История, Историзъм

Арxив | брой 1 / 2020

Мъдростта в скрижали

 

 1. Историята е съхранен Дух в събития, тя е проекция на Духа!
 2. Историята е вибрация на Духа и на висшата мисъл.
 3. Историята бележи и Дух, и същност, и факти.
 4. Не всяко явление е събитие и не всяко събитие е история.
 5. История без историзъм е липса на идеи за бъдеще.
 6. Историзмът е прозрение за предназначение.
 7. Историята е овладяна мисъл, приложна воля и осъществена душевност!
 1. История се прави от волята на цезаря, молитвата на жреца и ръката на съдбата!
 2. Историзъм се прави с проницание и отговорност, а не със съображения и идеологии.
 3. Не фактите правят историята, те са само свидетелство, че се прави история.
 4. Историята прави наниз от събития в еволюцията – не еволюцията прави история.
 5. Историята отсява ценностите на културата.
 6. Единици творят историята – мнозинството осъществява идеите.
 7. История се прави само от белязани личности, а народът я съхранява с памет!
 1. Историята като национална потреба осъществява националния Дух!
 2. Историята се ражда от предназначението, материализиращо духовната субстанция.
 3. Историзмът винаги носи бъдеще.
 4. Отговорността на историята пред бъдещето прави човека бъдещ.
 5. Историзмът е промяната на човешкото съзнание.
 6. Историята отбелязва минало, но се прави от настояще и дава пътища за бъдеще.
 7. Историята е провиденция на Духа в осъществяване на историческите събития!

 

Още от броя
Axis Libri (1/2020) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ч ... Причинен свят, историческа провиденция и битие Човекът е едно родено бъдеще! Деца на Деня, нека бъдат не само слънчеви, но и духовни дни! Благодатта на Слънцето е в неговата същност – тя е не само в това, че ни стопля, а и че ... Присъствието на зримия теогон Реалност и Мирова даденост Зримият теогон е чаканата йерархия на Мировата даденост! Има една безспорност – тя е, че съществуваме; има и една отговорност, която трябва да из ... Влияние на религията върху душевността Религиите са духовна енергия от Вечния, слязла за живот на човечеството! Деца на Деня, със собствената си воля, под ръката на Планетния Логос и с Диханието на Вечния – да изпълни ... Интервю (1/2020) За дисциплината „История и етнология на религиите“ към магистърска програма „Интеркултурна комуникация“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски&ldqu ... Провиденция Мъдростта в скрижали   Провиденцията е благодатта като Божия щедрост! Провиденцията е законът на Духа между световете на Небето и Земята. Провиденцията ... История, Историзъм Мъдростта в скрижали   Историята е съхранен Дух в събития, тя е проекция на Духа! Историята е вибрация на Духа и на висшата мисъл. Историята бележи и Ду ... Душа, Душевност Мъдростта в скрижали   Душата е формулата на взаимността човек – Дух – Бог! Душата е субстанционалност на човека, Духът е същност на Бога. Д ...