Списание „Нур“ 17-годишнина

Арxив | брой 0 / 2018

17-годишнина

Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на събожника!

Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честитя ви голямата лична и обществена радост, чийто път вие осигурихте и чийто храм за молитва направихте с това, което Учението Път на Мъдростта ви откри. Благодаря ви от сърце! Бъдете ми живи и здрави! Да са живи и здрави и вашите приятели, които под различни съображения не са тук. Да бъдат благословени всички!

 

Ваня Митева-Иванова (водеща): „Светлината на Мъдростта е утвърдена вече в света – осъзната или не, работи и променя. Неуморното търсене на духовни ценности в последните години, пробуждането на психични сили и способности, както и глобалните социални проблеми свидетелстват за присъствие на новата Космична енергия. Време е всеки, който може, съзнателно да утоли жаждата си от реката на Мъдростта!“

С тези Слова „Нур“ преди 17 години ни призова в Пътя на Мъдростта.

 

(Изпълнение на Филип Маджаров – пиано)

 

Кирил Коликов (Главен редактор на списание „Нур“): Уважаеми Учителю! Скъпи гости на днешното тържество, събожници! Честита 17-годишнина на списание „Нур“! Искам да изкажа благодарност още в началото на цялата редакция, която 17 години работи, уверявам ви, с много труд и с много отговорност. Честит 66-и брой на списание „Нур“!

Искам да благодаря на всички, че заедно вървим по Пътя на Мъдростта и най-вече искам да благодаря на Учителя Ваклуш Толев, като му поднеса това списание с надслова:

 

Уважаеми Учителю!

Благодарим Ви за „Нур“, с което ни водите в Пътя на Боготърсенето!

 

13.02.2010 г.                    От Редакцията

 

Ваклуш Толев: Всеки отговор би смутил чистотата на изразената теза и мирогледност за хубавия ни ден, Ден на списание „Нур“ – „Нур“, което значи „Светлина“. Щом има Светлина, всяка мрачина намира своята необходимост за себеразграничаване и отчуждаване от това, което винаги ви е съпътствало – от човешкия тотем до онова, че имате Човешка божественост, защото ви е предшествала Божията човечност. Човекът е, който констатира Бог, а Бог е, Който след това му връща памет, с която трябва да изгради своята съ-Божественост. И затова Учението Път на Мъдростта дава на човека не „братя и сестри“, а събожници!

За първи път в земната еволюция имате понятието събожник. И този събожник е предварен от една от големите истини – че водата е астралният образ на Светлината! Аз много се надявам учените в света да могат да оформят тази тайна. Защото във всяко начинание за сътворение стои водата. И затова ще видите в митологиите – няма митологически образци без вода. Един Олимп е върхът на планетата, но там, някъде долу, богове са в океана на Светлината, наречен вода.

Аз живея с безспорната увереност, че един ден, и то много скоро, науката, която наричам „бедната сестра“ (макар че вече `и махнах бедността) на истината, ще докаже, че водата е астралният образ на Светлината. Тогава ще разберете първичната нота, с която започва песента човекът бог в развитие. И никак не е случайно, че в изходените далечни милиони години човекът търси Бог, но Го е търсил вън от себе си, защото Светлината му е била вън от него. Той още е нямал пробудената тайна, че Светлината е самият той – че водата, от която е съставен, и Духът, който го оформява в материализация, както и умът, който му дава представи, са едно и също в различните измерения на полетата на планетата.

Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на човека бог в развитие или това, което казваме – събожника! В него изначално стои и оная нравствена таблица: Няма зло, има нееволюирало добро!, която преодолява всички Учения, държащи Бог далече от човека с идеята за „доброто и злото“. Вие сте, които давате характеристика на еволюцията и освобождавате Пътя си от препречките, наречени „зло“. А те са еволюционна потреба в конфликта между Дух и материя...

Аз от сърце благодаря на главния редактор доц. Коликов, за това, че списанието получи не само лик, но очерта Път! Път, който безспорно е с главна буква, защото изходен, той е короната на планетата – човекът Бог, а не пъпленето на човека върху планетата. Няма нищо страшно в това, че човешкото несъвършенство не е короновано изначало за бог, защото Бог не бива да бъде смутен от Своето родено.

Възхвалата е външна песен, обредите са поведение, но не и Живот. Животът не е обред, Животът е събудената Божественост! Божията човечност в Човешка божественост и Човешката божественост, изразяваща Божията човечност е Културата на Себеосъществяващия се в неговата ск`ала за съотношение – човекът, признавайки в другия себебожието си! Ако не признаете събожието в човека, вие играете ролята на възпитание, но не и ролята на посвещение. Затова религиозните формации в хилядолетията са оформяли поведение, в което човекът е слагал цялата си същност, но не се е докосвал до предназначението си.

