Синът Мъдростта в скрижали

Арxив | брой 1 / 2019

Мъдростта в скрижали

 

 1. Синът като проява на Логоса е Единство с Бога!
 2. Синът Човечески и Божий е екзистенция на Сътворението – и плът, и Дух.
 3. Син Човечески е потреба, Син Божий е същност.
 4. Човекът е един Богосин, а Синът – Богопратеник.
 5. Синът е мост между Духовното и осезаемото.
 6. Синът е Човешката божественост, която е намерила Божията човечност.
 7. Синът е същност в Безначалието и личност в ограничението!
 1. Синът не е безначален в лично битие – Той умира и възкръсва!
 2. Синът Божий възкръсва, за да свидетелства Единството на човека с Бога.
 3. Синовете Божии дават идеята, че човекът не е син на материята, а тя го съпровожда.
 4. Служението на Сина като водителство на една Духовна вълна става Мирово Учение.
 5. Синът Божий е една обречена съдбовност, която въззовава света за възземане.
 6. Синът Божий представя Своя Баща – да даде Път на бъдещото човечество.
 7. Само Синът Божий може да взема от Отца Си тайните на битието!
 1. Човекът е Божий Син само когато е вече при Отца си!
 2. Градацията на Син Човечески в Син Божий е импулс за човека, че е един бъдещ Бог.
 3. Светци има много – свещен е само Синът Божий.
 4. Синът е живяно човечество и въплътена Божественост.
 5. Богосиновете са предназначени за върховна жертва.
 6. Чрез Сина и за Сина се осъществяваме в света, но в Отца.
 7. Синът не е само Събожествен, а е Единосъщ!
Още от броя
Проглас (1/2019)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (1/2019) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! С ... Синовността в Мъдростта Синовността в Мъдростта е Логосовата присъственост, викана в живот! Синовността е един проблем, който е изначалото още на човешкото имигриране от Небесния свят, от различните други пла ... Детето в Учението на Мъдростта Детето е същината на света – едно Откровение на Отца! Орисани да изпълните своето служение като Деца на Деня, имате най-добрата радост – да се изживявате като деца, като де ... Присъствието – правомощие за нова земя и ново небе „И видях ново небе и нова земя...“ Откровение 21:1. Носим една благодат – благодатта на служението. За обречените волята на личното им служение е повече от дълг. Т ... Възкресението – битие на зримия теогон Слово Зримият теогон е битие след Възкресението! Евелина Николова – актриса: Скъпи гости, мили приятели! Душата ни тържествува. В света влезе един празник: Христос воскресе ... Възкресението – път на Самокръщението Тайнството на Възкресението е пътят на Самокръщението! Няма по-властна истина от това, което духовните реалности са оставяли на човечеството! Няма по-голяма духовна реалност от това, к ... Синът Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Синът като проява на Логоса е Единство с Бога! Синът Човечески и Божий е екзистенция на Сътворението – и плът, и Дух. Син Ч ... Синовност Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Синовността е духовната същност на Сина Божий! Синовността е атрибут само на Божия Син. Синовността е безличностната Божественост ... Зрим теогон Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Зримият теогон е съдбовно присъствие и чакано предназначение в Третото хилядолетие! Зримият теогон е осъществен и надмогнат човек. ... Кръщение, Самокръщение Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации! Самокръщението е тайнство за Богоживот. Кръщението е преобразяване – ...