Прогласи за Мъдростта – духовен Път

Арxив | брой 2013 Юбилеен 20 години

Проглас

от Нур 0/1993 за темата

СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ

Да бъдеш буден, когато
измамен светът заспива
...

Всяка Духовна вълна е в един еволюционен стадий на планетната цялост – степен на възприемането и осъществяването `и в Пътя към съвършенството. Духовната вълна, като сила на самото Божество, се въплътява в един Син Божий. Духовната вълна носи определени идейни концепции, които като по-висши мистериални сили акумулират идеите на предишните Вълни. После духовните Учения преминават в религии...

След Правдата и Любовта, дадени на човечеството от Учителите Буда и Христос, назряла е потребата да се върви по Пътя на Мъдростта.

Светлината на Мъдростта е утвърдена вече в света и, осъзната или не, тя работи и променя. Търсенето в настоящето на духовни ценности, пробуждането на психични сили и способности, социалните промени свидетелстват за присъствие на една нова Космична енергия.

Време е всеки, който иска да пие жива вода, да утоли жаждата си от реката на Мъдростта!

 

Мъдростта е една орисана съдбовност!

(афоризъм от темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 2/1995 за темата

ДУХОВНАТА ВЪЛНА НА МЪДРОСТТА В БИТИЕТО

Духовните вълни са не революция, а осенение!

Човек е родено бъдеще като изказ на благовестието и воля на изпълнението! Огън, вода и плът; вик, меч и слово – вик за живот, меч за развитие и слово за обожествяване! Затова хората знаеха пътищата до боговете и прилагаха тайнства, магии и ритуали.

Идеята за Вавилонската кула е настъпление към небесата, но незавладяна позиция в царството Небесно, което Духовната вълна на Мъдростта трябва да осъществи.

Проточена е една нескъсваема нишка: от начеващо съзнание до себесъзнаващата Мъдрост и освобождаващата Истина; от познанието до безсмъртието; от мистерията на човека до мистерията на Космоса – за да се одухотвори материята и осъществи Духът!

Мъдростта е свобода от образи, символи и догми! Тя е свобода от страх и динамизиране на еволюцията с идея за световна душевност – Мировото битие.

Духовната вълна на Мъдростта не носи отрицание – природата е безжалостна, но не и жестока!

 

Вълната на Мъдростта е възрастта на
духовната зрялост на човечеството!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1995 за темата

ПРОЗРЕНИЕТО В ДУХОВНАТА ВЪЛНА НА МЪДРОСТТА

„Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене...“
(Иоан 8:29)

Стремежът на човека е свобода от самия себе си. Пътят е прозрението, което дава „жива вода“. То остави на историята една безименна самарянка – свобода, та всеки, който каже: „Дай ми тази вода“, да е ничий друг, а само на Господа!

Няма път без себежертва, но страхът, вкаменил прозрението, ни лишава от нея. Затова Мъдростта като Духовна вълна трябва да води първия диалог с живота за освобождение и приложно действие на прозрението – Не се страхувайте от тези, които убиват тялото, рече Христос.

Прозрението не е стихия, то е паметник на будността! Не бива да имаме неудобство и тревога да попитаме кой го оскърби и затвори храма на посвещението и безсмъртието. Трябва да потърсим в личното и Мировото битие защитна клауза за нашата душа в Хартата за правата на човека.

Храмът на безсмъртието е плод на прозрението за реална вечност.

Прозрението е лична проява, а не колективна психоза!

 

Прозрението е око на Живота!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2000 за темата

ПРИСЪСТВИЕТО НА МЪДРОСТТА В ЛИЧНОТО, СОЦИАЛНОТО И МИРОВОТО БИТИЕ

Победете сенките на Съдбата!

Учението на Духовната вълна на Мъдростта, т.е. Небето, е достатъчно щедро да храни всеки, чиято отговорност го прави Дете на Деня, за да мине своето обучение в Учебни години и поредни Събори.

Децата на Деня не са вестители, а освободители! Те няма да водят битки срещу богове, а за богове; не битки срещу канонизирания, а заради свещения!

Голямата им идея за служение е освободеният човек да изведе ограничения Бог като Миров свидетел на Откровението с реален знак – Мъдростта в Третото хилядолетие; с нов олтар за изповед на богочовечеството – Книгата на Живота.

