Напътствия 2010 година

Арxив | брой 2014 Специален – Напътствия

Път на осъществяване!

Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – благодатта на събудената потреба. Вие сте несмутени в своята пътнина – освободете се от онова, което ви разделя във взаимността за бъдната ви жертва. Отстойте Пътя си без уморност!

Имайте вътрешната будност на благословени, че сте живели във времето, когато Рождественикът е жив и в сърцата, и в душите на хората! Не се надбягвайте само със съвремието, търсете се в бъднина!

Благодат е, че сте в едно битие, което ражда Път; или в Път, който прави битието ви. Всичко може да забравите като потреба в несмутената жертва, но никога няма да забравите събудената във вас потреба да сте в едно бъдно съвремие – на реализиращи се богове. Йерархията на развитието смени както историческите дадености, така и духовните предпоставки за бъдеще.

Мъдростта е ден на вътрешната ви свобода! Затова сте Деца на Деня. В Деня наистина има слънце. (Онези, които още си избират звезди, четат само хороскопи, а вие четете редовете на Учението на Мъдростта.) За този Ден е казано в Откровението на Иоан, че няма да има нощ, защото сами ще си светите. А богове, които не светят, са още еволюиращи човеци.

Плътта все още еволюира в нейните три измерения, но не и в по-висшите дадености, а човекът е даденост, която носи възможности повече от земната еволюция! И ако някога нощем се събудите за Себе Си – освободете се от Себе си! Над всички е простряна ръката на бранност, която няма да позволи да бъдете жертва на чужди внушения!

Това, което е вашата обреченост, то е и родилната ви пътека. Защото никой не може да отиде под чужд подслон – отива там, където е предназначен в неговата жертва. Под жертва разбирам не това, което миналото е оставило – жертва е идеята на прощението на човека с неговото минало. Учението Път на Мъдростта е мостът, през който трябва да се простите с миналото.

Присъствието ви в аурата на същината на Мъдростта е, че храмът не е вън от вас – храмът е във вас. Кундалини, Духът и душевността са ви отредили свой олтар на събудената отговорност, а не на отворените очи. Когато в този олтар – Книгата на Живота, познаете себе си, тогава ще знаете йерархията на принадлежността си.

  • В еволюцията слагат венец на посветените, а не на научените!

Бъдещото знание е на пробудността, а не на събудените представи за живот. Когато имате Знанието, събудените представи ви пилеят. Виждате, че всички идеи на Мъдростта са концентрирани. Нека се усвояват афористично – глаголстването трябва да отмине!

Човекът, на когото вие ще дадете огъня, за да запали своя фенер, е бъдещият бог в служение. Не се смущавайте в приложна отговорност – вие сте Децата на културата на бъдещето! Вашата отговорност е двойно по-голяма от тази, с която хилядолетия човечеството се е развивало. Отрязана е пъпната връв на Децата на Деня от отживяна поклонност и социална вярност – имате ново битие!

Духовната вълна на Мъдростта е разделният праг между Добродетел и Знание! Това е и вашата бъдеща отговорност. Този, който не може да направи достатъчно валенции, услугата му за бъдещето ще бъде оскъдна. Оскъдна мисъл и неовладяна добродетел не могат да създадат провиденция! А вашето предназначение е провиденцията, че човекът е бог в развитие. Но тази мисъл, ако ви служи за съблазън доколко сте станали богове...

Вие не може да кажете, че не сте вън от света. И понякога, когато гледам и слушам света, се питам – вече кой надделява: светът или вашата бъдност...? Ваша бъдност е да бъдете на света Път! Затова Учението е наречено Път на Мъдростта. То ви дава един от най-важните проблеми решен – себесъзнание за отговорност!

Вие не скрихте от себе си потребата да бъдете при вдигане на завесата, която трябва да открие пътя на Знанието. Неизбежност е, че дверите на храма на Знанието са отворени. Не позволявайте някой да ги затвори – вашата жертва ще ги дари с векове да бъдат отворени. Храм е изграден, когато има кой да светителства в него!

Освободете творящия ум, приветствайте възкръсналия Дух, живейте човека-събожник! Това е вашият Път, наименуван Голготски. Ведно с Христос вие сте го ходили – както сега със своята преданост съпътствате събожничеството в поведение на служение на Мъдростта.

Събожникът служи – служи на Мировото съзнание! Събожникът е не доктринер, а утрешният Творец! Той ще създава нова творческа даденост, а не изпълнение. Но Творецът е едно, а подобието – Неговото присъствие. Представете си какви още ценности трябва да придобие човешката съзнателност, за да се набогати с истини. Истина е това, което човечеството не знаеше – че водата е астрален образ на Светлината и затова в нея вашият събожнически лик личи...

Който не може да пожертва жизненост заради събожника, не може да направи събудена отговорност! Трябва да се уловите в тази многовалентност като предназначение. Съзнато или несъзнато, всеки ще направи стъпка в своята себежертва. Не са нужни насилници, за да ви разпънат – новата Духовна вълна върши Мирово разпятие във вашата съзната отговорност на жертва. Много съществено е това, което сложихме в Пътя – една осветена, а не смутена Голгота. Разпятието е собствено съзнание, а Пътят водителства за Възкресение!