Учението Път на Мъдростта ви дава тази тайна, затова не се учудвайте от изходените неща – големи са разстоянията, когато човекът може да бъде смутен от верски фанатизъм. Верският фанатизъм има едно наименование в съвремието – инквизиция. Инквизиция! От другата страна в социологията пък има т. нар. научно невежество. Най-фрапиращият му образ след инквизицията, това е марксизмо-ленинизмът – т.е. „всичко е материя“. Не, не!

Благодаря на списание „Нур“, че постави и изначалните, и социалните проблеми, и идеята за Битие: Живот! Учението Път на Мъдростта не ви лишава и не ви коронова, докато не осъществите Бога в човека, Божията човечност и Човешката божественост в единство! Това ви пожелавам да осъществите в този хубав, наистина прекрасен Ден на списание „Нур“!

Благодаря за сътрудничеството от страна на всички, които не само са казали азбуката на битието, но са осъществявали и химна: Радвайте се...!

Следва представяне от Школа Път на Мъдростта на темата „Културата на Посланията в личния път и в социалното битие“, с участието на Георги Кючуков от гр. Варна и Кръстьо Ламбев от гр. София.

Ваклуш Толев: Вие изведохте из многото страници на Учението Път на Мъдростта толкова същностни неща, че наистина ме смутихте! А да се смутя, това значи, че съм се познал във вас, че вие сте познали Пътя на Мъдростта, от който ще направите и стъпала в храма на Истината. А тя е свобода – дори и от Себе си, когато си божество, чиято преходност планетата ще определи. До такава степен се зарадвах, че видях как всички звезди от небето падат, за да остане само Слънце.

Това е Учението Път на Мъдростта в стадия на неговото присъствие в настоящето. Духовни вълни винаги ще има, независимо дали някой признава еволюцията, или не, какъвто и да е институт – бил той научен, бил той верски... Но сега, когато ви слушах, можах да видя звездопад, за да оставите Слънцето – значи Мъдростта ви води, за да ви се даде Истината!

Духовната вълна на Истината, която няма да звездее, а само ще слънчи, е обединените събудени души в тяхната факелна тържественост. Така историческата и социалната пътека ще бъдат хигиенизирани от фанатизма, от кладите, от проклятията, ако щете и от идеологията, която искаше да създаде трон на материализма, лишавайки ни от най-съществената същност: Бог като Духовна светлина в човека – Кундалини! Никой не е лишен – не само от Себе си, никой не е лишен, ако щете, от себичността си. Защото една събудена себичност е кладата, на която много доверени в тайната на Божията си същност са горели. Е, може ли да си представите живота без клади...

Този начатък, с който се каза: Да бъде... не може да не създаде и конфликти. Но в списание „Нур“ именно в тази тайна е казано: Няма зло, има нееволюирало добро! Тази осъзнатост е и вашата отговорност! Моля, който има смут, да направи своето прощение с него...

 

13.02.2010 г., София
Дом на архитекта

Още от броя
Проглас (0/2018)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (0/2018) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Й ... Списание „Нур“ 16-годишнина 16-годишнина Взаимността е духовна потреба и има нужда от вживяване! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честита ви радост! В Духовното г`умно не се влиза без Знанието, ... Списание „Нур“ 17-годишнина 17-годишнина Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на събожника! Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честитя ви голямата лична и обществена радост, чийто ... Принципи на Сътворението Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода Светът е сътворен от Любов, осветен от Мъдрост, изведен от Истина! Ще спра вниманието ви върху Принципите на Сътворението. Принципите: Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода. Или това ... Еволюция и Революция Човекът е един бог в развитие! Човекът е, който ходи най-дългия път и най-късия. Най-дългият път е от човека до Бога и най-късият е от Бога до човека! Пътят е дълъг за онези, кои ... Интервюта за Васил Левски   Веселина Петрова (в-к „Карловска трибуна“): Неслучайно днес Вие на паметника на Левски коленичихте – това направи силно впечатление. Ваклуш Толев: А, да. ... Интервю 14 години Списание „Нур“ 14 години Списание „Нур“   Таня Иванова (тв „Канал 3“): Днес, 17 февруари – един ден преди деня за прошка, посрещам с добре дошъл Учителя Ваклу ... Добро и зло Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Произходът на доброто и злото е в тайната на човека – Диханието в плътта за еволюция! Злото и доброто са феномени, не ноумени &ndas ... Зло – нееволюирало добро Мъдростта в скрижали   Няма зло, има нееволюирало добро акумулира енергията на Мъдростта! Идеята за зло или за нееволюирало добро е според йерархията на човешко ...