Така започва културата на прозрението и осъщественото предназначение – новата характеристика на Живота.

Не пречете на ограничения Бог да се изяви като свободен човек и позволете на свободния човек да отгроби чрез възкресението си ограничения Бог! Това е урокът на Anima Mundi!

 

Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие
е една воля на Мировата даденост!

(мото на темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2001 за темата

ДЕЦАТА НА ДЕНЯ – КЛАДА НА СВОБОДАТА

Историята е изкупителка на безжалието на еволюцията!

Обществото Път на Мъдростта обяви 13 октомври за Ден на Децата на Деня и официално откриване на своята Учебна година. Същността не е в традицията, върховенството не е в празника, те са в предназначението и в прозвището Деца на Деня!

Основното е свободата, потребна на идеята човекът е един бог в развитие! Това е да се ползва услугата на смъртта в съживеене с безсмъртието.

Затова Посланието е наречено Живототворчество, а историята – изкупителка на безжалието;

Затова Децата на Деня нямат дълг, а служение, т.е. да отгробят Духа на човека във възможност да чете Книгата на Живота;

Затова най-хубавият, най-верният химн, който може да напише будността, е: Децата на Деня са клада на свободата!

 

Деца на Деня е нова Мирова йерархия и
прозвище на отговорността!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2002 за темата

МЪДРОСТТА – НОВА СТРАТЕГИЯ НА ЖИВОТА

Неходеният Път на Мъдростта е новата стратегия на Живота!

Мъдростта като знание не ви прави грешници, а битие на изведена Човешка божественост от вложената Божия човечност.

Стратегия не на оцеляването, не на homo sapiens, а на Космичния безпримерник в културите на земния поселник, надкрачил ответната си Човешка божественост – това е новата стратегия на Мъдростта в живота!

Не се търсете в наколните жилища, т.е. в необятната астрална шир;

Не се търсете в подвижната скиния на ума, т.е. в законотвореца на съображения и безжалие;

Не се търсете другаде освен като Мирова необходимост!

Свобода от съдбата на синедриона и прокуратора, като култури на минали и настоящи бедствия! Тъй като Христос рече: Аз съм хлябът на Живота!

Да се отрича Новата стратегия е примитивно; да се доказва е банално; да се живее е божествено!

 

Учението на Мъдростта не е тактика –
то е стратегия на Живота!

(афоризъм от темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2003 за темата

13-и СЪБОР НА ОБЩЕСТВО ПЪТ НА МЪДРОСТТА

(Среща в Дома на Мъдростта)

Прославата на 13-ия Събор е вашият Проглас!

На жизнената пътека – неуморност!

Учението Път на Мъдростта е кърмещата гръд на вашата Бъдност.

Бъдете благословени в Пътя на служението!

 

Домът на Мъдростта е майчини скути –
за закрила, служение и бдение!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2004 за темата

1-ви СЪБОР ОТ II ЦИКЪЛ СЪБОРИ НА ОБЩЕСТВО ПЪТ НА МЪДРОСТТА

(Поздравление в Дома на Мъдростта)

За да стане Сътворение, трябва да има Живот!

Честит Първи Събор от Втори цикъл Събори!

Сътворението е идея от Живота.

Станете съ-Сътворители, родили Битие! Това е призивът на Посланието на Битието.

На добър Път!

Безименният Някой!

 

Домът на Мъдростта е идея на бъдещето!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

(Поздравление за Дните на Дома на Мъдростта)

от Нур 1/2006 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ЖИВОТА

(Слово)

Знаещият е повече дори от безгрешния!

Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът още не е в Единосъщие, а душата не е в път на Възнесение.

Културата на Учението Път на Мъдростта е обществена молитва в Третото хилядолетие! Дайте я! Обидно е да се живее по съображение за оцеляване, когато е потребна идеята за служение.

Науките работят с приложението; поетите работят с вероятното; мистиците работят с невъзможното!

В тези Дни на Мъдростта направете невъзможното – възможно, като дело на будността си в приложна отговорност!

За да имате отношение към митологичното, нужно е зрящо въображение;

За да имате отношение към Пътя на Знанието, нужна е доблест;

За да имате отношение към света на служението, нужен е Бог!

Зная, че обидна е оскъдната похвала, но щедрата развращава! Освободете се от своята еволюция! Това е идеята за Младенеца (без прераждане и карма).