И не играйте на хазарт в пътя на своята жертва, за да не смутите служителя в бъднина! Бъднината ви е свобода от съдбовната прикованост! Човекът е преходен, но Божеството в него – не! Ако опазите Бог, сте защитили най-добре човека. Който не може да пази Бог в себе си, не може да брани и човека.

Пазете Бог, за да имате човек; жертвайте човека в опазване на Бога, за да не умре Той у вас!

 

Из Слова на Учителя

Още от броя
AXIS LIBRI (2014 Специален – Напътствия)   Всички сме заедно! We are all together! Школата − обител! ... Проглас (2013 Специален – Напътствия)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!   Авторът си отиде и рече:   Осъществете се! Традицията е временно ... Напътствия 1991 година Всички сме заедно! Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът. Светът никога не се е лишавал от нея. Въпросът е как е ... Напътствия 1992 година Школата – обител! Деца, време е! Една голяма Всемирна светлина ви призова като избраници на великото служение на Мъдростта! Възрастват крила незрими – не можем да кажем, че ... Напътствия 1993 година В храма на Мъдростта! Деца на Слънцето, с хилядолетия има едно сбратимяване в пътя на духовната еволюция, което е пръскало на различни места своите лъчи. Когато трябва да се раздуха жа ... Напътствия 1994 година Мъдростта – Мирово служение! В дългия Път на човечеството е имало Синове на служението, които са манифестирали символа като вяра; имало е Посветени мъже, които са вземали тайни, ... Напътствия 1995 година Мъдростта – Живот! Деца на Деня, Денят ви чака и вие имате основание да бъдете не само в неговия изгрев, а и в неговия заник – в неговия кръговрат, защото сте зид, върху ко ... Напътствия 1996 година Мъдростта – житейска съдба! Деца на Деня, вие идвате, след като сте се изживели във вековете като Деца на Слънцето. Значи трябва вече да работите с вътрешната си светлина – ... Напътствия 1997 година Мъдростта – Мирово битие! Тази година ние поискахме прозрение и признание на всеки дом, на всеки свят и жизнепотребата на осветено всекидневие. Затова прозрението трябва да ви да ... Напътствия 1998 година Човекът – зрим теогон! Децата на Деня, които имат будността в Духовната вълна на Мъдростта, съм нарекъл зрими теогони. Това е първата страница на една нова скрижала, на една нова ... Напътствия 1999 година Мъдростта – зов за Служение! Деца на Деня, прозвището ви е дадено, но пълнотата на неговата същност вие трябва да осъществите! Това е бъдната ви отговорност, дял от Космичния хор ... Напътствия 2000 година Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие! Духовната вълна на Мъдростта даде на своите служители името Деца на Деня. Име, чиято вибрация ви предоставя правото да не бъдете все ... Напътствия 2001 година Мъдростта – Живототворчество! Една голяма идея на Живототворчеството ви се даде – да освободите съдбата от пътя на вашата еволюция. Този, който може да накара съдбата да от ... Напътствия 2002 година Мъдростта – Приложна молитвеност! Деца на Деня е едно специално прозвище, на което дрехата е не благовестието, а будността. Прозвището Деца на Деня е акумулирало Космична енергия ... Напътствия 2003 година Бдението – Път на бъдещето! Това, което съпровожда сега Моето раждане, е част от вашата благодат. Едно е да чуете Словото така, както изворните води вървят, друго е, когато време ... Напътствия 2004 година Битието – осъществен Живот! Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни ... Напътствия 2005 година Сакралната революция – Ново поколение! За Новата година не е проблем само да се казва „Честита!“. Проблемът е да се направи годината наистина честита. Да осъществяват ... Напътствия 2006 година Децата на Деня – родени за служение! Деца на Деня, вие носите Космична отговорност, но в една планетна приложност. Това е тайната ви! Несмутената ви даденост е идеята за сакрализ ... Напътствия 2007 година Служението без Себе си – зов на Третото хилядолетие! Деца на Деня, вие трябва да смените опорността, на която сте правили устойчивостта си, за да направите ново равновесие, освоб ... Напътствия 2008 година Химн на Благодарността! Ценността се измерва с карати, а не с кантар! Това е голямата тайна на Учението на Мъдростта. Растете! Колкото повече същности усвоявате, толкова по-цялостни ст ... Напътствия 2009 година Мировият Път! Пътят на благословението е вашата бъднина! В този Път трябва да иззидате личност, която да се „загуби“ в Твореца. Вашият път е благословен, вашата жертв ... Напътствия 2010 година Път на осъществяване! Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – ... Напътствия 2011 година Посланията – олтар на изповедание! Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път ... Напътствия 2012 година Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество! Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва &ndash ... Напътствия 2013 година Новата планетна социология – Път на събожника! Скъпи Деца, няма да може да бъде изчерпан вашият жизнен път само със сегашното ви явяване в Пътя на Духовните вълни, който е не тол ...