Съвършенство и несъвършенство - Мъдростта в скрижали

Арxив | брой 1 / 2018

Мъдростта в скрижали

 

 1. Съвършенството е степен в градуирането за Божественост!
 2. Съвършенството е предназначение – Бог живее в човека.
 3. Съвършенството е преход към Божествеността.
 4. Съвършенството е път на вярата.
 5. Съвършенството е духовен израз на будността.
 6. Съвършенството е принцип на безсмъртието.
 7. Съвършенството е присъствие на човешкия Дух в Целостта!
 1. Идеята за несъвършеност създава предпоставката за развитие!
 2. Несъвършеното трябва да бъде не отричано, а пулсирано в развитие.
 3. Съвършенството се усвоява със знание.
 4. Потребата за съвършенство надкрачва всички препятствия.
 5. Несъвършенството не е липса на добродетели, а недостатъчно усвоено знание.
 6. Пътищата към съвършенството не са били грешни, а необходимости за израстване.
 7. Съвършенството като съблазън носи опасност, но като стремеж е подтик за развитие!
 1. Съзнаването в несъвършенство е глас според йерархията на пробуденото у човека Божество!
 2. Пътят за съвършенство не е още пътят за обожествяване.
 3. Пътят на съвършенство е път на освобождаване.
 4. Пътят към съвършенството се съпровожда с пулсациите на Духовните вълни.
 5. Да става човекът все по-съвършен е елегантността на еволюцията му.
 6. Идеята за съвършенство е несъвместима с догмат за непогрешимост.
 7. Идеята на съвършения е да живее в Бога!
Още от броя
AXIS LIBRI (1/2018) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Й ... Проглас (1/2018)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Съвършенство и Божественост Йерархията в еволюцията е воля за знание, път за съвършенство и идея за божественост! Бог не може да се ограничи в щедростта Си да даде на човека божественост. И когато щедростта на Не ... Името – проява на Словото Името е ритъмът и ударението на човека! Ще се опитам да изходя един дълъг, дълъг път, който цялото човечество е ходило. Ходило е, защото светостта на Духа като негова същност и като не ... Пътят на Кундалини (Беседа) (Беседа) Ваклуш Толев: Обществото ни, колкото и в дадени моменти да няма най-големия градус, все пак, да кажем, едно десет души могат да играят водителска роля – както това, коет ... Съвършенство и несъвършенство - Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Съвършенството е степен в градуирането за Божественост! Съвършенството е предназначение – Бог живее в човека. Съвършенствот ...