Мъдростта в скрижали – Съдба

Арxив | брой 1 / 2021

Мъдростта в скрижали

 

 1. Съдбата е присъствие между вечност и преходност!
 2. Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията.
 3. Съдбата като господство е минало, като духовна зрялост е бъдеще.
 4. Съдбата е съпровод на живота и наложена смърт.
 5. Съдбата е съчетание на съществуване, карма и прераждане.
 6. Съдбата е част от изживяна еволюция, хранителка на традицията.
 7. Съдбата е един исторически организъм – човек в човечеството и човечеството в човека.
 8. Съдбата е акумулирана енергия на Духа за историческо битие.
 9. Съдбата е преход в пътя към Вечното!
 1. Съдбата е извикана на живот от познанието на добро и зло!
 2. Съдбата е тласък в развитието под импулсите на материалното.
 3. Съдбата тика човека, но той прави нейните коловози.
 4. Съдбата е и тласък, и спирачка.
 5. Съдбата е щедра, но човек трябва да може да понесе щедростта `и.
 6. Съдбовността е ограничение, което свободната воля може да надмогва.
 7. Съдбата като предназначение може да спре изпълнението на кармата като задължение.
 8. Съдбата е подчинена на еволюцията, не еволюцията – на съдбата.
 9. Съдбата обслужва вложената Божественост!
 1. Съдбата се кове от законите на съвестта!
 2. Гласът на съдбата е съвестта, ехото на съдбата – култура на страха.
 3. Гласът на съдбата дава енергия за възход, ехото на съдбата слага верига.
 4. Гласът на съдбата е динамиката на еволюцията.
 5. Живейте не с ехото, а с гласа на съдбата.
 6. Съдбата прави човека зависим, за да го йерархира.
 7. Свободата от съдба е свобода от минало и от себичност.
 8. Който владее Духа, сам прави съдба.
 9. Съдбата се храни в еволюцията до себенихилацията си във Възкресението!

 

Още от броя
Проглас, 2021/1   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Axis Libri (1/2021) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ж ... Съдбата – зов на божествеността Живейте с гласа на съдбата, а не с ехото! Пътят е определен. Пътят, който Бог е вписал в душите ни, е очертан и повелен. Олтарът ни е осветен, защото Мъдростта е Светлина. Остава несму ... Мъдростта – житейска съдба Мъдростта като житейска съдба е свобода на Бога в човека! Всеки Учител се съобразява с историческото време и с това дава измеримост според йерархията на познанието на човека. А всяк ... Мъдростта – тенденции в националния дух Месианското обричане! Щедростта на Небето е неизмерима, защото Онзи, Който дава, не може да бъде измерен. Тя винаги е по-голяма от възможностите на човека. Затова той винаги ще се учи ... Възкресението – следгробна властност Възкресението е присъствие в лоното на Отца! Няма по-властна дума за Бога от думата Живот. Никой не може да изтрие Живота, следователно не може да се освободи от Бог! Оказа се тясна ... Възкресението – Живот (среща) Среща Бях, за да Ме няма! Няма Ме защото Бях – Възкресението! (Звучи Молитвата на Мъдростта) Ваклуш Толев: Христос възкръсна, за да бъде одухотворен светът. А свет ... Възкресението – Живот (слово) Слово Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението! Христос Воскресе! Благословени бъдете в Пътя, когато сте изходили своите Голготи! Който изходи своята Голг ... Мъдростта в скрижали – Съдба Мъдростта в скрижали   Съдбата е присъствие между вечност и преходност! Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията. Съдбата като господств ... Мъдростта в скрижали – Себесъдба Мъдростта в скрижали   Себесъдбата е принцип на Единосъщието! Себесъдбата е сила на извеждания Бог у човека. Себесъдбата е духовният корпус на свободата ... Мъдростта в скрижали – Карма Мъдростта в скрижали   Кармата е средство на развитието, а не изначален и вечен закон! Кармата първоначално е тенденция за развитие, след това – тенденция ... Мъдростта в скрижали – Прераждане и Карма Мъдростта в скрижали   Прераждането е идея за непреривност на душевната цялост! Прераждането е израз на ограничена безсмъртност. В основата на кармата и ... Мъдростта в скрижали – Предопределение Мъдростта в скрижали   Предопределението е сбор от нашето битие и възмездността пред Всемирността! Предопределението не е воля на Всевишния, а е лична воля и ли ... Мъдростта в скрижали – Предназначение Мъдростта в скрижали   Предназначението на Божиите пратеници не може да се осъществи без земна плът! Предназначението е воля на Бога. Предназначението н ... Мъдростта в скрижали – Предопределение и Предназначение Мъдростта в скрижали   Предопределението е власт на образа, предназначението – сила на подобието! Предназначението е силата да се изживее властта на предо ...