Прогласи за Посланията на Планетния Логос

Арxив | брой 2013 Юбилеен 20 години

Проглас

от Нур 2/2010 за темата

върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС
(Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.)

Посланията са и благодат, и водеща ръка!

Събуждането не е още будност! Будността е отговорност под властта на Духовните вълни и сега под енергиите на Посланията. Посланията са автентичен израз на поносимост на духовната нотност на планетната йерархия в поведение и знание – от тотемно моление до личностен олтар; от Рождеството на Космичната Мъдрост (родила Пътя) до идеята за събожника!

Да събудим зримост за видим и невидим свят, та предсетата да ни опази от бедата, когато понесем благодатта;

Да осветим живота като родилна утроба на Децата на Деня, чието смирение не смущава щедростта;

Да не пусне бдението завистника в пазвите на нашето битие!

Затова в Посланията е казано: Научи ни да не плачем на гроба на миналото! – защото гравитацията не дава Възкресение и илюзира покой; Научи ни на милосърдие от Любов; знание от Мъдрост; служение от Истина! – защото тогава благодатната болка на еволюцията не тежи във всекидневието!

Това всъщност е будността; това е да отворите вратата на бъдещето и осветите настоящето. Тогава Планетният Логос ще ви каже: На Път сме, Деца на Деня!, а вие ще отвърнете: Свободни от страх сме за принадлежност!

 

Раждането е тайнство, Рождеството – Път!

(мото на темата за Първи период)

 

Свобода от миналото – заради плода на Мъдростта!

(мото на темата за Втори период)

 

 

 

Проглас

от Нур 6/1994 за темата

Слово върху Посланието

Животът е отречена смърт!

Посланията са воля на Небето за духовен живот – зов за завръщане!

Настоящото Послание утвърждава ново битие. То се пулсира от Духовна вълна – Вълната на Мъдростта, която ражда йерархията Деца на Деня; осенява човечеството и е неделимо наследие.

Посланието не е урок за ума, а идея за Свобода и Живот! Единствен Животът е цялостният Бог. В него влиза и Смъртта, а не в Смъртта – Животът.

Само когато живеем за Любовта, работим за Мъдростта и се молим за Истината, ще имаме Свобода, т.е. Богоживот. И вече няма да казваме: „Господи, да се отворят очите ни“ (Матей 20:33).

Тъгата на Небето е свободата на земния човек!

 

Посланието е идея за обожествяване!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 5/1995 за темата

Слово върху Посланието

Посланието е хлябът на Мъдростта!

Мировите Послания са житейски олтари, където е жертвопринасяно: плът и душа, разбуна и мир, дом и храм. Те не са нито гадания, нито оракулства – Посланията са идея за нов живот!

В Рая няма олтар – слезлият Адам и чедата му чрез олтар са търсили Бога! Роди се братството на кръвта от майчината утроба до гроба, но братството човек-Бог, като Всемирна даденост и прозрение, се ражда от Космичната воля.

Колко много готовност за свобода е нужна, за да се гради нов живот! Колко праведни ръце трябва да се вдигнат към Небето пред новия антиминс, за да бъде осветена харизмата на новата Духовна вълна!

Една е ръката, която благославя; една е волята, която повелява; едно е сърцето, което жертва – Планетният Логос: Върша това, което Моят Отец върши; Моят Отец работи и Аз работя!

В живота на човека, земен и небесен жител, от Адам до Христос – от Гол съм до Аз и Отец едно сме, влезе едно друго, трето Дърво, чийто плод е Мъдростта – знание за ново битие.

Няма зло, има нееволюирало добро!

 

Неговото повеление е благодат,
Неговата благодат е озарение!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1996 за темата

ДИНАМИКАТА НА ДЕНЯ Е БОГ В РАЗВИТИЕ

Посланията са безспорното Логосово присъствие, адресирано в личен и Миров план!

Тайната на Посланията е в спецификата на еволюционната и йерархическа потреба. Затова те са семе – семе нежънато още. В целогодишния цикъл те класят и плодят, а в хилядолетията работят в Духовните вълни.

Казано е: Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня – бог в развитие! Това иска Вълната на Мъдростта!

Най-страшна е бедната щедрост на ограниченото въображение, което не може да освободи Бог заради човека. Липсата на прозрение е събрала скръбната непреходност на навик и традиция.

