Напътствия 2009 година

Арxив | брой 2014 Специален – Напътствия

Мировият Път!

Пътят на благословението е вашата бъднина! В този Път трябва да иззидате личност, която да се „загуби“ в Твореца.

Вашият път е благословен, вашата жертва е награда за самите вас в една бъднина! Няма по-голям дар от това Небето да ви целуне с признание, че сте Деца на Деня, не на Нощта! Светлината ще си бъде ваша, защото мракът не може да ви победи. Вие чертаете непогребано настояще заради утвърдена бъднина!

Като йерархия вие можете огледално да видите истината, че се облякохте вече – планетната ви плът се одухотворява. И да знаете, че Голготският път не е беда – той е вашата благодат за обожествяване. Защото Христос е живяно човечество и осъществена Божественост! Тази фраза може като муска да я сложите. Живяно човечество – йерархията обучение, посвещение и харизма – и осъществена Божественост!

Благословените не могат да не минат през своя Голготски път. Вашите беди са ваша благодат. Трансформирайте ги в Пътя на служението, за да може във вътрешния си храм никога да не намерите огъня на своите мисъл и действие угаснал! Не угасвайте Себе си в жертва на планетното си богослужение!

Вашето присъствие е не стъпало – то е възземане с криле, защото вие имате достатъчно вътрешна потреба да победите. И нямате нужда от чуждо признание – имате потреба от собствената си саможертва. Човекът е Път на саморазпятието за бог!

Ваша воля е да дадете принос в Пътя на човечеството – в неговите етапи и културни образци да дадете духовност. Пътят ви е потреба на бъдното човечество като култура, като нов духовен храм вътре в сърцата и като събудена съзнателност за присъствие там, където Мъдростта ви е пратила!

Но не правете необосновани агитации или евтини площадни искания. Не – измерение! Защото човечеството трябва да се прости с тежненията, а отделният човек – с величието, че е белязан за еди-какво си. Не хвърляйте рината пръст върху огън, който дава жарава! Въздържайте се заради отговорност към Учението, а не заради алчността на собственици.

Човечеството със своята лична културна потреба трябва да измери пробудата на своята духовна отговорност. Затова потребно е духовните си висоти да свържете със своята социална цялост. На Децата на Деня е сложена отговорността за нивелацията между „добро“ и „зло“ (зло, за което казахме вече, че не съществува – то е нееволюирало добро). Най-тежкият ви товар в бъднина е да смените цялата епохалност на тази планета: от таблицата на Добродетелта – в идеята на Знанието.

Човекът като бог в развитие не носи предишните божествености за ненаказуемост – не! Една нова нравствена таблица става по-взискателна в нейната приложност, защото човекът е бъдност. Без тази бъдност вие не може да правите Пътя. Ако това съзнавате, не ще обиждате нито олтара, нито трона със съблазън! Що за страх е да не се признае идеята, че човекът е бог в еволюция!? Тя е дар, тя е благодат в Мировия Път, където безспорно начевате своята велика троица: сега имате Мъдростта, след това ще имате Истината, за да дойдете до голямата тайна на върховната жертва – Свободата!

В осъществимия от вас Път най-потребна е жертва безусловна. Жертва за това, което оставяте на тази планета, защото тя има един осветен храм – вашата плът. Не бива идеята за одухотворяването да бъде изпепелена в несъвършената плът на човека. Не бива! Тази голяма стълбица е потреба и това е една от най-големите стратегии на присъствието ви по Пътя на благословените. Това е потребата! А тя налага поносимост, налага и отговорност не по принуда, а по събудена съвест.

Безспорно вашата преданост е усетът да се жертвате, за да бъдете Единство. Вашият Път е себежертва – никой не ви насилва вече освен пробудената ваша Божественост. Но избраната от вас себежертва не е жертва, а освобождение!

