Мъдростта в скрижали – Карма

Арxив | брой 1 / 2021

Мъдростта в скрижали

 

 1. Кармата е средство на развитието, а не изначален и вечен закон!
 2. Кармата първоначално е тенденция за развитие, след това – тенденция и за божественост.
 3. Кармата е не само действие, а и философия на материята в съпровод на божествеността.
 4. Кармата е принцип само на човешката еволюция.
 5. Кармата е преди всичко лично възмездие – дори когато е в социална среда и в исторически мащаб.
 6. Кармата не е поведение към себе си, а отношение на връзка с околните.
 7. Кармата не е само наказание за злодеяния – има и благодатна карма за благодеяния.
 8. Кармата не е верига – тя е урок.
 9. Кармата е между човека и човека, между Бога и човека карма няма!
 1. Кармата – и лична, и родова, и национална, и всечовешка – има закрилата на съдбата!
 2. Принципът на кармата е да бъдат обюздени материалните субстанции у човека.
 3. Кармата е да породи съзнание за промяна, а не да прави поданичество на послушание.
 4. Кармата има своя валидност в личния път, но в поведението на взаимност.
 5. Личната карма като събитие влияе и на социалността.
 6. Само със знанието за добро и зло човек може да прави кармични връзки.
 7. Чужда карма не може да се изкупи, но може да се облекчи.
 8. Колкото и да е тежка кармата на някого, той не е натоварен с повече, отколкото може да понесе.
 9. Кармата е съпроводност в пътя към съвършенството и може да бъде подобрявана и надживяна!
 1. Няма карма толкова тежка, че да лиши човека от път за обожествяване!
 2. Отрицателната карма е урок какво да правим днес, за да не бъдем същите утре.
 3. Отрицателната карма е праг на възмездност заради преценка и будност, а не за отмъщение.
 4. Отрицателна същност на кармата има само когато `и се дава отрицателен знак.
 5. Една карма носи възмездие на човека не защото е грешен, а за корекция.
 6. Кармата скокове не позволява, но може с мисъл да се разрушава.
 7. Кармата е лично дело – значи личността може да я нихилира.
 8. Кармата на личност, потребна в определен исторически момент, може да бъде отменена.
 9. Карма в Причинния свят няма!

 

Още от броя
Проглас, 2021/1   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Axis Libri (1/2021) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ж ... Съдбата – зов на божествеността Живейте с гласа на съдбата, а не с ехото! Пътят е определен. Пътят, който Бог е вписал в душите ни, е очертан и повелен. Олтарът ни е осветен, защото Мъдростта е Светлина. Остава несму ... Мъдростта – житейска съдба Мъдростта като житейска съдба е свобода на Бога в човека! Всеки Учител се съобразява с историческото време и с това дава измеримост според йерархията на познанието на човека. А всяк ... Мъдростта – тенденции в националния дух Месианското обричане! Щедростта на Небето е неизмерима, защото Онзи, Който дава, не може да бъде измерен. Тя винаги е по-голяма от възможностите на човека. Затова той винаги ще се учи ... Възкресението – следгробна властност Възкресението е присъствие в лоното на Отца! Няма по-властна дума за Бога от думата Живот. Никой не може да изтрие Живота, следователно не може да се освободи от Бог! Оказа се тясна ... Възкресението – Живот (среща) Среща Бях, за да Ме няма! Няма Ме защото Бях – Възкресението! (Звучи Молитвата на Мъдростта) Ваклуш Толев: Христос възкръсна, за да бъде одухотворен светът. А свет ... Възкресението – Живот (слово) Слово Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Христос Воскресе! Благословени бъдете в Пътя, когато сте изходили своите Голготи! Който изходи своята Голг ... Мъдростта в скрижали – Съдба Мъдростта в скрижали   Съдбата е присъствие между вечност и преходност! Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията. Съдбата като господств ... Мъдростта в скрижали – Себесъдба Мъдростта в скрижали   Себесъдбата е принцип на Единосъщието! Себесъдбата е сила на извеждания Бог у човека. Себесъдбата е духовният корпус на свободата ... Мъдростта в скрижали – Карма Мъдростта в скрижали   Кармата е средство на развитието, а не изначален и вечен закон! Кармата първоначално е тенденция за развитие, след това – тенденция ... Мъдростта в скрижали – Прераждане и Карма Мъдростта в скрижали   Прераждането е идея за непреривност на душевната цялост! Прераждането е израз на ограничена безсмъртност. В основата на кармата и ... Мъдростта в скрижали – Предопределение Мъдростта в скрижали   Предопределението е сбор от нашето битие и възмездността пред Всемирността! Предопределението не е воля на Всевишния, а е лична воля и ли ... Мъдростта в скрижали – Предназначение Мъдростта в скрижали   Предназначението на Божиите пратеници не може да се осъществи без земна плът! Предназначението е воля на Бога. Предназначението н ... Мъдростта в скрижали – Предопределение и Предназначение Мъдростта в скрижали   Предопределението е власт на образа, предназначението – сила на подобието! Предназначението е силата да се изживее властта на предо ...