Време е да се сменят божества, които са лоши човеци, с човеци, които са добри богове!

 

Посланията са хлябът на Отца!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1997 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ИЗОБИЛИЕТО

Пътникът е същият, пътищата са нови!

Най-потребното прозрение на пътника в Духовната вълна на Мъдростта, което тазгодишното Послание му даде, е, че човекът е една зрима теогония! Той може вече да прочете своя лист от Книгата на Живота, чиито печати бяха счупени от Любовта.

Шестицата стана деветка. Свърши магиката на чудото!

С душата на теогон пътникът трябва да узнае – какво иска Бог, какво чака Човечеството, какво Съдбата позволява. Да се освободи от милостинята на страданието и щедростта на стихийните богове.

Защото новата битка е за Бога в човека;

Защото знаещият е повече от безгрешния;

Защото човекът е богопоселник;

Защото голият Адам – ехото на съдбата, е облечен!

Настъпи часът на раздялата – натъжени ще има, но тъжни не!

 

Битката вече не е за човека,
а за свободата на Бога в човека!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1998 за темата

ПОСЛАНИЕ НА СЛУЖЕНИЕТО

Посланието е двубой между тревога и отговорност!

Мъдростта не повелява, тя работи за Осъществяване, Себенадмога и Възкресение!

Една ръка откъсна плод от Дървото на познанието;

Една ръка направи криле и отлетя от Лабиринта;

Една ръка обезземи Антей и една майка осиротя;

Една ръка отвали камъка на Гробницата;

Една ръка „взе книгата от десницата на Оногова, Който седеше на престола“ (Откровение 5:7);

Една ръка посяга към Дървото на Живота – човекът зрим теогон;

Една ръка благослови служението да бъдеш!

Знаци на служението – Осъществяване, Себенадмога и Възкресение!

Безизходността не може да бъде властна над боговете, дори и човекът я победи като разгада Сфинкса. Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена!

Щедростта е хубав дар, когато и онзи, който знае да я получи, може да я даде за благото на света!

Посланията са една верова, морална и месианска стратегия!

 

Мъдростта не повелява!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1999 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО

Дайте на света Богобъдното изповедание!

В Третото хилядолетие сме!

Една нова духовна песен за Бога-Човек и за човека-бог в развитие се пее...

Посланието е на Богозримо присъствие, което приложната отговорност изведе в: Бях, за да Ме няма!

В Третото хилядолетие сме!

Време е доктрината на грехопадението да бъде изгорена на кладата на Знанието, защото Правдата в тревога иска, но в отмъщение дава. А на Кръста човечеството срещна и позна Възкресението!

В Третото хилядолетие сме!

Бъдното битие е озаглавено вече: с нравствената категория – няма зло, има нееволюирало добро, с нов олтар – Книгата на Живота, с екзистенцията – да бъдеш, не да имаш!

В Третото хилядолетие сме!

На Децата на Деня е отреден съприсъствен живот и служение в храма на Мъдростта от ден Първи на новото летоброене.

Бог живее, боговете служат, човеците работят!

 

Бях, за да Ме няма!
Няме Ме, защото бях – Възкресението!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2001 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ЖИВОТОТВОРЧЕСТВОТО

Олтар на моление вече е Книгата на Живота!

Преди една година влязохме в Третото хилядолетие. Цяла година присъствахме и осенявахме неговото битие – лично и Мирово, телесно и духовно, социално и културно, морално и жертвено!

Тази година с Посланието на Живототворчеството Обществото Път на Мъдростта води битка за свободата на свещения човек, т.е. за освобождаване от съдба. Съдбата е неизбежен съпровод на живота и в същото време неотложна смърт. Сама се храни в еволюцията до себенихилацията си – Възкресението, когато Синът става Единосъщ.

Прозрението като знание на Мъдростта и дерзанието като воля на предназначението дават образа на Живототворчеството и Единосъщието!

С това Послание Децата на Деня ще се учат да сменят скръбта със съдбата, а съдбата с Учение и с личности, които отговорно преценяват забравата на културите на старите престолнини.

Човекът е свещен, не институцията!

 

Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2002 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ПРИЛОЖНАТА МОЛИТВЕНОСТ

Поведение може да има всяко същество;
молитва може да прави сътвореният човек;
божественост може да иска надмогнатият човек!