Бъдете свободни, за да сте с реалната себестойност – богове, а не с преходностите в Духовните вълни, през които минавате. Не се губете другаде освен в правото да загубите Себе си, за да се намерите в Небесната си Божествена обител! Като загубите Себе си, ще утвърдите Онзи, Който чака във вашия храм! Дайте на Оня, Който е у вас и чака, разсъмване – дайте Му своето пладне, дайте Му своето вечерно Възкресение! Не е проблемът да се различавате от другите – проблемът е да се различавате в Себе си! Тогава вие ще може да правите служение без Себе си, което е най-съкровеният дар на жертва!

Не се страхувайте в отговорността си, че сте носители на Култура на приложната бъднина на човечеството! Каквато и венчална добродетел да ви сложат на главите, вие сте венчани със Себе Си, за да изведете събожника си в Път и осъществена Божественост! Тази лествица на бъднината ви чака. Събожникът ще бъде утрешната ви отговорност. Сега тази ризница е неудобна, но тя е вашата свещена дреха на служението. Събожникът е бъдната Мирова присъственост!

Не се тревожете, че иронията може да се надсмее над това, че се наричате събожници. Понякога ви се налага да правите известни отрицания, но събожникът трябва да победи, много прилежно трябва да се вгърне в пазвата на душевността на човека. Събожникът е събудена отговорност! А да се усетите в своята отговорност, това значи наистина да се нотирате за високите дадености. Отговорността е най-високата ви даденост – събудете я, извикайте я и направете с нея служение! Тогава никой няма да смути Пътя на другия.

Всеки човек поотделно е различно измерение – с неговата си „температура“. Но духовната общност е отговорна за взаимната божественост. Затова с много чувство на отговорност и будност моля вашите индивидуалности да намерят прощението. Куполът на прощението е взаимната ви божественост! По този начин няма да оскърбите Диханието.

Разделната ни възможност е да не се забравяме никога.

  • Вековете не могат да ни разделят!

Вие не се разделяте, защото се намерихте във взаимна жертвеност и даденост. В Пътя трудността ви налага болка, но жертвата не е идея за болка – тя е принос за нихилация на т. нар. „зло“. Вие знаете тази тайна и не бива да се пилеете в конфликти, които хабят божествеността, а не изграждат човека, който може да стане Бог.

Без да пожелавам някой да има скръбен час и без да го лишавам от час на щастие и благополучие – когато имате нужда, отворете скрижалите на списание Нур! Това е, което утешава болката и обюздва неовладяната щастливост. Пазете броевете му не като съкровища – не, а наистина като пътници към душата на човека!

Списание Нур е азбуката на вашата бъднина за Книгата ви на Живота! Научете се, че бъдещият ви олтар е вътре у вас – там се прави великото причастие за бъднина, не за бъдеще! Нур е дързостна ръка – като Деца на Деня да се освободите от всичко, което е отживяно, за да може да утвърдите бъдност. Нур е сътворено Слово, което всеки може да направи усвоена и приложна Божественост. Това посегателство върху ценностите на цялата планета е и бъдната тайна на Истината и осъществената Божественост.

Пожелавам ви неуморност! Аз награди не раздавам. Наградата е, когато вашето съзнание, дори от това, което наричам планетно знание, се набогати с Мировото съзнание. Това е голямата награда – да влезете вътре, в тайните на казаното Слово.

Не се страхувайте за признанието, което ще ви даде бъдното. Осъществете го! А на Мен единственото нещо, което Ми остава, е да ви живея като бъдност!

Осъществете се като събожници на бъднина!

