Знание за бъдещето. Нур е богатството на бъдещето! Но то не е само богатство – богатства в света има много – Нур е свидетел колко беден е бил светът. В страниците на Нур ние сме предоставили ценности, които светът не познава.

Така списание Нур е една трапеза, която не може скоро да бъде изконсумирана – тя ще има хилядолетен живот. И след столетия светът ще има какво да взема, за да храни душите както на обикновения, така и на посветения!

Така че Нур е нещо повече от богатство, то, както казах, е свидетел. Свидетел именно на това, колко беден е бил светът без нас. Сега е неудобно това да се твърди. И точно тук е било смелото битие на учениците Христови да тръгнат по света. Колко смешно, може би, е изглеждало за самите тях на Тайната вечеря, когато Христос им казва: Ето, този хляб е Моето тяло; това вино е Моята кръв! Да направят едно велико тайнство – Причастието. Но този, който поревне да яде от хляба на Тайната вечеря, вече не може да бъде върнат, вече не може да бъде спрян в дълг на жертва. Защото Причастието е вътрешна революция, сакрална революция, която отвреме-навреме раздвижва пътя на еволюцията!

Всяко знание е една йерархия и точно затова Нур ще свидетелства за Пътя на Мъдростта. Всяка Духовна вълна създава тревога чрез образа на своята концепция – не само в религията, но и във философията или в окултизма; създава едно стъпало, в което човек може да види себе си. Знание, което не ви дава огледалност, е информация. Информацията може да премине от лявото към дясното, или от дясното към лявото, но ако някаква идея не уседне в същността ви, за да направи подкваса на вашето довчерашно знание, си остава само информация.

Списание Нур няма за задача да бъде информатор! И ако то, отгърнато, трябва да бъде характеризирано, бих посъветвал да прочетете поне неговите Прогласи. Никъде в списанието няма да намерите нито една фраза еротична, нито една карикатура над когото и да било. Може да намерите сентенции, афоризми; може да намерите нови знания, които имат за задача да ви дадат Светлина. А от Светлината нищо не може да се скрие и както е казано в светото Евангелие, тя се дава и на лоши, и на добри – Слънцето грее над всички. Така че, когато изведете една отделна мисъл, тя няма да ви информира. Тя ще е лъч от Нур, т.е. от Светлината. През какви места ще прекарате този лъч да се пречупва... но Светлина не се губи. Ще дойде момент, когато озарението ще ви направи в йерархията достойни да се пробудите. Така че този, който иска да отрече Нур заради това, че нещо не го е огряло, нека почака да узрее и той за това. Защото според йерархията е и усвоеното!

Не съм предвидил погребален обред на Нур.

  • Светлина никой не може да погребе!

Никой не може да измисли такава церемония. Тя беше направена за Христос – но преди да се знае, че е Светлина – и Той възкръсна. Когато някой иска да погребе Нур, трябва да знае, че тя ще възкръсва! Нур има само една кончина – в Бога! Нур е нетленна светлина, чиято утроба е Мъдростта, и чийто гроб е Възкресението, заради чакания Бог – човека!

Така, когато знанието не достига да обясни света, в събудената търсеност на човека се ражда потребата да намери освещението и посвещението, т.е. да се дебушират окната Небесни, както е казано в Светото писание. Оттам да се излее енергията на Новата Мирова вълна, която следва своята първична даденост!

Ето как се предостави идеята за корицата на списание Нур – че искам един олтар, в който двете двери да бъдат отворени... Защото Знанието е отворено съзнание! Да се отворят двете врати, за да се влезе вътре. Нур е светлина, но светлина на Знанието – олтарът при Мъдростта не може да бъде затворен! Там се прави наистина великата евхаристия, а Мъдростта я върши във всекидневие.

Сложихме и виолетовия цвят, защото той е цветът на Духа (всички, които се занимават с тайната на цветовете, знаят това).

След това с надписа в купола – с тази абсидност „Няма зло, има нееволюирало добро“, осветихме пътеката на човечеството. (Мисля, че по този начин достигнахме желаното изразно оформление на списание Нур.)

Една истина е, че злото е нееволюирало добро! Това дава позитивна сила на неперсоналната енергия и освобождава потенциалната даденост, че човекът е един бог в развитие. Защото този надпис сменя оборотите на душевната възможност и вдига тягостната беда над човечеството в хилядолетните му истории – първородния грях.

Религиозни учения ще кажат, че човекът е грешен. Когато човекът поискал да яде плода на знанието, охранителите на Бога го обвинили в грях – правят грешници Адам и Ева. Защото знанието им било казало що е добро и зло! Но оставям възпитанието... Знанието е Книгата на Живота в човека; знаещият е повече от безгрешния дори! Обявеният за грешник обаче е покорник на института...

Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Тази свобода е както на нашите земни присъствия, така и на Небесните поселения. Ако това сме могли да направим, тогава с основание сме казали, че няма вече път Голготски, а има път Божествен! Затова започнахме нулевия брой на списанието с един стих от Евангелието, който казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“[2]. Ето ви вложената сила на динамиката, за да не стои едно единствено битие – битието на консумираното зло, на безизходността и на хилядолетното чакане или в „геената огнена“, или при „райските радости“.

Новата Духовна вълна на Мъдростта дава един нов Път за знание – идея за свобода. И именно чрез списание Нур се търси просветлението за това обещаващо знание за бъдещето, за една нова епоха – епохата на свобода от страха пред Бога и пред човека, свобода от стари молитви и олтари, свобода от минало и от идеологии.

  • Нур е освободител, не вестител!

Нужни са нови коловози и това е да приложите една воля на достойнството, която е Път на Мъдростта. Бог не може да въвежда другаде освен в служение за обожествяване! Това е вече не въображение, а реалният духовен хляб на Мъдростта, който списание Нур ще направи трапеза на вашия живот. Така нашето днес ще роди оплоденото утре, защото му даваме жизнена енергия и формиран образ в Духовната вълна на Мъдростта. Мъдростта живее чрез списание Нур!

Величието на Нур е в харизмата му! Един израз да си намери човек там, му е достатъчен за столетия! В своето съществуване Нур е духовна радост – разбира се, на тези, които са се докоснали до него. Но като обща еманация то наплодява както националния дух и историческата ни пътека, така и социалната трапеза. Социалността, макар и да не отгръща страници от списание Нур, поема вибрацията на изреченото, която облива националния ни хоризонт – националното ни пространство и въздух. В социалната реалност и духовната потреба то прониква по знайни и незнайни пътища, събужда в „съня“ на човека тенденции и явления, за които той не се сеща или няма основателна подбуда, а те излизат.

Нур с отговорност пред еволюцията слага в страниците си Мировия дух в правото да дарява с щедрост онази национална духовност, която може да Го осъществи. Харизмата на българския народ е най-щедра и личният му дар е най-белязан. Но не защото има благоволение само, а защото притежава готовност, пълна с отговорност; защото има Път. Той е пътник, който не ходи по улици, а знае Пътя!

Списание Нур е дар за всяка личност и харизма на един народ! Не е важно колко го четат, важното е с колко духовност насища Небето, та тогава, когато спре плачът, човечеството да има упование, защото трябва да върви. Харизмата на българския народ – Огънят – трябва да се осъществи!

  • Нур е страница на българския исторически дух в бъднината на човечеството!

Не защото прави администрация или издига олтар, не защото Небето ще слуша молитвите му, а защото то е нова страница от живата Книга на Всемирния! Тя бе запечатана със седем печата, но Учението на Любовта можа да ги снеме. А Учението на Мъдростта изнася вече тази тайна като всеобща трапеза.

Ето затова беше нужен този Азбучник – за да могат поселниците на планетата да се освободят от невежество. Защото Знанието е йерархия именно в Учението на Мъдростта, а не в Ученията на Любовта и Правдата. Не на Правда, която ви казва око за око, зъб за зъб, нито на Любов, която ви казва обичай врага си. Нур ви каза: Няма враг, има събожник! Добродетели са проповядвани във всички учения досега, но големи знания – не, знанието им е школско.

Така че списание Нур не може да бъде преходност, защото Знанието има друга материя, в която то е вписано. То не е преходността на астрала – на чувствата, на вълненията – Нур е Fiat Lux, само че в еволюция. И точно когато Сътворителят казва: Fiat Lux!, става живот. Бог е Светлината и Светлината е живот. Живот! Затова – не се лишавайте от утробата на Мъдростта, за да сложите своето бъдеще, и не се страхувайте от гроб, който ви дава право на Възкресение!

С Нур ние даваме идея за просветление, а просветление може да даде само Светлината! Тя е обаянието на събудената интуиция, тя е вулканическият взрив. Но когато Светлината дава просветление, не може без приложници, а те не може да не получат въздаянието, давано от Отец на човека.

Пътят е един – с Нур в служение! А ако нещо ви тежи, отваряйте списанието, за да го погълне светлината на Нур или да го освети, и ще видите, че е леко. Всяка страница на Нур е клада – огън жив от вяра и знание, на който ще изгорите вретището на тъмнината. Във всяка страница на Нур може да намерите опорността; във всеки ред на Нур – динамиката!

