Мъдростта в скрижали – Духовни вълни

Арxив | брой 2 / 2016

Мъдростта в скрижали, Глава II

 

 1. Духовната вълна е Дихание на Бога!
 2. Духовните вълни са една вложена ритмика на Волята в Сътворението.
 3. Духовните вълни са Космична необходимост и планетно задължение.
 4. Духовните вълни са хронология на Космичния и човешкия Дух.
 5. Никоя Духовна вълна не е целостта, всяка от тях има йерархия.
 6. Всяка Духовна вълна е благодатна воля на бъдещето.
 7. Духовните вълни са глед и двигател на еволюцията.
 8. Всяка Духовна вълна е една сакрална революция.
 9. Всяка Духовна вълна отговаря на еволюционния стадий на планетната цялост.
 10. Стратегията на Духовните вълни е йерархията на културите и вътрешното развитие на човека.
 11. Всяка Духовна вълна е една богата трапеза от Всемирното Дърво на Живота.
 12. Седемте Духовни вълни са седемте печата на Книгата на Живота.
 13. Духовните вълни – на Сътворението, Митологията, Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината, Свободата – са еманации на Планетния Логос!
 1. Духовните вълни се изявяват от Богосинове, които свеждат Логосовата еманация до планетната цялост!
 2. Духовните вълни воюват за нов мироглед и нов олтар.
 3. Духовните вълни задвижват човечеството в душевното, нравственото и социалното му служение.
 4. Всяка Духовна вълна ритмира скоростта за осъществяването на човека в Божия живот.
 5. Всяка Духовна вълна носи критерии за ценностите и приложението им в съответстващото `и поле на Мирозданието.
 6. Духовните вълни като знание и религия развиват в човека съответното поле: физическо, астрално, ментално, причинно.
 7. Духовната вълна идва да събуди дремещите сили на вложеното от Божието Дихание развитие.
 8. Духовната вълна е подкваса и пулсира развитието; тя е промяна, но не и насилие.
 9. Духовната вълна облъчва душевността на човечеството, тя е филтрация за чистота.
 10. Духовните вълни създават възможност за пробуждане на нови центрове за възприемане на знанието.
 11. Всяка Духовна вълна утвърждава ново битие и осенява човечеството за нова йерархия на служение.
 12. Всяка Духовна вълна вписва нов член в Конституцията на битието.
 13. Духовните вълни са степени в усвояването на Бога!
 1. Духовните вълни са ск`алата в Пътя на човека – от Сътворението до Съсътворителството, от материята до Божествеността!
 2. Пътят в Духовните вълни е човечеството да прави култури, в които съчетава Дух и материя.
 3. Всяка Духовна вълна донася нова йерархия за контакт с Божествеността.
 4. Чрез Духовните вълни човекът се осъществява в своето Боготърсене.
 5. Всяка следваща Духовна вълна освобождава един мироглед и създава нова характеристика.
 6. Духовните вълни са не идея на страданието, а път на осъществяването.
 7. Духовните вълни със своите енергии метаморфозират: съществото в човек, човека в събожник, а събожника в Бог.
 8. Духовната вълна има универсален характер, но тя дава и индивидуална стълба.
 9. Духовните вълни идват, за да изведат подобието.
 10. Духовната вълна е мистично озарение по отношение Мировата цялост.
 11. Духовните вълни чрез пробудата развиват съзнанието, докато се осъществим в Единосъщие.
 12. Духовните вълни създават йерархията на търсеното Единосъщие с Бога.
 13. Йерархията на Духовните вълни е идея за Свобода!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2016)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! ... Проглас (2/2016)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Метафизика на кръвното и духовното родство Свобода от кръв – заради живот на Духа! Няма по-голяма реалност от Духа, а щом Той е реален, не може онова, в което е облечен, да не Му се подчини. Големият праг, възправен пред ... Духовност, Душевност, Етика Етиката е пулсация на духовността, излив на душата! Деца на Деня, да бъдем несмутени в служението си и неуморни в пътя си! Темата „Духовност, Душевност, Етика“ може д ... Интервю от златния фонд на БНР (Първа част) Първа част   Милена Маркова (журналист от БНР): Разговарям с Ваклуш Толев – преподавател по история на религиите в Пловдивския университет, основоположник на Общество ... Мъдростта в скрижали - Битие Мъдростта в скрижали, Глава II   Битието е същността на Твореца – то е идеята за Живот! Бог Отец е име на Твореца на Битието – Безпричинната Причина ... Мъдростта в скрижали – Духовни вълни Мъдростта в скрижали, Глава II   Духовната вълна е Дихание на Бога! Духовните вълни са една вложена ритмика на Волята в Сътворението. Духовните вълни са ...