Химн на Благодарността Глава I, Тема 1.10

Арxив | брой 1 / 2014

Глава I, Тема 1.10

 

 1. Химнът на благодарността е дължима дан към Сътворителя!
 2. Благодарността е осъзнат израз на индивидуализиран Кундалини.
 3. Идеята за благодарност е най-голямата благодат на събудена потреба за Пътя на човечеството.
 4. Благодарността е аура на събдената отговорност.
 5. Химнът на благодарността е битие на дължима отговорност.
 6. Благодарността е лечебна сила.
 7. Благодарността е вътрешно смирение.
 8. Благодарността е личният ни дял към Диханието на Твореца.
 9. Химнът на благодарността е една сакрална еволюция!
 1. Химнът на Благодарността е нотиран от Учението Път на Мъдростта!
 2. Благодарността е Кундалини, търсещ Единосъщие.
 3. Благодарността изчерпва кармата.
 4. Чувството на благодарност е импулс за възземане.
 5. Химнът на благодарността е осмислена отговорност – вибрация на сътрудничество.
 6. Благодарността не е само слово, тя е градивен прилив в еволюцията.
 7. Благодарността изгражда съдбовно битие на човека бог.
 8. Благодарността я дава личното Дихание – чрез изявената съдба.
 9. Химнът на благодарността е мистика – битка между метафизика и дълг!
 1. Химнът на благодарността е възшествие – човек и Бог в единство!
 2. С благодарността Кундалини и Съдбата стават единосъщие.
 3. Благодарността е надмогната плът.
 4. Благодарността умножава благодатта във Всемирното поле.
 5. Химнът на благодарността е осъзната отговорност и усвоено знание.
 6. Благодарността е взаимно проникване – одухотворена материя за Единосъщие.
 7. Благодарността е валенция на събожничеството – Божията човечност да благослови Човешката божественост.
 8. Благодарността е служение без Себе си.
 9. Химнът на благодарността хармонизира Единосъщието!
Още от броя
AXIS LIBRI (1/2014)   Всемирността е Неговото битие; Служението е Неговата реалност; Последованието наше е Неговото потвърждение! Universality is H ... Поклонение пред Учителя Всемирността е Неговото битие; служението е Неговата реалност; последованието наше е Неговото потвърждение! Заупокойна молитва   Петър Николов: Уважаеми Учите ... Проглас (1/2014)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Молитва и Съзерцание Молитвата е песен на човека за Бога, съзерцанието е повеление за божественост! На молитвата и на съзерцанието различните доктрини дават различна преценка. Когато аз съм характеризирал ... Материя, Енергия, Мироздание В материята търсим Божествения Дух, чрез енергията възприемаме Божеството, в Мирозданието виждаме Боготворчеството! В центъра на нашето внимание ще бъде идеята за Мирозданието или по-с ... Закриване на учебната 2012/13 година Водата е светлинният образ на Живота! Скъпи Деца на Деня! Нека волята ви бъде удовлетворена и Пътя, който не сте изходили, да продължавате да ходите!   Изложения от: Й ... Откриване на учебната 2013/14 година Събожникът е духовното светилище на венчания човек – бог в развитие! Звучи Молитвата на Мъдростта   Амин! Бъдете благословени от Небето и всичките му Синове! Път ... Химн на Благодарността Глава I, Тема 1.10 Глава I, Тема 1.10   Химнът на благодарността е дължима дан към Сътворителя! Благодарността е осъзнат израз на индивидуализиран Кундалини. Идеята за бла ...