Напътствия 2004 година

Арxив | брой 2014 Специален – Напътствия

Битието – осъществен Живот!

Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни приема и учи. Затова в Космичната цялост и в планетното си служение вие влязохте с едно прозвище, което го няма в историята на културите и в пътя на религиите.

Наречени сте Деца на Деня, защото „утре“ е Ден и в него е цялата бъднина. Не губете съзнанието, че това прозвище е енергия, то е властност!

Когато се каже Деца на Деня, това вече е отговорност – пилон, на който може да сложите своето духовно знаме. А в същото време имате и знак – вашият знак е Триъгълникът със Змията.

2004-та година е на сятото семе: 6 – кълнчето отива нагоре. Значи имате възможност, освен да сеете, след това в своята еволюционност и да жънете.

На никого дарението няма да бъде спирано, когато може да понесе щедрост. Защото вашата ескалация е на богове в еволюция. Това е взето причастие и бъдна смелост. Задължението ви е да вземете зърното на Учението, за да го посеете в бъдните души. Това е, което ви предстои! Вие нямате обикновена трапеза – вие имате трапеза, дадена от Всемира!

А това, което вашата лична отговорност трябва да се научи да върши, е служение без Себе си. (На някои десетки животи ще им са нужни, за да го изведат като приложност, защото служат за себе си...) Щом е без Себе си, то първото погребение, което трябва да извършите, е да погребете вашето минало битие.

Отговорност е да се простите с миналото. Дори когато ви е донасяло само радости, понеже радостите също са преходни. Вярно е, че радостта е усмивка на Мъдростта – но вътрешната радост! Защото, когато се спусне благоволението, няма орган, няма ваше поле, които да не са осенени. Тогава ще видите, че всичко у вас може да заиграе – то е вложена възможност, то е тайна на Огъня!

Свободата от минало като култура, като мислене, като изповедание е нещо, което прави от вас непознаваемост. Затова хората, които правят нови пътища, винаги са изглеждали чудати. И това е радостното!

Прощението с миналото е неизбежност, защото има преходност. Нямате основание да обидите миналото си, но наистина имате основание да се простите без жал с него. Затова не се страхувайте от безжалието, но освободете себе си и света от жестокост!

Знанието е бъдещата ви превратност – когато имате Знание, то вече е свобода. Добродетелите като минала формула на поведение и емоционално подчинение не са равни на прозрението, на будността на Знанието. А то вече е оставило постулати, които са безспорни: човекът е един бог в развитие; няма зло, има нееволюирало добро; няма страдание, има развитие; да бъдеш, а не да имаш... Тези идеи, ако ги поставите пред лицето на човечеството, те са именно кладата – големият огън, за да дадете Път!

А онова, което имате в бъдеще да вървите в Пътя си, е битието, че Книгата на Живота, или съзнанието на Бога у вас, е бъдещият олтар. В него човекът ще запази величието на Бога в себе си, за да не Го види унижен в олтарното служение! Приемете Духа в Път, а не дребното човешко мислене в лични „достойнства“; опазете се от дребномислие и евтино тщеславие! Правете голямото, за което сте предназначени!

Пътят ви трябва да е толкова реален в отговорност, че да може да направите подвиг от делото си – не само ходене. Умението на излъченото Общество Път на Мъдростта е това, че притежава една обща аура. И който не пречи, колкото и малко да помага, дава енергии на Обществото. Ще ви упрекват, но бъдещето ще има премного вече комуникационни сили, с които може да вестите всичко.

Имате валенции, с които може да взимате енергии, за да правите обновяване; имате будност, която ви дава прозрение. Но трябва като бдящи да пазите това, което има в храма. А в храма ви има Учението на Мъдростта! Будният трябва да знае къде е мястото му, а бдящият – да пази храма!

Имате Дом на Мъдростта – нещо, което трудно човек може да си го представи, ако няма Мирово съзнание за бъдеще, а има само будност за живеене в настоящето. Домът на Мъдростта е идея на бъдещето! В него Децата на Деня са, които ще осветят Мъдростта, които трябва да я бранят, да я защитят; които трябва да го напълнят с богатството на плода на Учението. Отреди ви се Път, за да имате живот!

И нека се разбере, че Школата Път на Мъдростта е толкова необходима за посветения, колкото и за невежия. Не считайте, че вашата посветеност е достатъчна и не оскърбявайте с липсата на присъствие – че само невежият идва за знание. Бранете се от тези схоластики. Идеята е прозрението да стане повече от очите ви, повече от това, което сте научили. А когато си разменяте „любезности“, нека да бъдат в дрехата на събожника.

Никога не се сърдете, че някой ви е казал нещо, което не сте знаели, но искате да се защитите заради величие. Величието се губи, когато липсва достойнство! И не упреквайте никого. Разбира се, там, където има плод, който не узрява, ще го отбрулите, ще го сложите в лина.

Не може обаче да бъдете недоволни от своя събожник. Битието е отговорност, а отговорността е защита на събожника! Събожникът ви може да не е равен на вас, но той е предназначен така, както и вие.

Обиди не може да има, когато има събожници. Несъгласие има къде да бъде изразено, но за несъгласието, казано зад гърба на другия или на Обществото, съществува една много хубава дума – „лицемерие“.