Непринудената принуда е болка на йерархията. Тя роди Посланието на Приложната Молитвеност. А време за нея е всяко днес!

„Искайте, и ще ви се даде“ – ще ви се даде път за лично битие;

„... търсете, и ще намерите“ – ще намерите събудения свидетел, т.е. Човешката божественост;

„... хлопайте, и ще ви се отвори“ (Матей 7:7) – ще ви се отвори гробът на Възкресението, т.е. победа на Божията човечност!

Тъй е, защото всекидневието е култура на еволюцията, а човекът пак е човек, но бог в развитие!

Посланието на Приложната Молитвеност иска да спрем да търсим утешение, че и друг страда. Защото това е психозата на инквизицията, която още убива – убива сега и събожника!

 

Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2004 за темата

ПОСЛАНИЕ НА БИТИЕТО

Посланията са енергия на Културните раси и дихание на Духовната вълна!

Аз съм Пътят, Истината и Животът! – казва Христос;

Via vita est! (Пътят е живот!) – казвали римляните;

Жертва без Път не е подвиг! – казва Учението Път на Мъдростта!

Който не може да извърви своята Голгота – а Голготата е Път, който прави Живот, – остава да съществува: няма лично битие, няма социален подвиг, няма Мирова жертва. Голготата е белег на жизнена трайност, когато несмутени вестоносци ви вестят Посланието на Битието. И все пак тази Голгота, или този Път е зрим. Но има едно тайнство Голгота, за което съм казал: Боговете не правят молитва, а творят!

Така че идеята за Битието е много по-цялостна, по-всемирна, отколкото радостта в Учението. Битието трябва да прави дом и олтар, раждане и Рождество, да срещне Човешката божественост с Божията човечност!

В Посланието се казва, че Адам се търси като бог, а Помазаникът Иисус се утвърждава като Христос-Бог. Това е тайнството на реализирания човек бог в развитие.

Посланията са азбучният буквар на Знанието за бъдните Богове на Земята! Те са причастие от Мировия олтар – Книгата на Живота у нас.

 

Деца на Деня, извървете своите Голготи!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2005 за темата

ПОСЛАНИЕ НА МИРОВОТО СЛУЖЕНИЕ

Посланията са Конституция на битието!

Посланието за 2005 г. е Мирово служение и планетна социология! Родителната му същност е Учението Път на Мъдростта, емблемирано с Триъгълника и Змията, т.е.:

Път на Утробите – наричани Богородици;

Път на Служението – назованите Голготи;

Път на Възкресението – на ялите от Дървото на Живота!

Пътят на човечеството вече не е дали ще се раждат събития, които правят история, а дали ще се осъществява служение. Не добродетели за съжителство, а Знание за предназначението – човекът е бог в развитие. Това са водителства от енергията на Духовната вълна на Мъдростта.

Бъдещето не се връща, то се създава! Създателят не трябва да се смути от своето бъдеще!

 

Животът има един лик – Бог в човека и
човекът, изразяващ Бога!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2011 за темата

Върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС
(Седми период: 2002–2005 г.)

Разпятието е идея и реалност за
прощение – свобода от Себе си!

От Сътворителя извира Животът, не смъртта! Смъртта е последица на закона на еволюцията, т.е. не е същност.

Затова във всички стадии митологичните олимпийски богове имат безсмъртие, макар че са утробни. Само богинята на мъдростта е без пъпна връв.

Имате Атина Палада и Прометей; имате Разпятие и Възкресение; имате човек и събожник!

В този смисъл човекът е безсмъртен. Това обосновава прераждането и мотивира закона за кармата. Кармата е заради хармонията, защото човекът не е само трихотомен...

Животът е идея за сътворение, а не за унищожение; смъртта е идея за преходност, но не за нихилация!

Евтаназията, без да е трансформирана кармата, е опит да се препречи пътя на еволюцията. Ето защо – не посягайте към евтаназия! И раждането е с болка – да го отхвърлим ли?! Принос на човешки жертви е имало, но евтаназия – не. Милосърдието е олтарна добродетел, не тронов път!

