Мъдростта в скрижали – Седемте Коренни раси

Арxив | брой 1 / 2016

Мъдростта в скрижали, Глава II

 

 1. Седемте Коренните раси са човечеството в планетния процес – от сътворението до обожествяването!
 2. Изходното място на Коренните раси е в духовната Същност, която създава зачатъка на живота.
 3. Коренната раса е духовен принцип.
 4. Енергията на Кундалини прави белезите, типизиращи Коренните раси.
 5. Коренните раси са законите на Бога в човека!
 1. Седемте Коренни раси осъществяват еволюцията на човека до Бога!
 2. Коренните раси са съпроводени с йерархия на Духовни вълни.
 3. Коренните раси отбелязват характеристиката на еволюцията, Духовните вълни определят физиономията на еволюцията.
 4. Всяка Раса се разгръща в седем подраси, напоени от енергиите на духовното `и ядро.
 5. В подкоренната раса, която става майка на Коренна раса, се акумулират енергиите за едно предвидено бъдеще!
 1. Формулата за Коренните раси определя енергиите, но не дава благоволението си без закона на еволюцията!
 2. Коренните раси излъчват енергията и движат еволюцията, но с Духовна вълна енергията получава устойчивост.
 3. Седемте Коренни раси осъществят един пълен планетен живот.
 4. В последния стадий на Коренните раси човекът ще върне на Отца си Диханието.
 5. След като минат всички Коренни раси и се осъществи делото на всяка Духовна вълна, човек ще е единство с Бога!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2016)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! ... Проглас (1/2016)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Конфликти в еволюцията Еволюцията е жизнената пътека на човека, конфликтите са неговите йерархии! Деца на Деня! С всичката сила на отговорност и с упражнената воля за съдействие на Божия път – на Път с ... Седемте Коренни раси Коренните раси са законите на Бога в човека! Проблемът за Коренните раси, който поставям на вашето внимание, е един от най-трудните и недостатъчно систематизираните, защото под разл ... За съжителството между религиите (интервю) Интервю   Бойко Станкушев: Уважаеми зрители! Вие сте с поредното предаване „Събота вечер“ на Национална телевизия „Евроком“. Моят събеседник та ... Ден на Рождеството, Представяне на книгата „Седемте Лъча на еволюцията“ Представяне на книгата „Седемте Лъча на еволюцията“   Жаклин Толева (Издателство „7 Лъча“):   Избродих пътища далечни, пих ... Мъдростта в скрижали – Седемте Коренни раси Мъдростта в скрижали, Глава II   Седемте Коренните раси са човечеството в планетния процес – от сътворението до обожествяването! Изходното място на Коренн ... Мъдростта в скрижали – Седемте Лъча на еволюцията Мъдростта в скрижали, Глава II   Седемте Лъча на еволюцията са Логосово действие – те са Логосът във възприемчивост! Лъчите на еволюцията са прилив на Кос ...