Кръщение, Самокръщение Мъдростта в скрижали

Арxив | брой 1 / 2019

Мъдростта в скрижали

 

 1. Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации!
 2. Самокръщението е тайнство за Богоживот.
 3. Кръщението е преобразяване – освобождаване от една йерархия на произход.
 4. Самокръщението е власт на Диханието на Твореца.
 5. Кръщението е енергия отвън – с вода, да охрани човека астрално.
 6. Самокръщението е енергия отвътре – с Огън, човекът да одухотвори плътта.
 7. Кръщението в Мъдростта е пълно съзнание за раждане от Огъня!
 1. Огънят на будния Кундалини дава Самокръщение на човека!
 2. В Мъдростта енергията на Кундалини дава Кръщението.
 3. Две хиляди години човечеството се развива между два полюса – Кръщението и Разпятието – Това е Моят възлюбен Син и Ето Човека!
 4. Самокръщението е изява на събуденото Дихание – воля за Единосъщие.
 5. Без да извърви своята Голгота, човек не може да направи Самокръщение.
 6. Само със Самокръщение може да се одухотвори материята.
 7. Самокръщението е енергия за Възкресението – тайнство на Огъня!
 1. Самокръщението на човека в собствената му гробница – плътта, е пътят на надгробната властност!
 2. Самокръщението освобождава от личната, социалната и планетната гробница.
 3. Самокръщението преобразява от Син Човечески в Син Божий.
 4. Самокръщението среща Човешката божественост с Божията човечност.
 5. Самокръщение в идеята за Възкресение носи победата на Духа над материята.
 6. В Мировото кръщение се отваря личното небе и се вижда Духа Божий.
 7. Със Самокръщението Кундалини връща човека в Мировостта!
Още от броя
Проглас (1/2019)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (1/2019) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! С ... Синовността в Мъдростта Синовността в Мъдростта е Логосовата присъственост, викана в живот! Синовността е един проблем, който е изначалото още на човешкото имигриране от Небесния свят, от различните други пла ... Детето в Учението на Мъдростта Детето е същината на света – едно Откровение на Отца! Орисани да изпълните своето служение като Деца на Деня, имате най-добрата радост – да се изживявате като деца, като де ... Присъствието – правомощие за нова земя и ново небе „И видях ново небе и нова земя...“ Откровение 21:1. Носим една благодат – благодатта на служението. За обречените волята на личното им служение е повече от дълг. Т ... Възкресението – битие на зримия теогон Слово Зримият теогон е битие след Възкресението! Евелина Николова – актриса: Скъпи гости, мили приятели! Душата ни тържествува. В света влезе един празник: Христос воскресе ... Възкресението – път на Самокръщението Тайнството на Възкресението е пътят на Самокръщението! Няма по-властна истина от това, което духовните реалности са оставяли на човечеството! Няма по-голяма духовна реалност от това, к ... Синът Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Синът като проява на Логоса е Единство с Бога! Синът Човечески и Божий е екзистенция на Сътворението – и плът, и Дух. Син Ч ... Синовност Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Синовността е духовната същност на Сина Божий! Синовността е атрибут само на Божия Син. Синовността е безличностната Божественост ... Зрим теогон Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Зримият теогон е съдбовно присъствие и чакано предназначение в Третото хилядолетие! Зримият теогон е осъществен и надмогнат човек. ... Кръщение, Самокръщение Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации! Самокръщението е тайнство за Богоживот. Кръщението е преобразяване – ...