Мъдростта в скрижали – Прераждане и Карма

Арxив | брой 1 / 2021

Мъдростта в скрижали

 

 1. Прераждането е идея за непреривност на душевната цялост!
 2. Прераждането е израз на ограничена безсмъртност.
 3. В основата на кармата и прераждането е наличието на съзнание.
 4. Кармата прави преценка, която мотивира прераждането.
 5. Прераждането е съизмеримо с възмездността на кармата.
 6. Законите на прераждането и кармата са безспорни в неразделност – те са стимулът на еволюцията.
 7. Прераждането се определя от духовното ниво и историческото предназначение на човека!
 1. Камъкът, който Сизиф тика нагоре, е кармата, връщането е прераждането!
 2. Кармата буди, прераждането учи на живот.
 3. Веригите на кармичността и прераждането ги кове свободната воля.
 4. Кармата и прераждането работят само с телата на плътта, желанието и мисълта.
 5. Прераждането сътрудничи за одухотворяване на материята, кармата – за изграждане таблица на добродетелите.
 6. Идеята на прераждането не е само човек да се развива, а и да пренесе своя плод на знание.
 7. Законите на прераждането и кармата изискват приложение на принципа на отговорността!
 1. Който не иска да приеме закона на прераждането, няма да се справи с кармата си!
 2. Законите на прераждането и кармата са неумолими, но не и непобедими.
 3. Прераждането и кармата не са вечни – вечен е човешкият Дух.
 4. Човек работи чрез закона за кармата и се освобождава чрез закона за прераждането.
 5. Съществени са не прераждането и кармата, а еволюцията за съвършенство.
 6. Прераждането и кармата носят пулсация на развитието – те изграждат, но еволюцията води.
 7. Прераждането и кармата имат за цел човек да се себеосъществява и да свидетелства за Твореца!

 

Още от броя
Проглас, 2021/1   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Axis Libri (1/2021) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ж ... Съдбата – зов на божествеността Живейте с гласа на съдбата, а не с ехото! Пътят е определен. Пътят, който Бог е вписал в душите ни, е очертан и повелен. Олтарът ни е осветен, защото Мъдростта е Светлина. Остава несму ... Мъдростта – житейска съдба Мъдростта като житейска съдба е свобода на Бога в човека! Всеки Учител се съобразява с историческото време и с това дава измеримост според йерархията на познанието на човека. А всяк ... Мъдростта – тенденции в националния дух Месианското обричане! Щедростта на Небето е неизмерима, защото Онзи, Който дава, не може да бъде измерен. Тя винаги е по-голяма от възможностите на човека. Затова той винаги ще се учи ... Възкресението – следгробна властност Възкресението е присъствие в лоното на Отца! Няма по-властна дума за Бога от думата Живот. Никой не може да изтрие Живота, следователно не може да се освободи от Бог! Оказа се тясна ... Възкресението – Живот (среща) Среща Бях, за да Ме няма! Няма Ме защото Бях – Възкресението! (Звучи Молитвата на Мъдростта) Ваклуш Толев: Христос възкръсна, за да бъде одухотворен светът. А свет ... Възкресението – Живот (слово) Слово Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Христос Воскресе! Благословени бъдете в Пътя, когато сте изходили своите Голготи! Който изходи своята Голг ... Мъдростта в скрижали – Съдба Мъдростта в скрижали   Съдбата е присъствие между вечност и преходност! Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията. Съдбата като господств ... Мъдростта в скрижали – Себесъдба Мъдростта в скрижали   Себесъдбата е принцип на Единосъщието! Себесъдбата е сила на извеждания Бог у човека. Себесъдбата е духовният корпус на свободата ... Мъдростта в скрижали – Карма Мъдростта в скрижали   Кармата е средство на развитието, а не изначален и вечен закон! Кармата първоначално е тенденция за развитие, след това – тенденция ... Мъдростта в скрижали – Прераждане и Карма Мъдростта в скрижали   Прераждането е идея за непреривност на душевната цялост! Прераждането е израз на ограничена безсмъртност. В основата на кармата и ... Мъдростта в скрижали – Предопределение Мъдростта в скрижали   Предопределението е сбор от нашето битие и възмездността пред Всемирността! Предопределението не е воля на Всевишния, а е лична воля и ли ... Мъдростта в скрижали – Предназначение Мъдростта в скрижали   Предназначението на Божиите пратеници не може да се осъществи без земна плът! Предназначението е воля на Бога. Предназначението н ... Мъдростта в скрижали – Предопределение и Предназначение Мъдростта в скрижали   Предопределението е власт на образа, предназначението – сила на подобието! Предназначението е силата да се изживее властта на предо ...