Напътствия 2012 година

Арxив | брой 2014 Специален – Напътствия

Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество!

Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва – остава Денят! Онзи Ден, който е ослънчен от Знанието на Мъдростта, а след това вече и на Истината.

Огледало на бъдещето е Истината! Защото Мъдростта характеризира, Истината утвърждава! Дай Боже, като служители на Мъдростта да запалите своите канделабри! Но трябва да знаете, че еволюцията не ви е сложила капак. Ако се унифицирате изцяло със сегашното Учение в Лъча на Молението, то си самопречите.

Не сте в религия, която ви капсулира. А е нямало религия, която да не капсулира. Затова всяка от тях си създава и свои обреди, и външни храмове. Докато вие трябва да направите вътрешния храм – вашето съзнание е вашата камбана!

Никой не е бил специално барабана: „Съберете се!“. Но една минала присъщност ви събира. Отделен е въпросът за йерархията ви – тя е, която може да дебушира една карма, или най-малко да ви възпита как да понесете една карма. Хората негодуват или търсят оправдание с това, което е най-лесното – нивото, което имат. То е еволюционно, а щом е еволюционно, не е обидно. Но навиците ви трябва да отиват в забвение. Затова – взривете първом себе си! Всяка ваша жертва е главня в кладата на Мировата промяна.

Пътят на преражданията ви може да ви сложи какви ли не предпоставки и какви ли не корони. Но онова, което влезе чрез Учението на Мъдростта, направи своето гнездо в душите ви за Пътя, който избрахте. Този Миров път ви зове!

Първото, което приложихте във вашата воля като принос на Учението, е, че изграждате Общество!

Второто е, че имате една непринудителност да се храните духовно, с което сменяте ритъма на развитието си!

Третото, което ви известява вече, че човеците не са само деца на Боговете – те самите са богове, че отгърнахте една нова скрижала!

Този триъгълник има един знак – Змията, Мъдростта...

Разбирате ли отговорността? Онази отговорност, която имате в Мировото съзнание, не е само идея на благодарност, а и на служение. Тя ви извика на една друга висота, на една друга платформа. Щом имате огледалото на Знанието, не се смущавайте в своята пътна жертва!

Има и друго нещо – вие представлявате дадени региони. Всеки регион, независимо че е под един национален венчален пръстен, все пак има свои специфики. В този смисъл – трябва да акумулирате регионалните тенденции. А те най-добре могат да бъдат представени от онези, които в съответните региони представляват обучителната същност, т.е. аурата и педагогиката. Но това предполага вещина на интерпретацията. Предполага да се извадят онези афоризми, на които трябва да се сложи ударението. Правете интерпретация, а не цитиране, не преразказване! Разширявайте кръгозора! Не забравяйте аурата, не забравяйте кармата... – вие познавате закони, които са реалност.

Вече го няма страхът да се откажете от понятията, които в предишните Духовни вълни са били валидни. Така например идеята за тактиката и стратегията, да кажем, е проблем на мислене, не на откровение. И следователно в бъдещето тези понятия постепенно ще трябва да ги освободите. Разбирате ли, че културата сменя и понятия! Тактиките и стратегиите ще играят роля, докато възпитанието на съзнанието ви започне да събужда причинност и да ражда откровение. И тогава ще видите, че когато във висшите светове влезете, нещата няма да са проблем на съпротива, а проблем на възможност да ги приемете.

Идеята за посветените има степени. А когато неовладяното величие качи човек там, където не може да носи, тогава има шутовщина. Но вие имате един бранник – стожера на събожника, и той няма да ви изпусне от своята аура. Дайте своята верноподаност на събожника, не на социалната институция! Разбира се, не я отричаме, защото нея също я носите...

