Поклонение пред Учителя

Арxив | брой 1 / 2014

Всемирността е Неговото битие;
служението е Неговата реалност;
последованието наше е Неговото
потвърждение!

Заупокойна молитва

 

Петър Николов: Уважаеми Учителю! Уважаеми госпожи и господа! Уважаеми симпатизанти на Учението и на Личността Ваклуш Толев! Уважаеми приятели на Ваклуш, съхранили Го през годините на комунистическите репресии! Уважаеми съратници на легионера, сделили живота на заклеймения! Той остави младостта си в затворите и лагерите заради бъдещето на Родината. И в смирението си дори благодари на своите мъчители, а те Го нарекоха непоправимия. Уважаеми роднини, Вашата любов и грижа за Него бяха любов и грижа за нас самите!

Уважаеми Деца на Деня, Деца на Учителя на Мъдростта! Неговият живот беше Учението Път на Мъдростта. Бих искал да спомня един знаков от хилядите Негови афоризми: Всемирността е Неговото битие, служението е Неговата реалност, последованието наше е Неговото потвърждение!

Той остави Учението за Пътя на Диханието, Той показа, че знанието е повече дори от безгрешието, че няма зло – има нееволюирало добро!

Бъдещето тепърва ще разтълмя измерението на едно неживяно единство – събожничеството. Ще се обърна към Събожника: Благодарим Ви, Учителю! Ние ще бъдем неотречни в Пътя си: Мъдростта – живот!

Уважаеми събожници! Всички знаем силата на властното Му Слово. Нека чуем Неговото Слово на безмълвие от тук насетне! То не ще има измерение и граници, защото е у нас самите.

Учителят не може да бъде характеризиран, Той може да бъде само живян. Той винаги е казвал, че Го чака много работа – там, на Небесата.

Спорна работа, Учителю!

 

Кирил Коликов: Мили Жаки, Васи и роднини! Уважаеми свещенослужители и приятели на Ваклуш Толев! Скъпи Деца на Деня и събожници, както ни нарече Той! Учителят ни е дал много, Той роди хиляди афоризми и сентенции, като злото е нееволюирало добро; като човекът е бог в развитие; като само Животът е непобедим! Той изрече и писа в книгите Си, че има една реалност, по-реална от реалността, и че това е реалността на Духа! И понеже непреходният полет на Духа надмогва преходната плът, аз съм убеден, че Той е тук сега при нас! И че внимателно – както винаги – внимателно и сега наблюдава случващото се.

И трябва да Му благодарим – да благодарим за Пътя на Знанието, Пътя на Мъдростта, който ни даде; да Му благодарим за това, че ни учи на отговорност и служение; да Му благодарим, че устоя почти 91 години да бъде с нас въпреки всички трудности, които изпитваше – както във физическото си тяло, така и с нашето поведение. Така че: Благодарим Ви, Учителю!

На планетата много, много рядко слизат Велики души от такъв мащаб. Те се превъплътяват, те идват в определени народи да дадат нова духовна енергия, да дадат нови идеи, за да може човечеството да направи още една крачка към Бога – затова биват наречени Божии Пратеници. И нашата Родина, България, е благословена, че стана утроба на Духовната вълна на Мъдростта, ниспослана от такава Велика душа.

Неговото Творчество – като проекция на Духовната вълна на Мъдростта, е огромно. Вече повече от 20 години излиза списание Нур, в което се формира Учението Път на Мъдростта. Освен това Той остави книги, в които описа цялото религиозно и верско битие на човечеството. Както световните религии, така и основните езотерични школи – преди християнството и след християнството; както Лъчите на еволюцията, така и духовните дарове на България като проницание за религиозно-историческото `и битие. Поет по душа, Той остави и стихосбирката Разпилени бисери. А най-вече искам да подчертая Неговия Завет – Беззаветен Завет, който бъдещето ще изучава и ще оценява.

Безспорно едно настояще не може да оцени делото на Великите си посветени, защото няма още рецепторите да улови новото, което те дават. Но Посветените пък и не работят само за настоящето – те работят, както казва Ваклуш, за бъднина. Те дават Пътя и Истината, които водят към Живота. Само Бог живее – човекът съществува, рече Ваклуш, а човекът е еволюиращ бог...

И в Неговия небесен път Му поднасяме Юбилейното списание Нур 2013 – 13, числото на Мъдростта. Това е едно от най-значимите Му списания – с всички Прогласи. И сме го надписали много кратко:

 

Поклон, Учителю,

Ще пазим името и делото Ви!

 

Дълбок поклон!

 

30.11.2013 г., София
Катедрален храм „Света Неделя“

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2014)   Всемирността е Неговото битие; Служението е Неговата реалност; Последованието наше е Неговото потвърждение! Universality is H ... Поклонение пред Учителя Всемирността е Неговото битие; служението е Неговата реалност; последованието наше е Неговото потвърждение! Заупокойна молитва   Петър Николов: Уважаеми Учите ... Проглас (1/2014)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Молитва и Съзерцание Молитвата е песен на човека за Бога, съзерцанието е повеление за божественост! На молитвата и на съзерцанието различните доктрини дават различна преценка. Когато аз съм характеризирал ... Материя, Енергия, Мироздание В материята търсим Божествения Дух, чрез енергията възприемаме Божеството, в Мирозданието виждаме Боготворчеството! В центъра на нашето внимание ще бъде идеята за Мирозданието или по-с ... Закриване на учебната 2012/13 година Водата е светлинният образ на Живота! Скъпи Деца на Деня! Нека волята ви бъде удовлетворена и Пътя, който не сте изходили, да продължавате да ходите!   Изложения от: Й ... Откриване на учебната 2013/14 година Събожникът е духовното светилище на венчания човек – бог в развитие! Звучи Молитвата на Мъдростта   Амин! Бъдете благословени от Небето и всичките му Синове! Път ... Химн на Благодарността Глава I, Тема 1.10 Глава I, Тема 1.10   Химнът на благодарността е дължима дан към Сътворителя! Благодарността е осъзнат израз на индивидуализиран Кундалини. Идеята за бла ...