Добро и зло Мъдростта в скрижали

Арxив | брой 0 / 2018

Мъдростта в скрижали

 

 1. Произходът на доброто и злото е в тайната на човека – Диханието в плътта за еволюция!
 2. Злото и доброто са феномени, не ноумени – генетичното им начало е проблем на услуга на еволюцията.
 3. Познаването на добро и зло е развод между Бог и човек.
 4. Злото е импулс на материалната ни субстанция без преценката на висшата ни духовност.
 5. Илюзията за плод на злото е завесата на незнанието.
 6. Добро-зло е не само нравствена категория, а и еволюционна доктрина.
 7. В реката на еволюцията добро и зло са два бряга, но същността е течението!
 1. Доброто е светлина, която сочи пътя на Духа, а злото активизира еволюцията на човека!
 2. Познанието на добро и зло не е още знание, а съпоставки на интелекта за развитие.
 3. Принципът да се познае що е добро и зло е първият конфликт в човека.
 4. Доктрините за зло са тежки вериги на човешкото съвършенство.
 5. Тезата добро и зло налага една хилядолетна подвластност с определена социална тенденция.
 6. Преценката добро или зло е лично отношение – те са субективни видимости.
 7. Доброто и злото съхраняват будността на вложеното божество у нас!
 1. Добро-зло е идея на еволюцията: от сътворението на човека, през битката за човека, до извеждането на Бог от човека!
 2. Познаването на добро и зло е първото стъпало в еволюционната възмога за съвършенство.
 3. Злото не е властност – няма зло, което може да спре обожествяването на човека.
 4. Злото се бори за себе си, доброто – за другите.
 5. Активното добро е измерение доколко будността може да въздейства в метаморфозата на злото.
 6. Раздялата в съзнанието – добро и зло, не е в индивида, а в личността.
 7. Свободният от добро и зло живее божествено – в Бог съпоставки няма!
Още от броя
Проглас (0/2018)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (0/2018) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Й ... Списание „Нур“ 16-годишнина 16-годишнина Взаимността е духовна потреба и има нужда от вживяване! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честита ви радост! В Духовното г`умно не се влиза без Знанието, ... Списание „Нур“ 17-годишнина 17-годишнина Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на събожника! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честитя ви голямата лична и обществена радост, чийто ... Принципи на Сътворението Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода Светът е сътворен от Любов, осветен от Мъдрост, изведен от Истина! Ще спра вниманието ви върху Принципите на Сътворението. Принципите: Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода. Или това ... Еволюция и Революция Човекът е един бог в развитие! Човекът е, който ходи най-дългия път и най-късия. Най-дългият път е от човека до Бога и най-късият е от Бога до човека! Пътят е дълъг за онези, кои ... Интервюта за Васил Левски   Веселина Петрова (в-к „Карловска трибуна“): Неслучайно днес Вие на паметника на Левски коленичихте – това направи силно впечатление. Ваклуш Толев: А, да. ... Интервю 14 години Списание „Нур“ 14 години Списание „Нур“   Таня Иванова (тв „Канал 3“): Днес, 17 февруари – един ден преди деня за прошка, посрещам с добре дошъл Учителя Ваклу ... Добро и зло Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Произходът на доброто и злото е в тайната на човека – Диханието в плътта за еволюция! Злото и доброто са феномени, не ноумени &ndas ... Зло – нееволюирало добро Мъдростта в скрижали   Няма зло, има нееволюирало добро акумулира енергията на Мъдростта! Идеята за зло или за нееволюирало добро е според йерархията на човешко ...