Закриване на учебната 2012/13 година

Арxив | брой 1 / 2014

Водата е светлинният образ на Живота!

Скъпи Деца на Деня! Нека волята ви бъде удовлетворена и Пътя, който не сте изходили, да продължавате да ходите!

 

Изложения от: Йордан Епитропов, Кръстьо Ламбев, Ивайло Стефанов, Марин Маринов, Пламен Пеев, Иван Богоев

 

Аз ви благодаря за пунктуациите, които направихте върху Учението. Има нещо съществено – предчовешки същества е имало и ще има. Но кое е онова, което дава пълната лика-прилика и без което не може човекът? Водата!

Казах: Няма зло, има нееволюирало добро! Кое е това, което няма зло? Водата – тя е, в която е всичко... И когато прочели и в чужбина, и тук – някои от философските спекуланти питат: „Как да няма зло?“ Вижте, дуалистичната формула на Богопочитание отколе отмина. Няма зло! Ние правим не само процеп в световното раждане, развитие и творчество – ние даваме идея. Няма зло е най-голямата теза, която Учението Път на Мъдростта даде!

Това още навремето смути световната мисъл, защото става въпрос за върховни сили, не за дуализъм, многобожие и пр. С няма зло, има нееволюирало добро изграждаме цяла доктрина.

Какво значи злото е нееволюирало добро? Не само функционално да се отрече едно двубожие – има един еволюционен процес, обаче той не е еднолинеен. В него съществуват най-различни тенденции. Ние не казваме само, че няма зло, а и че няма еволюирало добро! И тогава може да се даде определение дори на физиологията, относно която науката развива своята теза за човека. Човекът има двигателна енергия, но тя нито в първичния стадий създава двуполюсност, нито ще свърши в един край на тези две сили, които сега се съпровождат – за да се изгради нов принцип.

Често поставях въпроса: Защо детето се ражда във вода? То се развива там – в утробата, във вода. Много е интересно това и аз съм дал някои тези... Направил съм съответните разделения – Творецът е Възпроизводител, но що се касае за Универсума, Той е цялостен. И в Него има Бог и човек. Творецът е, Който може да „да вземе“ от Универсума, от Този, Който въобще не се променя, и да създаде Бог и човек!

У Адам само физиологията ли се променя, или и менталът, чрез който той се бележи за човек?! Ментала го бележи умът– иначе той не се бележи за човек. Менталният и Причинният свят, и другите полета са в поредицата или, ако можем така да кажем, се нанизват в коша – в проявата на Абсолюта. А водата извежда една личност, която има и ментално, и причинно тяло – всичко, което го прави себевъзпроизвеждащ се. Без вода ражда ли се сега бебе? Не.

Адам е същност в човека – и Причинният, и Менталният свят са в човека! Това е идея за зараждането и на други творци в наличието на възможностите. Защото, в края на краищата, всички възможности се крият в Абсолюта. И в Абсолюта е възможността за вода. Другото са отделни лъчи – те са идеи за много други още продукции, които съществуват. Но ако няма вода, няма как да се направи онова, което от зачеването създава биология на битие, което битие от своя страна е детето. Следователно тя е един от най-главните елементи – ако няма вода, няма да има човек!

Дали една бъдеща доктрина ще се освободи от това възпроизводство – да няма вода? Виждате, че Любовта остава в Учението за водата. А Учението за ума – на знанието, не се ли ражда от водата? Това е една от съществените големи тайни, която трябва да се знае! Отделен е въпросът как може да се разработят. Има начини – чрез знание и съпоставки се квалифицира. Защото още в първите списания има фразата: Водата е астралният образ на Светлината! Значи, водата е Светлина. Може би затова в нея човек може да се огледа.

И тогава бихме си обяснили еволюционните стадии – това, че астралният образ на Светлината е в своето развитие, и защо човекът без вода не може да бъде роден. Водата е светлинният образ на Живота!

Тогава дали с водата като астрален образ на Светлината ще свърши развитието на човека? Не! Защото няма зло! Водата не може да не носи конфликта „зло и добро“, макар че тя няма зло. Тази дилема ще лежи пред Учението – за водата като астрален образ и като астрална бъдност. Ето с какво може да се срещнете. Как ще се реши? Ще спре ли астралната поточност да определя що е добро и зло? Не! В такъв случай трябва да има промени.

  • Учението Път на Мъдростта не е астрален образ на Светлината!

Тогава конфликтът между добро и зло се разпада. И в такъв случай Учението не регистрира и не утвърждава нравствена таблица. Това са нещата, които в утрешното битие ще бъдат открити.

