Мъдростта в скрижали – Предопределение и Предназначение

Арxив | брой 1 / 2021

Мъдростта в скрижали

 

 1. Предопределението е власт на образа, предназначението – сила на подобието!
 2. Предназначението е силата да се изживее властта на предопределението.
 3. Предопределението е воля на личното ни битие, а предназначението – воля на eволюцията.
 4. Предопределението е резултат на ограничената свободна воля, а предназначението – на неограничената Божествена воля в човека.
 5. Предназначението е най-сигурната крепост срещу господството на предопределението.
 6. Предопределението е присъствие с вяра в храма, а предназначението – влизане с отговорност в олтара.
 7. Върхът на еволюцията е предназначението, а нейните пристани – предопределението!
 1. Предопределението идва от планетната плът, предназначението – от Божието дихание!
 2. В предопределението се вижда преходността, в предназначението – Живота.
 3. Предназначението може да надкрачва предопределението.
 4. Възмездността е удовлетворение на предопределението, а обожествяването – светлина на предназначението.
 5. Пулсацията на едно битие в предназначение не се съобразява с предопределението.
 6. В предопределението се носи отговорност за предназначението.
 7. Бог предназначава човека да се вгърне в целостта Му, а човекът се самоопределя с деянията си!
 1. Предопределението е воля на човека за осъществяване, предназначението – какво Божествеността му е отредила!
 2. В огъня на предназначението гори бремето на предопределението.
 3. Предопределението е победимо, предназначението – непреодолимо.
 4. Знание, което дава предназначение, носи свобода от предопределение.
 5. Предопределеният може да прави пророчества, но само предназначеният може да дава Учение.
 6. Будността за отговорност е идея на предназначението, не на предопределението.
 7. Предназначеният – Аз и Отец едно сме, надмогва предопределения – себе си!

 

Още от броя
Проглас, 2021/1   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Axis Libri (1/2021) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ж ... Съдбата – зов на божествеността Живейте с гласа на съдбата, а не с ехото! Пътят е определен. Пътят, който Бог е вписал в душите ни, е очертан и повелен. Олтарът ни е осветен, защото Мъдростта е Светлина. Остава несму ... Мъдростта – житейска съдба Мъдростта като житейска съдба е свобода на Бога в човека! Всеки Учител се съобразява с историческото време и с това дава измеримост според йерархията на познанието на човека. А всяк ... Мъдростта – тенденции в националния дух Месианското обричане! Щедростта на Небето е неизмерима, защото Онзи, Който дава, не може да бъде измерен. Тя винаги е по-голяма от възможностите на човека. Затова той винаги ще се учи ... Възкресението – следгробна властност Възкресението е присъствие в лоното на Отца! Няма по-властна дума за Бога от думата Живот. Никой не може да изтрие Живота, следователно не може да се освободи от Бог! Оказа се тясна ... Възкресението – Живот (среща) Среща Бях, за да Ме няма! Няма Ме защото Бях – Възкресението! (Звучи Молитвата на Мъдростта) Ваклуш Толев: Христос възкръсна, за да бъде одухотворен светът. А свет ... Възкресението – Живот (слово) Слово Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Христос Воскресе! Благословени бъдете в Пътя, когато сте изходили своите Голготи! Който изходи своята Голг ... Мъдростта в скрижали – Съдба Мъдростта в скрижали   Съдбата е присъствие между вечност и преходност! Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията. Съдбата като господств ... Мъдростта в скрижали – Себесъдба Мъдростта в скрижали   Себесъдбата е принцип на Единосъщието! Себесъдбата е сила на извеждания Бог у човека. Себесъдбата е духовният корпус на свободата ... Мъдростта в скрижали – Карма Мъдростта в скрижали   Кармата е средство на развитието, а не изначален и вечен закон! Кармата първоначално е тенденция за развитие, след това – тенденция ... Мъдростта в скрижали – Прераждане и Карма Мъдростта в скрижали   Прераждането е идея за непреривност на душевната цялост! Прераждането е израз на ограничена безсмъртност. В основата на кармата и ... Мъдростта в скрижали – Предопределение Мъдростта в скрижали   Предопределението е сбор от нашето битие и възмездността пред Всемирността! Предопределението не е воля на Всевишния, а е лична воля и ли ... Мъдростта в скрижали – Предназначение Мъдростта в скрижали   Предназначението на Божиите пратеници не може да се осъществи без земна плът! Предназначението е воля на Бога. Предназначението н ... Мъдростта в скрижали – Предопределение и Предназначение Мъдростта в скрижали   Предопределението е власт на образа, предназначението – сила на подобието! Предназначението е силата да се изживее властта на предо ...