Не забравяйте, че смъртта ще бъде управляема! Коя Културна раса и коя Духовна вълна ще свалят одеждата на Сътворителя, т.е. дрехата на еволюцията, засега е тайна, но не е тайнство! Това предполага осъзнато присъствие, предполага Мирово съзнание!

Себесътворението и Съсътворителството дават идеята за Абсолюта!

 

Посланията са една отговорност, която е повече от дълг,
и едно служение, което е повече от жертва!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2011 за темата

ПОСЛАНИЯТА – ОТГОВОРНОСТ И СЛУЖЕНИЕ

Първичният израз на Живота –
молитвата, е беззаветният му завет!

Животът се осмисля, като се осъществява в битие – като етапи на еволюцията. Битието е йерархично – Животът е цялостен! Затова не се осъзнава еволюцията.

Животът е повече от едно съществуване! Той е осъзнато Божество, а не олтарно признание. Битието има богове – Животът има Божество!

Първите Послания на Планетния Логос са уроци по битология, а наименованите Послания са израз на отговорност и служение. Всички те са кръвната картина на планетния поселник. Но последното – Посланието на Живота, е без кръвна група. То е цялостно – било като битология, било като социология, било като култура, било като духовно единство – Аз и Той сме едно! Това е манифест на Възкресението!

Възкресението е присъствена човечност и Боголикова божественост. Човекът бог в развитие е вече свободен от Себе си – не е подвластен, а е Съсътворител – защото служи с Диханието!

Да се каже – е прозрение; да се утвърди – е откровение; да се приложи – е Живот!

 

Посланията са Път за Живот!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2012 за темата

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2011/2012 година

Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението!

В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини и йерархира до шестия и седмия център! Човекът е божество с Мирово съзнание, но не още с лично царство, т.е. не е още Боговластник. Затова трябва да мине през всичките седем центъра на Кундалини до универсалната себичност Аз и Отец едно сме!

Беззаветният Завет е вече Знание без подвиг, тъй като Разпятието – дало Възкресението, е емблема на Учението на Любовта.

Външният белег на Беззаветния Завет е прозвището събожник, а това е аура на Учението на Мъдростта, както прозвището човек е аура на Учението на Любовта.

Това е йерархия – ако не носите Божеството, няма как да оправдаете дивака! А забравеният дивак е вече лист от живяна градация.

Учението Път на Мъдростта носи белега да смути света със своята схема за неговото одухотворяване чрез Посланията на Планетния Логос!

 

Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта!

(мото на темата)

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2013 Юбилеен 20 години) Списание Нур е скрижала на Небесата! Nur magazine is a scripture of Heavens! Списание Нур е скрижала н ... Проглас (2013 Юбилеен 20 години) Не, Нур не оцеля! Нур води!!! Честита 20-годишнина! Учението на Духовната вълна на Мъдростта е олтарен Път, а списание Нур е евхаристийният обред със своя Светлина! Списани ... Нур – Свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една зв ... Прогласи за списание НУР Проглас от Нур 1/1998 за темата НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА КНИГАТА НА ЖИВОТА (пет години списание Нур) Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на ... Прогласи за Посланията на Планетния Логос Проглас от Нур 2/2010 за темата върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС (Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.) Посланията са и благодат, и воде ... Прогласи за Тайни на Битието Проглас от Нур 1/1993 за темата СЛОВО ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ В еволюцията няма противоречие – има развитие! Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божестве ... Прогласи за Историята и Културата Проглас от Нур 1/1997 за темата ЧОВЕЧЕСТВО, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА „Господи..., що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“ (Псалом 8:1,5) З ... Прогласи за Човека – бог в развитие Проглас от Нур 4/1993 за темата ИНТУИЦИЯ, БОГОВДЪХНОВЕНИЕ, БОГООТКРОВЕНИЕ Откровението е Слово на Всевишния, изречено чрез устата на творението Му! В тревожни д ... Прогласи за Човека – осъществен Бог Проглас от Нур 2/1993 за темата СЛОВО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Живее само Бог! Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелстват за един Не ... Прогласи за Мъдростта – духовен Път Проглас от Нур 0/1993 за темата СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива... Всяка Духовна вълна е в един еволюционен ст ... Мъдростта в скрижали – Списание Нур Глава I, Тема 1.6   Нур – принцип Нур е скрижала на Небесата! Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни. Списание Нур е Ди ...