Детето не се ражда без наличието на вода. При това раждане, при наличността на родителска и детска психология, конфликтът е неизбежен. В Мировата гама обаче няма да има ефект от тази трудност!

Много странни неща се явяват... Едно за друго се държат, а в същото време едно от друго се отричат: няма зло, има нееволюирало добро! Това представлява една нова енигма, която безспорно ще трябва да бъде разрешена. Ако отпадне същината отгоре – чрез абстракцията, за която се говори, би се получило нещо, което нихилира злото. И тогава това добро, което носи злото в своята еволюция, ще трябва да надмогне енигмата „отричане“.

 

Въпрос: Водата обвързана ли е с еволюцията на човека и тя ще бъде ли такава, когато той се осъществи като Божество, или ще промени своята характеристика?

Човекът не може да не бъде свързан с водата. Водата, която употребяваме сега, ще се промени, но няма тя да промени човека. Това бъдеще, което се чертае на човека – без водата, е той да си замине. Тогава раждането ще е в друг аспект и следователно качествата му ще бъдат съвършено други. Това ще бъде... Водата няма да е антитезисът, с който ще се изграждаме в бъдещето.

 

Въпрос: Проблемът за добро и зло съществува ли в Духовния свят?

Не съществува! Този въпрос досега не е поставян. Ако хората го бяха поставили по-напред, щяхме да имаме и други някои решения. Защото ние не можем да кажем, че там няма конфликти. Но какво в конфликта е онова, което влиза в съпрокосновение с противната страна, както я наричат?...

 

Въпрос: Промените, за които ни говорите, няма ли да са свързани с навлизането в битието на човека на друга енергия – на Огъня, от който се появява Светлината?

Огънят храни Ментала и умът прави своите излъчки. Тогава в състояние ли е светлината на Ментала да променя водата, или да променя светлината, която водата излъчва? Дали наистина лъчите на Ментала събират и променят? Или с една част от Ментала и с една част от състава на Астрала се прави някакво съединение...

В Светлината като астрален образ сигурно има и други потенциални дадености, които не образуват само съответното химично съединение – H2O, а създават и нещо друго... Фактът обаче е един – че сега астралният образ на Светлината излъчва и в контакт с Ментала дават нещо, за което не е казано какво съединение прави... Ако изменя и създава друго съединение, то кое от тези изменения е онова, което запазва битие? Астралният образ на Светлината какъв контакт прави и какво взема от ментала... Ще видим и химията какво ще ни даде. Някой може да улови фрапиращи неща, които ще наложат тези две сили, които се срещат...

Благодаря ви за присъствието, благодаря ви за гостуването! С това привършваме Учебната година.

Разбира се, едно Учение не се учи за една година, нито за десет, нито за сто. И сега, когато човек се опита да чете Новия Завет, когато се опита да чете и Стария Завет, изпада в някаква голяма тайна...

Дай Боже, сега да слязат хора със събудени разслоения и правилно да разкласят с това, което прави водата и най-вече Светлината!

 

28.06.2013 г.
НТС, София

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2014)   Всемирността е Неговото битие; Служението е Неговата реалност; Последованието наше е Неговото потвърждение! Universality is H ... Поклонение пред Учителя Всемирността е Неговото битие; служението е Неговата реалност; последованието наше е Неговото потвърждение! Заупокойна молитва   Петър Николов: Уважаеми Учите ... Проглас (1/2014)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Молитва и Съзерцание Молитвата е песен на човека за Бога, съзерцанието е повеление за божественост! На молитвата и на съзерцанието различните доктрини дават различна преценка. Когато аз съм характеризирал ... Материя, Енергия, Мироздание В материята търсим Божествения Дух, чрез енергията възприемаме Божеството, в Мирозданието виждаме Боготворчеството! В центъра на нашето внимание ще бъде идеята за Мирозданието или по-с ... Закриване на учебната 2012/13 година Водата е светлинният образ на Живота! Скъпи Деца на Деня! Нека волята ви бъде удовлетворена и Пътя, който не сте изходили, да продължавате да ходите!   Изложения от: Й ... Откриване на учебната 2013/14 година Събожникът е духовното светилище на венчания човек – бог в развитие! Звучи Молитвата на Мъдростта   Амин! Бъдете благословени от Небето и всичките му Синове! Път ... Химн на Благодарността Глава I, Тема 1.10 Глава I, Тема 1.10   Химнът на благодарността е дължима дан към Сътворителя! Благодарността е осъзнат израз на индивидуализиран Кундалини. Идеята за бла ...