Синовност Мъдростта в скрижали

Арxив | брой 1 / 2019

Мъдростта в скрижали

 

 1. Синовността е духовната същност на Сина Божий!
 2. Синовността е атрибут само на Божия Син.
 3. Синовността е безличностната Божественост в личността.
 4. Синовността е афинитет – духовно родство с Отца.
 5. Синовността е Логосово присъствие в ядрото на Отца!
 1. Синовността е привилегията на събудения син на Отца, който може да се изживее като Цялост!
 2. Синовността е присъща духовност на Човешката божественост, за да се събуди за единство с Божията човечност.
 3. Синовността е проявата на същността Божия у човека – тя е извоювана даденост.
 4. Синовността, като йерархия на вложения Бог в човека, е и обожествяване, и пратеничество.
 5. Синовността е потребна не само заради лично постижение, а и за Всемирна промяна!
 1. Когато стане Синовност, човекът е вече Съсътворител!
 2. Когато определен индивид е осъзната същност с Бога, той е вече Синовност.
 3. Синовността е Духовната еманация, която прави човека Единосъщ.
 4. Синовността равнява в измерение за Единосъщност с Отца.
 5. Белег на Синовността е Единосъщието с Бога!
Още от броя
Проглас (1/2019)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (1/2019) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! С ... Синовността в Мъдростта Синовността в Мъдростта е Логосовата присъственост, викана в живот! Синовността е един проблем, който е изначалото още на човешкото имигриране от Небесния свят, от различните други пла ... Детето в Учението на Мъдростта Детето е същината на света – едно Откровение на Отца! Орисани да изпълните своето служение като Деца на Деня, имате най-добрата радост – да се изживявате като деца, като де ... Присъствието – правомощие за нова земя и ново небе „И видях ново небе и нова земя...“ Откровение 21:1. Носим една благодат – благодатта на служението. За обречените волята на личното им служение е повече от дълг. Т ... Възкресението – битие на зримия теогон Слово Зримият теогон е битие след Възкресението! Евелина Николова – актриса: Скъпи гости, мили приятели! Душата ни тържествува. В света влезе един празник: Христос воскресе ... Възкресението – път на Самокръщението Тайнството на Възкресението е пътят на Самокръщението! Няма по-властна истина от това, което духовните реалности са оставяли на човечеството! Няма по-голяма духовна реалност от това, к ... Синът Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Синът като проява на Логоса е Единство с Бога! Синът Човечески и Божий е екзистенция на Сътворението – и плът, и Дух. Син Ч ... Синовност Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Синовността е духовната същност на Сина Божий! Синовността е атрибут само на Божия Син. Синовността е безличностната Божественост ... Зрим теогон Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Зримият теогон е съдбовно присъствие и чакано предназначение в Третото хилядолетие! Зримият теогон е осъществен и надмогнат човек. ... Кръщение, Самокръщение Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации! Самокръщението е тайнство за Богоживот. Кръщението е преобразяване – ...