Напътствия 2006 година

Арxив | брой 2014 Специален – Напътствия

Децата на Деня – родени за служение!

Деца на Деня, вие носите Космична отговорност, но в една планетна приложност. Това е тайната ви! Несмутената ви даденост е идеята за сакрализацията и идеята за приноса. С достойнство изходете Пътя, защото той е, който дава на пътника правото да има име!

Няма по-голяма щедрост от тази, която Небето ви е дарило, с правото да направите Учението Път на Мъдростта част от голямата йерархия на Божията воля! Няма по-голяма радост от тази, когато пътникът има своите съпътници. Те свидетелстват и светителстват както за Сътворителя, така и за събожника си.

Никога не забравяйте събожника, защото той е, който утвърждава Сътворителя; той е, когото като бъднина ще направите Съсътворител!

Дързостта е да крадете идеи за бъдеще! Не изчаквайте потребата да ви наложи формула за бъдеще, която е пригодена със съображение на съответна институция, философия или идеология. Човекът не живее от милостиня, човекът живее с даденост – образ и подобие Божии. Осъществете я! Научете се да правите планети – и като култура, и като реалност!

Правете не само бъдеще, а и бъднина! Бъдещето е с измерение на време и пространство. Затова намерете бъднината си – всяко бъдеще е утрешно настояще, но неизмеримостта е бъднината! Там е Бог – което сте вие, но още в развитие – дайте Му живот!

Бъднината е приносът в еволюционната вибрация да създадете сега битие, за да изведете една Конституция, която има член: Аз и Той сме едно! И с тази Конституция да осъществите една планетна социология: Няма зло, има нееволюирало добро!

Целостта да се живее животът на Учението е дългът ни да захраним сега човечеството с Мъдрост, та да му позволим да прочете и Книгата на Истината. Няма да ви обременявам с искания, но където и да вървите, поставете си този въпрос: С какво мога да се сбогувам? Направете смелите крачки да осъзнаете отживяното – то няма место в настоящата ви присъственост!

Учението Път на Мъдростта поставя идеята: Не търсете спомен за човека!Мъдростта извежда Бог от човека и връща човека за живот в Бога! Ето пилигрима – търсещия и намерил своя олтар вътре в себе си! Така посветеният отива в обиталище на Небесата, но будният прави олтар в дома на Божеството!

В този смисъл великолепна е тезата: Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове! Защото това е централната ос, около която Земята се върти. Благоденствието е потреба на мисловния процес, но Духът прави Път! Това е идеята, която трябва да запаметите в стъпките, които ще правите към йерархията на Огъня на еволюцията.

Пътят е много дълъг – скъсете го. Освобождавайте се от своята земна еволюция, развързвайте възлите на своята знайност и давайте на хората Знанието! Разкъсайте снопа с традиции – не повтаряйте минало.

Когато сте осъзнали, че можете без Себе си, със Себе Си ще творите! Не може да се сбогувате със Себе Си! Може да се сбогувате с овехтялото си знание, с отживяното минало, с изхабеното живеене, с отминалите идеологии... Сбогуването е една от най-големите същности на човека, но не може да се сбогувате с Бога у себе си. Улеснение е само да Го търсите – отговорност е да Го носите!

В момента, когато се изработите и може да победите Себе си – дайте се на света! Не се ласкайте от евтиното величие на всекидневието. Но не може да отречете всекидневието, защото сте отговорни да го уплътните с тайнства (не с тайни). Не се извинявайте, че не сте готови. В Пътя има място за всеки пътник, който не е стигнал до гроба на Възкресението. Гробът на умирането е еволюционен знак, но гробът на Възкресението е образец!

Човек трябва да чуе вътрешния глас на Божията човечност, за да може да направи Човешката божественост! А кое е това, което одухотворявате, за да говори? Вашата материя. И кой говори? Оня, с Когото искате да направите единство.

Самокръстете се с Диханието на Отца, с Кундалини. Това е най-реалната сила, която имате, но трябва да сте готови да я упражните. Материята трябва да се научи да възприема и да понася. Затова искам с всичката си отговорност да четете Учението. Не когато имате време – когато нямате време, откраднете Бога у вас, за да го изведете в Живот! За да кажете тогава дали времето е по-важно, или вие в своята пътнина на божественост.

