Възкресението – Живот (среща)

Арxив | брой 1 / 2021

Среща

Бях, за да Ме няма! Няма Ме
защото Бях – Възкресението!

(Звучи Молитвата на Мъдростта)

Ваклуш Толев: Христос възкръсна, за да бъде одухотворен светът. А светът е, защото Отец в Единство с Него го сътвори. Затова е казано, че Децата на Деня ще са Съсътворители. Няма излишна съблазън в това. Има потребна отговорност и една приложност, в която трябва да се осъществим.

Сега не ни трябват милиони последователи. Трябват ни онези, които ще дадат Учението на Мъдростта. И те са именно Децата на Деня. В цялата Евангелска повест само на едно място Христос ги предрече, когато се явява на Своите ученици, които са отишли с кораб да ловят риба. (Те продължават професията си – тя не е била само символна, нито фиктивна, а е била реалност.) След като се завръщат от нощния риболов без улов, Той ги пита отдалече – имат ли нещо за ядене. Те казват – не. Тогава им дава Пътя: Хвърлете от дясната страна. Хвърлете от дясната страна – Деня на бъдещето. Но към тях се обръща с Деца...

Ето вижте, едва след 2000 години стана истина. Не ги нарича „на Деня“, защото не им беше дошъл редът. Но ги пита: „Деца, имате ли нещо за ядене?“[1]. Те нямат. И им казва да се простят с лявото, т.е. с миналото. Това, което стана – прощаване с миналото, извиква не един или два милиона, а 2 милиарда души да се простят с миналото. Пътят сега е ясен: Научи ни живи да бъдем в Тебе!

Разбира се, Възкресението има свои знаци и пътни направления, в които е било осъществявано. Както има този израз в културата на християнството, неотбелязан от никого: Деца... Виждате колко непринудено дойде сега Децата на Деня да имат нещо от Небето, което ще се „яде“. Защо не намери това наименование светът досега? Защото то не е на света, а на посветените в света!

Така че честитя ви тази голяма радост, Деца на Деня! Бъдете благословени! Осъществете се! Не е тревожно, че ги няма милионите. Важното е да дадете нещо, с което може да храните. А когато давате само хляба на традицията, огладняването е сигурно и пътят, тъй или иначе, отива до гробница, от която хората нямат възкресение.

Радвам се от сърце пак да се съберем и да се видим. Сега може да дадете преценка какво значи идеята да направим Дом на Мъдростта. А преди няколко години един от нашите приятели ми каза: „Ако Ви дам един милион лева, какво ще направите?“. Аз му отговорих: „Ще си купя телевизия“. Не телевизор – телевизия. Добре, обаче нито аз видях милиона, нито телевизия си купихме. Но тогава веднага казах: списание! И то списание Нур – негаснеща светлина, Възкресенска светлина.

Така че, Децааа... – рече Той – имате ли нещо за ядене? Ние казахме: Дойде Денят ви, Деца на Деня! – това е голямата тайна.

 

Петър Николов (председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю, уважаеми гости и приятели! На днешното тържество е естествено наистина първо да се съберем тук, в Дома, защото Домът на Мъдростта като естество е отражение на Синовността в социалност. Домът на Мъдростта като институция защитава и утвърждава именно Възкресението, но не като феномен. Защитава го и го утвърждава като живот. Затова днес ние изпитваме необходимост да бъдем тук, защото принадлежим на Учението Път на Мъдростта. И за нас Възкресението е култура, Възкресението е нова социология – планетна, така както го нарече Учителя.

 

Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми събожници! Не само аурата на този ден Великден е предмет на нашето внимание и признание, но и аурата на Децата на Деня е в духовното предназначение на това Мирово тържество, както каза Учителя. И неслучайно този ден е и Ден-празник в нашия празничен календар – Празничния календар на Общество Път на Мъдростта...

Учителю, Вие ни учите на Словото-празник: Научи ни да възкръсваме! Благодарим Ви!