Събожничеството е нова характеристика в Духовната вълна на Мъдростта и ново име в Пътя на човечеството в неговото летоброене. Тогава какво ви остава на вас, Децата на Деня? Да живеете събожника. Това е сега Пътят, а вие сте, които ще дадете и плът, и дух на тази истина; и вие сте, чиято благодатна аура ще събуди откровението. И все пак знайте, че не откровенията са най-голямата тайна, а събожникът, защото той трябва да направи Истината Живот, а Живота – Път! Затваря се кръгът.

Събожниците имат своя дълг – служението! То дори вече не се определя от жертви – жертвата е, за да израснете за него. Когато потребата ви извика на служение, направете жертвата си; когато направите жертвата си, не се съмнявайте в отговорната идея на Възкресението!

Намирайки пълнота вече в себе си, трябва да се простите с оня егоцентризъм, който ви лъчи от всеотдайността, която бъднината иска. Сега още не можете да губите Себе си, макар че тайната на Мъдростта е без Себе си! Не се губете от това, за което сте предназначени, когато не можете да пожертвате Себе си.

Който не се лиши от предишния, не може да бъде бъдещ! Всеки, когато загуби монета, отива да я търси, но да загубите Себе си е голямото богатство. Това, което имате да правите, е изискана прецизност в жертвата ви. Освобождавайте се от тръни, не от трънения венец! Но вие сменяте разпятието си, защото вече го извършихте. Не е важно колко от вас са приковани с гвоздеи и колко – с мисъл. Важното е, че бяхте разпнати на един кръст и че той даде идеята да се освободите от плътта. У вас извикайте онова, което е живот, защото биологията напуска човека, но не го напуска духовният му субстрат – Кундалини. Така че да се разпнете значи да събудите Кундалини! Кръстът трябва да даде на човека Възкресение, защото в човека е Кундалини. Направете Възкресенската драма лична социалност!

Новите открития дават безспорност, че няма да има кръвни групи. Какво знамение! Това не е да отречете или да ви натрапят Бог – точно обратното е: това е да изведете Бог от себе си! Голяма тайна е, че човекът е бог в развитие, защото му е дадено Дихание, но не се казва, че при Сътворението са му дали кръв... Така че, когато интерпретирате Сътворителността, трябва да я познавате.

Огърлията на Учението на Мъдростта са и отговорност.

  • Не е достатъчно само да притежавате Мъдрост, изисква се отговорност, за да я опазите!

Да не се сведе до онова, което почти всички религиозни учения са направили. Не искам да ставате доктринери, преди да усвоите Учението! А Този, който може да го извика; Този, който може да го ражда – Той най-вече носи отговорности...

Мироглед не се определя от това какво знаете, а от това какъв е контактът ви с Мировото съзнание! Трябва да имате планетно и Мирово съзнание. И тогава, когато го диференцирате вече, вие слагате един параграф в културата на творците.

Никога няма да имате будността, ако Кундалини не ви осени! А за да ви осени Кундалини, трябва да имате посветеността да понесете предназначението си. Първата ваша социална даденост на отговорност е да организирате тялото си, за да може да ви приеме Небето.

Леко и несмутено събуждайте човешката душевност, за да израснете в своите повеления на богоизбрани служители! Направете това, което бъдността иска – първом свобода от планетното съществуване, а след това битие в Мировата даденост.

Да ходите Пътя, е жертва; да изходите Пътя, е възкресение; но да увенчаете Пътя, е служение!

 