 

Из Слова на Учителя

Още от броя
AXIS LIBRI (2014 Специален – Напътствия)   Всички сме заедно! We are all together! Школата − обител! ... Проглас (2013 Специален – Напътствия)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!   Авторът си отиде и рече:   Осъществете се! Традицията е временно ... Напътствия 1991 година Всички сме заедно! Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът. Светът никога не се е лишавал от нея. Въпросът е как е ... Напътствия 1992 година Школата – обител! Деца, време е! Една голяма Всемирна светлина ви призова като избраници на великото служение на Мъдростта! Възрастват крила незрими – не можем да кажем, че ... Напътствия 1993 година В храма на Мъдростта! Деца на Слънцето, с хилядолетия има едно сбратимяване в пътя на духовната еволюция, което е пръскало на различни места своите лъчи. Когато трябва да се раздуха жа ... Напътствия 1994 година Мъдростта – Мирово служение! В дългия Път на човечеството е имало Синове на служението, които са манифестирали символа като вяра; имало е Посветени мъже, които са вземали тайни, ... Напътствия 1995 година Мъдростта – Живот! Деца на Деня, Денят ви чака и вие имате основание да бъдете не само в неговия изгрев, а и в неговия заник – в неговия кръговрат, защото сте зид, върху ко ... Напътствия 1996 година Мъдростта – житейска съдба! Деца на Деня, вие идвате, след като сте се изживели във вековете като Деца на Слънцето. Значи трябва вече да работите с вътрешната си светлина – ... Напътствия 1997 година Мъдростта – Мирово битие! Тази година ние поискахме прозрение и признание на всеки дом, на всеки свят и жизнепотребата на осветено всекидневие. Затова прозрението трябва да ви да ... Напътствия 1998 година Човекът – зрим теогон! Децата на Деня, които имат будността в Духовната вълна на Мъдростта, съм нарекъл зрими теогони. Това е първата страница на една нова скрижала, на една нова ... Напътствия 1999 година Мъдростта – зов за Служение! Деца на Деня, прозвището ви е дадено, но пълнотата на неговата същност вие трябва да осъществите! Това е бъдната ви отговорност, дял от Космичния хор ... Напътствия 2000 година Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие! Духовната вълна на Мъдростта даде на своите служители името Деца на Деня. Име, чиято вибрация ви предоставя правото да не бъдете все ... Напътствия 2001 година Мъдростта – Живототворчество! Една голяма идея на Живототворчеството ви се даде – да освободите съдбата от пътя на вашата еволюция. Този, който може да накара съдбата да от ... Напътствия 2002 година Мъдростта – Приложна молитвеност! Деца на Деня е едно специално прозвище, на което дрехата е не благовестието, а будността. Прозвището Деца на Деня е акумулирало Космична енергия ... Напътствия 2003 година Бдението – Път на бъдещето! Това, което съпровожда сега Моето раждане, е част от вашата благодат. Едно е да чуете Словото така, както изворните води вървят, друго е, когато време ... Напътствия 2004 година Битието – осъществен Живот! Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни ... Напътствия 2005 година Сакралната революция – Ново поколение! За Новата година не е проблем само да се казва „Честита!“. Проблемът е да се направи годината наистина честита. Да осъществяват ... Напътствия 2006 година Децата на Деня – родени за служение! Деца на Деня, вие носите Космична отговорност, но в една планетна приложност. Това е тайната ви! Несмутената ви даденост е идеята за сакрализ ... Напътствия 2007 година Служението без Себе си – зов на Третото хилядолетие! Деца на Деня, вие трябва да смените опорността, на която сте правили устойчивостта си, за да направите ново равновесие, освоб ... Напътствия 2008 година Химн на Благодарността! Ценността се измерва с карати, а не с кантар! Това е голямата тайна на Учението на Мъдростта. Растете! Колкото повече същности усвоявате, толкова по-цялостни ст ... Напътствия 2009 година Мировият Път! Пътят на благословението е вашата бъднина! В този Път трябва да иззидате личност, която да се „загуби“ в Твореца. Вашият път е благословен, вашата жертв ... Напътствия 2010 година Път на осъществяване! Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – ... Напътствия 2011 година Посланията – олтар на изповедание! Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път ... Напътствия 2012 година Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество! Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва &ndash ... Напътствия 2013 година Новата планетна социология – Път на събожника! Скъпи Деца, няма да може да бъде изчерпан вашият жизнен път само със сегашното ви явяване в Пътя на Духовните вълни, който е не тол ...