Винаги ще има недостиг, но ще има и преливане. Чаша, в която не достига, ще трябва да поработите, да си вземете един грозд от Учението, да го изцедите, за да си я напълните. И когато видите някой, че отива да търси грозд, за да си допълни чашата, заведете го до лозето.

И тогава какво трябва да направи Школата? Школата е Знание! Тя има три пътя, три тенденции, три предназначения: обучение, посвещение, служение!

Чрез обучението са давани морал, добродетели. Добродетели, които обаче са вече така изопачени, че пречат на човека да става по-чист. Идеята за добродетелите е една преходна култура, сега обучението носи знанието на Мъдростта.

След обучението идва посвещението – не може да се отиде в сферата на посвещението, ако няма обучителен процес, ако няма преценка. Преценка, мисъл-форми, които един ден ще ви се връщат, ще ви напомнят.

В посвещението огънят на оплодителното семе вече не е само родово продължение, а и освещаване на мисълта, за да прави култура. Посвещението е и култивация на ума, което ви дава прозрение. Прозрението е право на посветения!

Чрез посвещението се влиза в по-висшите пространства. То ви определя служение, където вие трябва да отидете със своята култура.

Служението е с върховния знак без Себе си. Нека служението ви да не спира, защото светът се нуждае от него. Ако осъзнаете предназначението си, тогава бихте правили своето велико тайнство – служение.

За Школата се изисква ръст. И ученикът трябва да се пази най-много вътре в себе си да не предаде Учителя! А на Учителя не е потребно възнаграждение.

  • Школата е безвъзмездна, както Учителството е без автор!

Когато Учителят даде едно дихание с културата на Учението, той подготвя вътрешната същност на ученика, който трябва да прерасне в личност, която, когато стане достатъчна на Себе си, да се пожертва за света.

Личността е осъзната духовна даденост с приложна воля! И за да станете достатъчни на Себе си, трябва да имате изпитанието на света – трябва или да го осъзнаете, или да го носите. Когато сте го осъзнали и можете да го победите, тогава, както казвам: Достатъчният на Себе си е непобедим! Затова, когато се изградите, не се пожалвайте в жертва заради света. И не го осъждайте в несъвършенството му, за да не намалите стойността на собствената си жертва!

Имам една теза: Жертвоприемникът е същността – но жертвоприносителят прави същности! Вижте колко е съществено да се учите да приемате приноса на жертвата до онази вътрешна духовна зрялост, когато може да одухотворявате материята, или да я осветявате, като я принасяте в жертва. Жертвоприемникът сменя жертвоприносителя в жертва!

Пътят е Възкресението, което всеки носи в себе си! Този Път е свобода от света – когато сте се освободили от Себе си. А Свободата е право да сътворявате, право на Единосъщие! Единосъщието е, което ви качва до тайната заедно със Сътворителя да станете Съсътворители. Съсътворителят е вече съдбата на човека-Бог!

Иска се дързост, която трябва да приложите, за да отворите утробата за богинята на Мъдростта. Това е тенденция, която не може да бъде (както в социалната книга е казано) възраждане. Не е възраждане – осъществяване е. Осъществяване! Освободете вашия Бог, дайте му Път! Всичко е у вас, макар че е и вън от вас. Осъществете се, за да раждате Мъдрост! Аурата на Мъдростта е аура на Пантократора! И за да има Той присъствие, трябва да направите първите нишки на тази аура.

Разберете правото си на присъствие. Ако не знаете за това подобие, което ще ви направи Единосъщни, ако нямате прозрение за аурата, която във всяка Духовна вълна е нейната плът, няма да осмислите правото си на присъствие; няма да разберете защо присъствате и защо Пантократорът може да носи тази Земя.

Опитайте се чрез знанието на Посветените, колкото и малко от него да е скрито някъде у вас, да научите откровеност за бъдещето.

Пожелавам ви планетното ви съзнание несмутено да седне на трапезата на Мировото, за да може да осветите всяко бъдеще! Небето винаги е било щедро, само че ръката на човека не е знаела да бере звезди!

Научете се да събирате звезди!