Бъдете благословени в пътя на служението без Себе си!

 

Само човекът осъзнава и прави Живот!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2006 за темата

СМИРЕНИЕТО – КУЛТУРА НА МЪДРОСТТА

Смирението е посвещение с миром!

Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен;

Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате грях;

Бедността не е смирение – щом с нея скривате немощ!

Смирението е култура, надмогнала и унижението, и жертвата, и бедността на духовната немощ!

Прозрете, че смирението е духовна култура, а не обредна добродетел или институционна потреба! То, смирението, като култура на Мъдростта, е, че:

Човекът е бог в развитие;

Смъртта е жертва за Знание;

Възкресението е себеобожествяване!

Ако Възкресението не крие безсмъртието, то тогава смирението щеше да бъде гробникът!

Само смирението може да приеме и оцени раздялата с миналото като харта на бъдещето, т.е. на събожника!

 

Смирението е короната на Учението Път на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2008 за темата

СЛУЖЕНИЕТО – БЕЗ СЕБЕ СИ

Пътят на Себевластието е служение без Себе си!

Човекът бог в развитие е вече служение без Себе си! Когато се освободите от Себе си, виждате, че не сте грешници, а обвинени от отходени богове.

Боговете правеха само своите синове богове, но не и човека – събожник. А човек без божественост е истукан!

Йерархията за признание на нови богове е духовната потреба да бъдеш – да бъдеш събожник, а не да имаш – да имаш страх Божий! Единствен, който има право на богове, е човекът и единствен, който погребва мъртвите богове, е човекът!

Адам е трябвало да прави еволюция, за да има себе си, което сега трябва да пожертва в служение без Себе си – за да изведе Диханието (Кундалини), което никога не умира!

Древността каза: „Познай себе си и ще познаеш боговете!“.

Мъдростта казва: Служение без Себе си! – без богове, но да познаеш, че ти си бог в еволюция!

 

Служението без Себе си е свобода
от всички мъртви богове!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2008 за темата

ХИМН НА БЛАГОДАРНОСТТА

Просякът е обида за щедростта!

Духовният израз на щедростта е образът на благодарността! Неговата първа осезаемост е Дървото на Знанието, което е посочило Пътя към Дървото на Живота, чийто плод ви прави единосъщи със Сътворителя.

Това е Химнът на благодарността – дължима отговорност, наречена битие; път на осъществяване на Духовните вълни в тяхната плодност. Затова казвам, че човек не е даденост, а постижимост! Защото личното му Дихание определя като поведение фатума му в битието на планетата.

Химнът на благодарността е дължима дан на богове и човеци към Сътворителя – дан, припозната от Мъдростта. И няма по-голяма обида за човека от тази да изповядва Бог на жестокостта, защото Бог е най-търсената необходимост – чрез Него човек се осъществява в своето събожничество и ражда Химна на благодарността!

Събожникът трябва да изпее Химна на благодарността – като Себетворец и съ-Сътворител!

 

Химнът на благодарността е нотиран от
Учението Път на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2009 за темата

13 ОКТОМВРИ – ДЕН НА ДЕЦАТА НА ДЕНЯ МИРОВИЯТ ПЪТ

Бог не е наш, ако ние не сме Негови!

Не е нужен aтеизъм, за да имаш Бог;

Не е нужна лодката на Харон, за да имаш Рай;

Не е нужна фараоновата мумификация, за да имаш Сфинкс!

Нужен е Хермес, който рече: Боговете са безсмъртни човеци, а човеците – смъртни богове;

Нужен е Цезар, който рече: Жребият е хвърлен (Аlea iacta est);

Нужен е Христос, който рече: Аз и Отец едно сме!

Това е пожеланието ми за Деня на Децата на Деня!

Ако разтворите Алманаха на Мировото сътворение и планетното си битие, прочетете скрижалата на Адамовото сътворение, за да научите кой Хаос роди ред; потопете се във водите на реката Лета, за да нямате миналия бог Кронос; научете, че знанието не е грях, за да нямате изповедания още с око за око.

Изявете смелостта на Пилат да кажете кога имате вече Ecce homo; поклонете се пред пригвоздената и възкресяема плът на Голгота, за да имате зримия теогон!

Мировият Път чака своите събожници! Не, не се търсете другаде!!!