Когато някои четат Нур, казват, че оздравяват. Но защо други, които го четат, не оздравяват? Защото не могат да намерят ритмиката. Оздравява онзи, който е намерил ритмиката, или (връщайки се към доктрината на Любовта) както Христос казва: Вярвате ли, че мога да ви изцеря? – Вярваме! – Нека ви бъде по вашата вяра. Но къде е онзи, който може да извика: „Вярвам!“? Трябва да го намерите и в себе си, и вън от себе си. А когато не може да достигнете тайната на своето възземане, не се сърдете, че Небето ви е дало малко – потърсете се в пътя на собствената си еволюция, потърсете се в жертвата, за да кажете: да, това е моят ритъм!

Не зная дали моята плодност е толкова обилна, но признавам смирението на тези, които сътрудничат и работят с мен – че са удовлетворени от това, което казвам, за да попълваме списанието. Ако това за тях е знак само на уважение, аз не го приемам, но ако е знак на проницание, искам да им благодаря за неуморността, която прилагат...

Да благодарим и на будността, която ще го търси. Това, което мога да пожелая на списанието, е целостта на Бога в Неговата зрима и незрима тайна (защото никой не може да изгребе Небето!) да бъде доведена до човечеството, минавайки границите, които наричаме Физическо поле.

Благодаря на всички, които могат в своя дом да го внесат като потребна свещеност! Списание Нур не търси клуб на вярващи, не търси и клуб на социолози, които правят статистика за рейтинг. То изисква смирение и воля, които да носят отговорност за неговото пътуване в бъднините. Това е неговият път!

Всяка книжка на Нур наистина е като устата на Сфинкса, през която могат да влязат тези, които искат да получат своето ново кръщение. А който го е страх да влиза в пастта на Сфинкса, т.е. в пастта на скованата мисъл и оверижената воля човешка, няма да познае Изида...

Това е голямата тайна, която Нур остави и ще оставя в другата наша Книга – Книгата на Живота. Там!... Ако нещо времето го отвее, ако ужасът на огъня на отричането го изгори, имаме откъде да го изведем. Ние ще го изведем не само от Акашиевите анали на всяка вибрация, ние ще го изведем от живата Книга на собствената си битийност. В Книгата ни на Живота сега Нур вписва името си – това върши и ще продължава да върши тази нетленна Светлина в своите бъдни години!

Научете се, че бъдещият ви олтар е вътре у вас – там се прави великото причастие за бъднина, не за бъдеще! Вашият принос не е преходността на времето – вашият принос е научената азбука на служение без Себе си. Нур не е дневник на молението, а учебник на служението!

Списание Нур е родилна утроба на богове!

 

[1] Иоан 1:4.

[2] Матей 5:48.

Още от броя
AXIS LIBRI (2013 Юбилеен 20 години) Списание Нур е скрижала на Небесата! Nur magazine is a scripture of Heavens! Списание Нур е скрижала н ... Проглас (2013 Юбилеен 20 години) Не, Нур не оцеля! Нур води!!! Честита 20-годишнина! Учението на Духовната вълна на Мъдростта е олтарен Път, а списание Нур е евхаристийният обред със своя Светлина! Списани ... Нур – Свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една зв ... Прогласи за списание НУР Проглас от Нур 1/1998 за темата НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА КНИГАТА НА ЖИВОТА (пет години списание Нур) Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на ... Прогласи за Посланията на Планетния Логос Проглас от Нур 2/2010 за темата върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС (Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.) Посланията са и благодат, и воде ... Прогласи за Тайни на Битието Проглас от Нур 1/1993 за темата СЛОВО ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ В еволюцията няма противоречие – има развитие! Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божестве ... Прогласи за Историята и Културата Проглас от Нур 1/1997 за темата ЧОВЕЧЕСТВО, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА „Господи..., що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“ (Псалом 8:1,5) З ... Прогласи за Човека – бог в развитие Проглас от Нур 4/1993 за темата ИНТУИЦИЯ, БОГОВДЪХНОВЕНИЕ, БОГООТКРОВЕНИЕ Откровението е Слово на Всевишния, изречено чрез устата на творението Му! В тревожни д ... Прогласи за Човека – осъществен Бог Проглас от Нур 2/1993 за темата СЛОВО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Живее само Бог! Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелстват за един Не ... Прогласи за Мъдростта – духовен Път Проглас от Нур 0/1993 за темата СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива... Всяка Духовна вълна е в един еволюционен ст ... Мъдростта в скрижали – Списание Нур Глава I, Тема 1.6   Нур – принцип Нур е скрижала на Небесата! Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни. Списание Нур е Ди ...