 

Ваклуш Толев: Идеята за Възкресението ще си остане в планетата социална същност – планетна социалност. Но и Божествена същност – планетна Божественост, която ви прави Единосъщни. Тогава светът ще има прилива на нещо, което ще освободи вързаните, които предишните религии са оковавали в различни свои пластове било с добро намерение, било с гнева на техните божества. Но същественото е, че на планетата Земя Децата със своето Учение – Път към Бога, ще дадат Свобода. Тази велика тайна Христос остави – Аз съм Пътят, Истината и Животът. А Знанието на Истината е Свобода!

Тази голяма идея е бъдещето на нашата планета. Тогава много странности ще настъпят. Ще има една планета, която ще бъде утроба на богове. Митологията предшества това като въображение. Няма по-голямо въображение от митологичното. То от стихии направи богове, които много лесно след това можеше да бъдат пратени в забвение. Но човека няма къде да го пратите освен в това, което казахме: в една нова планетна социология, в това намерено царство – човекът бог в развитие. Хермес беше казал смелата мисъл, че човеците са смъртни богове, а боговете са безсмъртни човеци. И безсмъртните, и смъртните ще изходят еволюцията на взаимното си Единосъщие в Бог, Който не се разделя и Който ни акумулира.

Така че, Деца на Деня, това е вашият Път.

Благодаря за всичко!

 

Със съкращения

Още от броя
Проглас, 2021/1   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Axis Libri (1/2021) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ж ... Съдбата – зов на божествеността Живейте с гласа на съдбата, а не с ехото! Пътят е определен. Пътят, който Бог е вписал в душите ни, е очертан и повелен. Олтарът ни е осветен, защото Мъдростта е Светлина. Остава несму ... Мъдростта – житейска съдба Мъдростта като житейска съдба е свобода на Бога в човека! Всеки Учител се съобразява с историческото време и с това дава измеримост според йерархията на познанието на човека. А всяк ... Мъдростта – тенденции в националния дух Месианското обричане! Щедростта на Небето е неизмерима, защото Онзи, Който дава, не може да бъде измерен. Тя винаги е по-голяма от възможностите на човека. Затова той винаги ще се учи ... Възкресението – следгробна властност Възкресението е присъствие в лоното на Отца! Няма по-властна дума за Бога от думата Живот. Никой не може да изтрие Живота, следователно не може да се освободи от Бог! Оказа се тясна ... Възкресението – Живот (среща) Среща Бях, за да Ме няма! Няма Ме защото Бях – Възкресението! (Звучи Молитвата на Мъдростта) Ваклуш Толев: Христос възкръсна, за да бъде одухотворен светът. А свет ... Възкресението – Живот (слово) Слово Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Христос Воскресе! Благословени бъдете в Пътя, когато сте изходили своите Голготи! Който изходи своята Голг ... Мъдростта в скрижали – Съдба Мъдростта в скрижали   Съдбата е присъствие между вечност и преходност! Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията. Съдбата като господств ... Мъдростта в скрижали – Себесъдба Мъдростта в скрижали   Себесъдбата е принцип на Единосъщието! Себесъдбата е сила на извеждания Бог у човека. Себесъдбата е духовният корпус на свободата ... Мъдростта в скрижали – Карма Мъдростта в скрижали   Кармата е средство на развитието, а не изначален и вечен закон! Кармата първоначално е тенденция за развитие, след това – тенденция ... Мъдростта в скрижали – Прераждане и Карма Мъдростта в скрижали   Прераждането е идея за непреривност на душевната цялост! Прераждането е израз на ограничена безсмъртност. В основата на кармата и ... Мъдростта в скрижали – Предопределение Мъдростта в скрижали   Предопределението е сбор от нашето битие и възмездността пред Всемирността! Предопределението не е воля на Всевишния, а е лична воля и ли ... Мъдростта в скрижали – Предназначение Мъдростта в скрижали   Предназначението на Божиите пратеници не може да се осъществи без земна плът! Предназначението е воля на Бога. Предназначението н ... Мъдростта в скрижали – Предопределение и Предназначение Мъдростта в скрижали   Предопределението е власт на образа, предназначението – сила на подобието! Предназначението е силата да се изживее властта на предо ...