 

Из Слова на Учителя

Още от броя
AXIS LIBRI (2014 Специален – Напътствия)   Всички сме заедно! We are all together! Школата − обител! ... Проглас (2013 Специален – Напътствия)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!   Авторът си отиде и рече:   Осъществете се! Традицията е временно ... Напътствия 1991 година Всички сме заедно! Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът. Светът никога не се е лишавал от нея. Въпросът е как е ... Напътствия 1992 година Школата – обител! Деца, време е! Една голяма Всемирна светлина ви призова като избраници на великото служение на Мъдростта! Възрастват крила незрими – не можем да кажем, че ... Напътствия 1993 година В храма на Мъдростта! Деца на Слънцето, с хилядолетия има едно сбратимяване в пътя на духовната еволюция, което е пръскало на различни места своите лъчи. Когато трябва да се раздуха жа ... Напътствия 1994 година Мъдростта – Мирово служение! В дългия Път на човечеството е имало Синове на служението, които са манифестирали символа като вяра; имало е Посветени мъже, които са вземали тайни, ... Напътствия 1995 година Мъдростта – Живот! Деца на Деня, Денят ви чака и вие имате основание да бъдете не само в неговия изгрев, а и в неговия заник – в неговия кръговрат, защото сте зид, върху ко ... Напътствия 1996 година Мъдростта – житейска съдба! Деца на Деня, вие идвате, след като сте се изживели във вековете като Деца на Слънцето. Значи трябва вече да работите с вътрешната си светлина – ... Напътствия 1997 година Мъдростта – Мирово битие! Тази година ние поискахме прозрение и признание на всеки дом, на всеки свят и жизнепотребата на осветено всекидневие. Затова прозрението трябва да ви да ... Напътствия 1998 година Човекът – зрим теогон! Децата на Деня, които имат будността в Духовната вълна на Мъдростта, съм нарекъл зрими теогони. Това е първата страница на една нова скрижала, на една нова ... Напътствия 1999 година Мъдростта – зов за Служение! Деца на Деня, прозвището ви е дадено, но пълнотата на неговата същност вие трябва да осъществите! Това е бъдната ви отговорност, дял от Космичния хор ... Напътствия 2000 година Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие! Духовната вълна на Мъдростта даде на своите служители името Деца на Деня. Име, чиято вибрация ви предоставя правото да не бъдете все ... Напътствия 2001 година Мъдростта – Живототворчество! Една голяма идея на Живототворчеството ви се даде – да освободите съдбата от пътя на вашата еволюция. Този, който може да накара съдбата да от ... Напътствия 2002 година Мъдростта – Приложна молитвеност! Деца на Деня е едно специално прозвище, на което дрехата е не благовестието, а будността. Прозвището Деца на Деня е акумулирало Космична енергия ... Напътствия 2003 година Бдението – Път на бъдещето! Това, което съпровожда сега Моето раждане, е част от вашата благодат. Едно е да чуете Словото така, както изворните води вървят, друго е, когато време ... Напътствия 2004 година Битието – осъществен Живот! Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни ... Напътствия 2005 година Сакралната революция – Ново поколение! За Новата година не е проблем само да се казва „Честита!“. Проблемът е да се направи годината наистина честита. Да осъществяват ... Напътствия 2006 година Децата на Деня – родени за служение! Деца на Деня, вие носите Космична отговорност, но в една планетна приложност. Това е тайната ви! Несмутената ви даденост е идеята за сакрализ ... Напътствия 2007 година Служението без Себе си – зов на Третото хилядолетие! Деца на Деня, вие трябва да смените опорността, на която сте правили устойчивостта си, за да направите ново равновесие, освоб ... Напътствия 2008 година Химн на Благодарността! Ценността се измерва с карати, а не с кантар! Това е голямата тайна на Учението на Мъдростта. Растете! Колкото повече същности усвоявате, толкова по-цялостни ст ... Напътствия 2009 година Мировият Път! Пътят на благословението е вашата бъднина! В този Път трябва да иззидате личност, която да се „загуби“ в Твореца. Вашият път е благословен, вашата жертв ... Напътствия 2010 година Път на осъществяване! Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – ... Напътствия 2011 година Посланията – олтар на изповедание! Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път ... Напътствия 2012 година Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество! Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва &ndash ... Напътствия 2013 година Новата планетна социология – Път на събожника! Скъпи Деца, няма да може да бъде изчерпан вашият жизнен път само със сегашното ви явяване в Пътя на Духовните вълни, който е не тол ...