Единадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Живототворчество

Арxив | брой 3 / 2021

Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми приятели! Днес символично ние откриваме Събора от този Дом.

Моля, Учителю, да кажете няколко думи по повод на този важен, изключително важен за нас случай и да впишете своя пореден благослов в Почетната книга на Дома на Мъдростта.

 

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! В личната биография на човека, както и в историческите анали, през хилядолетия се случва нещо, което след това оставя неповторимост...

Вие имате едно благоволение на Небето като рождение да присъствате в Третото хилядолетие именно с тази сложена вече в, така да се каже, браздата на историческото време семенността на Мъдростта, за която, безспорно, ще трябва да се погрижите. За която Мъдрост безспорно ще трябва да намерите своя сърп, за да ожънете плодородието, с което ви дари благоволението на Небето. Ще трябва в своето лично съзнание да смелите житото на Мъдростта и да направите хляба на Мъдростта, така както преди години казах, че Мъдростта е хляб на Живота.

Именно тогава вие ще може да кажете, че сте родени за предназначението си, което е определило хилядолетието, и в отговорността си, което наричам служение, ще сложите това, което Пътят иска – път към Единосъщието.

Аз съм благодарен, че в цялата история сте съпровождали това, което се нарича будност, за да дадете на човечеството нещо. И никой не може да дойде, без да бъде призван. И никой не може да ходи Път, без да е школован... Но сега ние нито сме школите, нито сме академичността, нито сме олтарите, на които вън се прави поклонение. Учението на Мъдростта е олтарът вътре у нас. Знанието е това, което казахме – победа и свобода от съдба!

Това, което мога да ви пожелая, е: Несмутени в тревожността, която поднася всекидневието, опазете светостта на Учението! На добър Път!

 

(Ваклуш Толев вписва своя благослов и го прочита.)

 

„На Обществото Път на Мъдростта,

Честит Единадесети Събор!

Скъпи Деца на Деня!

Нека Път да ви бъде волята за Единосъщие!

Нека живот да ви бъде Молитвата на Мъдростта!

Нека за олтар на служение да ви бъде Книгата на Живота!“

 

28.07.2001 г., Пловдив,

Дом на Мъдростта

 

 

Мъдростта – Живототворчество!

Ваклуш Толев: Уважаеми госпожи и господа! Моят личен акт на признание към вашата воля, която ви е довела тук, е чувството ми на благодарност и благословът, който тазгодишното Послание – на Живототворчеството, ви даде най-голямата идея в света: освободете се от съдбата, за да изведете Бог в живот.

 

(Следва Молитвата на Мъдростта – в изпълнение на Александър Тодоров, поздравление от Петър Николов – председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“, и приветствия от представители на модулите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, София, Стара Загора, Хасково и Пловдив.)

 

Ваклуш Толев: Днес Обществото Път на Мъдростта е извикано да отпразнува своя Единадесети Събор. Неуморността на вашата душа и отговорността на вашето служение нека го осветят с най-големия олтар, който тепърва открихме в Третото хилядолетие – Книгата на Живота!

В Единадесетия Събор нека Децата на Деня успеят да познаят, че светът е толкова божествен, колкото може да го направят свой дълг и своя отговорност, свое знание и своя молитва. Това е, което мога да им пожелая. А семинарът да даде онова, което казвам: нека бръкнем в джоба на съдбата, да извадим своя жребий и да я хвърлим, без да отроним сълза! Имайте тази смелост да не отроните сълза по една съдба, която ви е спохождала в личния и социален бит; която дори ви е давала достатъчно радости; която ви е наскърбявала; която ви е лишавала и ви е създавала болезнености. Няма вечна съдба, има вечен Бог!

На добър път, Деца на Деня! Във вашата бъдна работа – успех!

 

Изведено от Нур 3/2001 (с допълнение)

28.07.2001 г., гр. Пловдив, Дом на науката и техниката

 

Откриване

 

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, има неща, с които не могат да бъдат измерени стойностите на щедростта на Небето по отношение будността, а не благоволението и не благоразположението. Има стойности наистина, които не са богатство, а са ценности. Ценността не мени стойността си, защото тя е дар на Духа!

