AXIS LIBRI (1/2014)

Арxив | брой 1 / 2014

 

Всемирността е Неговото битие; Служението е Неговата реалност; Последованието наше е Неговото потвърждение!

Universality is His being; Service is His reality; Our following is His confirmation!

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Молитвата е песен на човека за Бога, съзерцанието е повелие за постигане на божественост!

Prayer is man’s song about God, contemplation is a bidding to achieve divinity!

В материята търсим Божествения Дух, чрез енергията възприемаме Божеството, в Мирозданието виждаме Боготворчеството!

In matter we seek the Divine Spirit, through energy we perceive the Deity, in Universe we witness God's creativity!

Водата е светлинният образ на Живота!

Water is the light image of Life!

Събожникът е духовното светилище на венчания човек − бог в развитие!

Sabozhnik[1] is the spiritual sanctuary of the wedded man − god in evolution!

 

[1] ’Every man is God's essence, hence sabozhnik’, Nur magazine

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2014)   Всемирността е Неговото битие; Служението е Неговата реалност; Последованието наше е Неговото потвърждение! Universality is H ... Поклонение пред Учителя Всемирността е Неговото битие; служението е Неговата реалност; последованието наше е Неговото потвърждение! Заупокойна молитва   Петър Николов: Уважаеми Учите ... Проглас (1/2014)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Молитва и Съзерцание Молитвата е песен на човека за Бога, съзерцанието е повеление за божественост! На молитвата и на съзерцанието различните доктрини дават различна преценка. Когато аз съм характеризирал ... Материя, Енергия, Мироздание В материята търсим Божествения Дух, чрез енергията възприемаме Божеството, в Мирозданието виждаме Боготворчеството! В центъра на нашето внимание ще бъде идеята за Мирозданието или по-с ... Закриване на учебната 2012/13 година Водата е светлинният образ на Живота! Скъпи Деца на Деня! Нека волята ви бъде удовлетворена и Пътя, който не сте изходили, да продължавате да ходите!   Изложения от: Й ... Откриване на учебната 2013/14 година Събожникът е духовното светилище на венчания човек – бог в развитие! Звучи Молитвата на Мъдростта   Амин! Бъдете благословени от Небето и всичките му Синове! Път ... Химн на Благодарността Глава I, Тема 1.10 Глава I, Тема 1.10   Химнът на благодарността е дължима дан към Сътворителя! Благодарността е осъзнат израз на индивидуализиран Кундалини. Идеята за бла ...