 

Гол съм! – Аз и Той сме едно!

(мото на темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2009 за темата

ПЪТЯТ НА БЛАГОСЛОВЕНИТЕ

Еволюцията прави от човеците богове, а
светителството ги прави съ-Сътворители!

Питал ли се е някой защо египетската култура е мумифицирала своите фараони?

Тя съхранява формата, за да увековечи преходността и така иска да аргументира безсмъртието. Не е усвоила знанието за Коренните раси и Духовните вълни – затова игнорира закона за инкарнацията; не познава скàлата на поносимост и отговорност и оттук не разбира, че безсмъртието е право на свобода, а жертвата – идея на възпитание!

Но да крадете на човека правото на непреривност, това значи да отречете неговите степени на обучение, посвещение и благословение.

Що значи обучение? Дело на неосъзната още благодат – будността!

Що значи посвещение? Израз на осъзнатата йерархия в жертвата – Голгота!

Що значи благословение? Всесъжение на олтара на Учението Път на Мъдростта и социализиран духовен белег на човека – събожник!

Стадиите нямат неудобство, а имат йерархия на поносимост като извинение на съвместимост.

Благословените са посланици в ответ на Мировия повик: Деца на Деня, вие сте пътници в Пътя – осъществете се! Такава е сакралната повеля!

 

Човекът е лъч от Абсолюта!

(мото на темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2010 за темата

СЕБЕСЪЗНАНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ И СЛУЖЕНИЕ

Гол съм, Господи!
(Битие 3:10)

В орнаментиката на Общество Път на Мъдростта стои змията. А тя сменя своята дреха!

Приложната воля и творческото въображение са корпусът за всекидневие и празник – приложно-образно изявяване на Разпятието. Разпятието е най-плътният и най-осезаемият образ на приложна отговорност и себеосъзнато служение. То е потенциална идея за Възкресение – сумирано в понятието Голгота. Голготата е вече личен олтар – молитва на събудения!

Без отговорност няма жертва; без служение няма святост! Ето защо, когато искаме да характеризираме събудената отговорност и приложното служение, трябва да приемем Разпятието като потенциално Възкресение, т.е. като йерархия по ск`алата на посветените.

Така че себесъзнанието за отговорност и служение е планетният път за Единосъщие – Аз и Той едно сме! Надмогнато себе за Мирово служение! Събожник!

 

Отговорността е в доктрината на образа,
служението е в доктрината на подобието!

(мото на темата)

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2013 Юбилеен 20 години) Списание Нур е скрижала на Небесата! Nur magazine is a scripture of Heavens! Списание Нур е скрижала н ... Проглас (2013 Юбилеен 20 години) Не, Нур не оцеля! Нур води!!! Честита 20-годишнина! Учението на Духовната вълна на Мъдростта е олтарен Път, а списание Нур е евхаристийният обред със своя Светлина! Списани ... Нур – Свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една зв ... Прогласи за списание НУР Проглас от Нур 1/1998 за темата НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА КНИГАТА НА ЖИВОТА (пет години списание Нур) Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на ... Прогласи за Посланията на Планетния Логос Проглас от Нур 2/2010 за темата върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС (Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.) Посланията са и благодат, и воде ... Прогласи за Тайни на Битието Проглас от Нур 1/1993 за темата СЛОВО ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ В еволюцията няма противоречие – има развитие! Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божестве ... Прогласи за Историята и Културата Проглас от Нур 1/1997 за темата ЧОВЕЧЕСТВО, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА „Господи..., що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“ (Псалом 8:1,5) З ... Прогласи за Човека – бог в развитие Проглас от Нур 4/1993 за темата ИНТУИЦИЯ, БОГОВДЪХНОВЕНИЕ, БОГООТКРОВЕНИЕ Откровението е Слово на Всевишния, изречено чрез устата на творението Му! В тревожни д ... Прогласи за Човека – осъществен Бог Проглас от Нур 2/1993 за темата СЛОВО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Живее само Бог! Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелстват за един Не ... Прогласи за Мъдростта – духовен Път Проглас от Нур 0/1993 за темата СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива... Всяка Духовна вълна е в един еволюционен ст ... Мъдростта в скрижали – Списание Нур Глава I, Тема 1.6   Нур – принцип Нур е скрижала на Небесата! Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни. Списание Нур е Ди ...