Мъдростта в скрижали – Седемте Лъча на еволюцията

Арxив | брой 1 / 2016

Мъдростта в скрижали, Глава II

 

 1. Седемте Лъча на еволюцията са Логосово действие – те са Логосът във възприемчивост!
 2. Лъчите на еволюцията са прилив на Космична енергия.
 3. Седемте Лъча са сили за развитие на Планетното съзнание.
 4. Седемте Лъча са седем форми за развитието на човека.
 5. Никой от Лъчите на еволюцията не е сам по себе си достатъчен за живота.
 6. Лъчите на еволюцията не могат да бъдат йерархирани – всеки е толкова потребен, колкото всички останали.
 7. Взаимността на Седемте Лъча е основен мотив в еволюцията на човека!
 1. Седeмте Лъча развиват човечеството като духовност и социалност, като култура и цивилизация!
 2. Лъчите на еволюцията са една въздейственост, а приложението им става според йерархията на развитието.
 3. Доминантата на даден Лъч не е свидетелство, че другите не работят.
 4. Всеки от Седемте Лъча на еволюцията има свое поле на приложност.
 5. Всеки Лъч действа според потребата на духовната и материалната перспектива, като всички заедно формират исторически периоди.
 6. Енергията на Седемте Лъча отработва не условна, а реална възможност за социална цивилизация и духовна култура.
 7. Лъчите на еволюцията изграждат човечеството в неговата еволюция към Бога!
 1. Със Седемте Лъча на еволюцията човечеството се осъществява, за да се върне при Отца!
 2. Всичките Седем Лъча определят духовния път на човечеството на планетата.
 3. Пътят е чрез Лъчите на еволюцията човечеството да осъществи своята вложена Божественост.
 4. Лъчите на еволюцията градят бъдещето във времето и пространството в идея за обожествяване.
 5. Никой от Седемте Лъча не може да отсъства от целостта на човека-бог в планетната еволюция.
 6. Ролята на Лъчите е да изградят от човека един Бог.
 7. Когато приключи планетната еволюция, Божествеността ще ни освободи от всички Лъчи!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2016)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! ... Проглас (1/2016)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Конфликти в еволюцията Еволюцията е жизнената пътека на човека, конфликтите са неговите йерархии! Деца на Деня! С всичката сила на отговорност и с упражнената воля за съдействие на Божия път – на Път с ... Седемте Коренни раси Коренните раси са законите на Бога в човека! Проблемът за Коренните раси, който поставям на вашето внимание, е един от най-трудните и недостатъчно систематизираните, защото под разл ... За съжителството между религиите (интервю) Интервю   Бойко Станкушев: Уважаеми зрители! Вие сте с поредното предаване „Събота вечер“ на Национална телевизия „Евроком“. Моят събеседник та ... Ден на Рождеството, Представяне на книгата „Седемте Лъча на еволюцията“ Представяне на книгата „Седемте Лъча на еволюцията“   Жаклин Толева (Издателство „7 Лъча“):   Избродих пътища далечни, пих ... Мъдростта в скрижали – Седемте Коренни раси Мъдростта в скрижали, Глава II   Седемте Коренните раси са човечеството в планетния процес – от сътворението до обожествяването! Изходното място на Коренн ... Мъдростта в скрижали – Седемте Лъча на еволюцията Мъдростта в скрижали, Глава II   Седемте Лъча на еволюцията са Логосово действие – те са Логосът във възприемчивост! Лъчите на еволюцията са прилив на Кос ...