Зло – нееволюирало добро

Арxив | брой 0 / 2018

Мъдростта в скрижали

 

 1. Няма зло, има нееволюирало добро акумулира енергията на Мъдростта!
 2. Идеята за зло или за нееволюирало добро е според йерархията на човешкото съзнание.
 3. Злини има, но няма зло – то е нееволюирало добро.
 4. В същината на човека няма тенденция за зло – то е преходност на нееволюиралата ни битиейност.
 5. Няма зло, има нееволюирало добро е вложената позитивна сила в отрицанието.
 6. Няма зло, има нееволюирало добро е бъдещата планетна социология.
 7. Същността на идеята няма зло, има нееволюирало добро е олтар на свободата!
 1. В Сътворението Змията – Кундалини, разграничи полюсите на добро и зло, а в Мъдростта разкри, че няма зло, има нееволюирало добро!
 2. Във формулата няма зло, има нееволюирало добро е събуждащият се и борещият се Кундалини.
 3. Злото като нееволюирало добро крие в себе си позитивния пулс на развитието.
 4. Пътят на Мъдростта призовава нееволюиралото добро да върши еволюционност.
 5. Тезата злото е нееволюирало добро дава еволюционната възможност злото да се бори за себенадделяване.
 6. Нееволюиралото добро е съработник в еволюцията – в пътя към съвършенство.
 7. Няма зло, има нееволюирало добро освобождава потенциалната даденост, че човекът е един бог в развитие!
 1. Мъдростта сваля воденичния камък на идеята зло и като персоналност, и като вечност!
 2. Еволюцията на злото ще го извика на сътрудничество за обожествяването на човека.
 3. Няма зло, има нееволюирало добро сменя оборотите на душевната възможност.
 4. Мъдростта дава свобода от зло, за да се осъществи то като нееволюирало добро.
 5. Злото е нееволюирало добро е възможността да се разбере, че може да се надмогне всяко препятствие.
 6. Принципът злото е нееволюирало добро потушава полярността в едно вътрешно единство.
 7. Мъдростта освобождава злото чрез позитива нееволюирало добро – взрив, който дава свобода!
Още от броя
Проглас (0/2018)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (0/2018) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Й ... Списание „Нур“ 16-годишнина 16-годишнина Взаимността е духовна потреба и има нужда от вживяване! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честита ви радост! В Духовното г`умно не се влиза без Знанието, ... Списание „Нур“ 17-годишнина 17-годишнина Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на събожника! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честитя ви голямата лична и обществена радост, чийто ... Принципи на Сътворението Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода Светът е сътворен от Любов, осветен от Мъдрост, изведен от Истина! Ще спра вниманието ви върху Принципите на Сътворението. Принципите: Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода. Или това ... Еволюция и Революция Човекът е един бог в развитие! Човекът е, който ходи най-дългия път и най-късия. Най-дългият път е от човека до Бога и най-късият е от Бога до човека! Пътят е дълъг за онези, кои ... Интервюта за Васил Левски   Веселина Петрова (в-к „Карловска трибуна“): Неслучайно днес Вие на паметника на Левски коленичихте – това направи силно впечатление. Ваклуш Толев: А, да. ... Интервю 14 години Списание „Нур“ 14 години Списание „Нур“   Таня Иванова (тв „Канал 3“): Днес, 17 февруари – един ден преди деня за прошка, посрещам с добре дошъл Учителя Ваклу ... Добро и зло Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Произходът на доброто и злото е в тайната на човека – Диханието в плътта за еволюция! Злото и доброто са феномени, не ноумени &ndas ... Зло – нееволюирало добро Мъдростта в скрижали   Няма зло, има нееволюирало добро акумулира енергията на Мъдростта! Идеята за зло или за нееволюирало добро е според йерархията на човешко ...