Не можем да спрем еволюцията, но можем да канализираме нейните енергии в този улей, в който Духът одухотворява материята. И тогава да махнем от нас страха от смъртта.

  • Научете се да умирате не по закона на смъртта, а по предназначението за безсмъртие!

Единосъщието е Пътят на всяко от Децата на Деня. Затова трябва да направите своята вътрешна посветеност. Направете своята лична култура в жертва на Всемирността и тогава ще съзнаете, че вашият Дух е част от Мировото съзнание. Не е проблемът да чуете, че имате благоволение – проблемът е да изпълните това, за което сте изпратени.

Ако можете да оставяте трайност във видимия свят, бъдете в сигурност, че Невидимият никога няма да ви заличи, защото там времето няма своята сила. Там Духът е, който чертае пътища. Затова с Духа осъществявайте вложената от Бог у вас сила!

Позволете Ми не да ви обичам, позволете Ми да ви живея!

 

Из Слова на Учителя

Още от броя
AXIS LIBRI (2014 Специален – Напътствия)   Всички сме заедно! We are all together! Школата − обител! ... Проглас (2013 Специален – Напътствия)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!   Авторът си отиде и рече:   Осъществете се! Традицията е временно ... Напътствия 1991 година Всички сме заедно! Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът. Светът никога не се е лишавал от нея. Въпросът е как е ... Напътствия 1992 година Школата – обител! Деца, време е! Една голяма Всемирна светлина ви призова като избраници на великото служение на Мъдростта! Възрастват крила незрими – не можем да кажем, че ... Напътствия 1993 година В храма на Мъдростта! Деца на Слънцето, с хилядолетия има едно сбратимяване в пътя на духовната еволюция, което е пръскало на различни места своите лъчи. Когато трябва да се раздуха жа ... Напътствия 1994 година Мъдростта – Мирово служение! В дългия Път на човечеството е имало Синове на служението, които са манифестирали символа като вяра; имало е Посветени мъже, които са вземали тайни, ... Напътствия 1995 година Мъдростта – Живот! Деца на Деня, Денят ви чака и вие имате основание да бъдете не само в неговия изгрев, а и в неговия заник – в неговия кръговрат, защото сте зид, върху ко ... Напътствия 1996 година Мъдростта – житейска съдба! Деца на Деня, вие идвате, след като сте се изживели във вековете като Деца на Слънцето. Значи трябва вече да работите с вътрешната си светлина – ... Напътствия 1997 година Мъдростта – Мирово битие! Тази година ние поискахме прозрение и признание на всеки дом, на всеки свят и жизнепотребата на осветено всекидневие. Затова прозрението трябва да ви да ... Напътствия 1998 година Човекът – зрим теогон! Децата на Деня, които имат будността в Духовната вълна на Мъдростта, съм нарекъл зрими теогони. Това е първата страница на една нова скрижала, на една нова ... Напътствия 1999 година Мъдростта – зов за Служение! Деца на Деня, прозвището ви е дадено, но пълнотата на неговата същност вие трябва да осъществите! Това е бъдната ви отговорност, дял от Космичния хор ... Напътствия 2000 година Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие! Духовната вълна на Мъдростта даде на своите служители името Деца на Деня. Име, чиято вибрация ви предоставя правото да не бъдете все ... Напътствия 2001 година Мъдростта – Живототворчество! Една голяма идея на Живототворчеството ви се даде – да освободите съдбата от пътя на вашата еволюция. Този, който може да накара съдбата да от ... Напътствия 2002 година Мъдростта – Приложна молитвеност! Деца на Деня е едно специално прозвище, на което дрехата е не благовестието, а будността. Прозвището Деца на Деня е акумулирало Космична енергия ... Напътствия 2003 година Бдението – Път на бъдещето! Това, което съпровожда сега Моето раждане, е част от вашата благодат. Едно е да чуете Словото така, както изворните води вървят, друго е, когато време ... Напътствия 2004 година Битието – осъществен Живот! Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни ... Напътствия 2005 година Сакралната революция – Ново поколение! За Новата година не е проблем само да се казва „Честита!“. Проблемът е да се направи годината наистина честита. Да осъществяват ... Напътствия 2006 година Децата на Деня – родени за служение! Деца на Деня, вие носите Космична отговорност, но в една планетна приложност. Това е тайната ви! Несмутената ви даденост е идеята за сакрализ ... Напътствия 2007 година Служението без Себе си – зов на Третото хилядолетие! Деца на Деня, вие трябва да смените опорността, на която сте правили устойчивостта си, за да направите ново равновесие, освоб ... Напътствия 2008 година Химн на Благодарността! Ценността се измерва с карати, а не с кантар! Това е голямата тайна на Учението на Мъдростта. Растете! Колкото повече същности усвоявате, толкова по-цялостни ст ... Напътствия 2009 година Мировият Път! Пътят на благословението е вашата бъднина! В този Път трябва да иззидате личност, която да се „загуби“ в Твореца. Вашият път е благословен, вашата жертв ... Напътствия 2010 година Път на осъществяване! Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – ... Напътствия 2011 година Посланията – олтар на изповедание! Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път ... Напътствия 2012 година Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество! Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва &ndash ... Напътствия 2013 година Новата планетна социология – Път на събожника! Скъпи Деца, няма да може да бъде изчерпан вашият жизнен път само със сегашното ви явяване в Пътя на Духовните вълни, който е не тол ...