Из Слова на Учителя

Още от броя
AXIS LIBRI (2014 Специален – Напътствия)   Всички сме заедно! We are all together! Школата − обител! ... Проглас (2013 Специален – Напътствия)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!   Авторът си отиде и рече:   Осъществете се! Традицията е временно ... Напътствия 1991 година Всички сме заедно! Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът. Светът никога не се е лишавал от нея. Въпросът е как е ... Напътствия 1992 година Школата – обител! Деца, време е! Една голяма Всемирна светлина ви призова като избраници на великото служение на Мъдростта! Възрастват крила незрими – не можем да кажем, че ... Напътствия 1993 година В храма на Мъдростта! Деца на Слънцето, с хилядолетия има едно сбратимяване в пътя на духовната еволюция, което е пръскало на различни места своите лъчи. Когато трябва да се раздуха жа ... Напътствия 1994 година Мъдростта – Мирово служение! В дългия Път на човечеството е имало Синове на служението, които са манифестирали символа като вяра; имало е Посветени мъже, които са вземали тайни, ... Напътствия 1995 година Мъдростта – Живот! Деца на Деня, Денят ви чака и вие имате основание да бъдете не само в неговия изгрев, а и в неговия заник – в неговия кръговрат, защото сте зид, върху ко ... Напътствия 1996 година Мъдростта – житейска съдба! Деца на Деня, вие идвате, след като сте се изживели във вековете като Деца на Слънцето. Значи трябва вече да работите с вътрешната си светлина – ... Напътствия 1997 година Мъдростта – Мирово битие! Тази година ние поискахме прозрение и признание на всеки дом, на всеки свят и жизнепотребата на осветено всекидневие. Затова прозрението трябва да ви да ... Напътствия 1998 година Човекът – зрим теогон! Децата на Деня, които имат будността в Духовната вълна на Мъдростта, съм нарекъл зрими теогони. Това е първата страница на една нова скрижала, на една нова ... Напътствия 1999 година Мъдростта – зов за Служение! Деца на Деня, прозвището ви е дадено, но пълнотата на неговата същност вие трябва да осъществите! Това е бъдната ви отговорност, дял от Космичния хор ... Напътствия 2000 година Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие! Духовната вълна на Мъдростта даде на своите служители името Деца на Деня. Име, чиято вибрация ви предоставя правото да не бъдете все ... Напътствия 2001 година Мъдростта – Живототворчество! Една голяма идея на Живототворчеството ви се даде – да освободите съдбата от пътя на вашата еволюция. Този, който може да накара съдбата да от ... Напътствия 2002 година Мъдростта – Приложна молитвеност! Деца на Деня е едно специално прозвище, на което дрехата е не благовестието, а будността. Прозвището Деца на Деня е акумулирало Космична енергия ... Напътствия 2003 година Бдението – Път на бъдещето! Това, което съпровожда сега Моето раждане, е част от вашата благодат. Едно е да чуете Словото така, както изворните води вървят, друго е, когато време ... Напътствия 2004 година Битието – осъществен Живот! Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни ... Напътствия 2005 година Сакралната революция – Ново поколение! За Новата година не е проблем само да се казва „Честита!“. Проблемът е да се направи годината наистина честита. Да осъществяват ... Напътствия 2006 година Децата на Деня – родени за служение! Деца на Деня, вие носите Космична отговорност, но в една планетна приложност. Това е тайната ви! Несмутената ви даденост е идеята за сакрализ ... Напътствия 2007 година Служението без Себе си – зов на Третото хилядолетие! Деца на Деня, вие трябва да смените опорността, на която сте правили устойчивостта си, за да направите ново равновесие, освоб ... Напътствия 2008 година Химн на Благодарността! Ценността се измерва с карати, а не с кантар! Това е голямата тайна на Учението на Мъдростта. Растете! Колкото повече същности усвоявате, толкова по-цялостни ст ... Напътствия 2009 година Мировият Път! Пътят на благословението е вашата бъднина! В този Път трябва да иззидате личност, която да се „загуби“ в Твореца. Вашият път е благословен, вашата жертв ... Напътствия 2010 година Път на осъществяване! Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – ... Напътствия 2011 година Посланията – олтар на изповедание! Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път ... Напътствия 2012 година Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество! Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва &ndash ... Напътствия 2013 година Новата планетна социология – Път на събожника! Скъпи Деца, няма да може да бъде изчерпан вашият жизнен път само със сегашното ви явяване в Пътя на Духовните вълни, който е не тол ...