Тази година с това Послание, а именно Посланието на Живототворчеството, ние не направихме само петата рана на Мировата личност, на Мировата божественост – да освободим чрез раната в гръдта на Христа, да освободим вода и кръв, т.е. астрал и Аз, а направихме нещо съвършено друго – ние освободихме, така както казахме, битката на мисълта, която очовечва – заради откровението, което обожествява. Ние освободихме човека! А сега той води битка за свобода от съдба.

Казвал съм една мисъл и ще я повторя: Адам е изгонен от Рая (нещо, което в Библията е прието и след това се акордират песните на спасението и изкуплението), но няма начин някой да изгони Бога от нас! Кундалини стои и чака. Затова мъглявините няма да имат място в Пътя на Децата на Деня.

Аз ви честитя потребата, наистина говоря за потреба, а не за присъствие само на Шестия семинар. И той може би точно затова не по съвпадение и не по нишките на съдбата е шести. Шестицата е разделната тайна с потенциалността, която трябва да изведете в динамика, защото тя е сятото семе, на което чакате изкласа. Може би неслучайно тя е този семинар, в който вие ще се захраните с поведение и с усвоено знание, за да може посятото да изкълне, а след това и да го пожънете.

С това откривам Шестия семинар и ви пожелавам плодоносие! Нека клонът да се сведе от изобилието на плода на Знанието! На добър път!

 

Изведено от Нур 3/2001

29.07.2001 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

 

(Теми: „Принципи на Обезземяването и Възземането“ – представил Йордан Стайков, „Преображението – енигма и парадигма“ – представил Румен Сейреков, „Социалната потреба на свобода от съдба“ – представил Марин Маринов.)

 

Ваклуш Толев (коментари): Трябва едно нещо да се разграничи: битка срещу сътвореното, но не и срещу Сътворителя. Защото това прави Христос, Който след това отива в Единосъщие със Сътворителя. Той не води битка срещу Сътворителя, а срещу сътвореното! То е именно в еволюция. (...)

Антей е култура на земята, Херкулес е културата на Небето. И когато в Откровението се говори за ново небе и нова земя, не се говори буквално за „небе“ и „земя“, а за човек, който има ново тяло и нова мисъл. В Евангелието пък ще намерите един израз, в който Христос казва: В дома на Отца Ми много жилища има. Отивам да ви приготвя място. Щом има много жилища, ще има обитатели на различни нива. (...)

Ако нямаше Преображение, не бихме имали исихазъм. Тази разлика трябва да се направи и този извод трябва да се изведе. Защото какво е исихазмът като учение? Как е наречена тази Светлина, която търсят? Таворска, Светлината на Преображението – нетленна светлина. Не на чакри, а на Същността. И в тази формула коя е методиката, с която се прави събуждането `и? Безмълвната молитва. Съсредоточаването, за да може тази Светлина да се легитимира не като светлина на ума, не като светлина на Причинния свят, а Светлина, която носите и която се манифестира. Начинът на събуждането и на проявата `и е тази вътрешна концентрация – именно безмълвната молитва.

Не трябва да се забравя това – че формулата, която следва учението исихазъм, има своето основание в т. нар. Преображение. А то пък има своето основание в Рождеството. И по показ на вложени възможности, които с усвояването на богоподобието си ние манифестираме и в живота. Не бива да се късат – едното е причината, другото е следствието.

Сега т. нар. модерен окултизъм се опитва да дава обяснения. И Тибетецът нарича Преображението трето посвещение. Казва, че при третото посвещение, наричано понякога Преображение, цялата личност се заливала със светлина, идваща отгоре. Не е вярно! Това е реално незнаене, реална липса на вътрешна пробуда като Кундалини. Христос не е залят отгоре, отнякъде, а излиза от Себе Си с онова, което е бил като Хермес и като Кришна.

Демонстрацията на Себе Си чрез Преображението и с тези две личности е най-добрият свидетел, че човекът е един бог в развитие. Тези човеци-богове раждат култури, оставят послания, дават енергията, с която след това вече, събудена, човекът-бог може да възкръсва. Всичко това предшества Иисус Христос в Неговата лична приложна воля, в Неговата социална добродетел да позволи на грешници, да позволи на тези, които още спят, да се събудят. (...)

Идеята за отрицанието, разгледана в окултните школи и в мистичните знания, е: никога не започвайте с „не“. Защото то е блокация. И сега учените го откриват.

Когато казваш не кради!, ти събуждаш отрицание – един вид казваш на човека да краде. И точно това е неприложността на „не“-то в Десетте Божии заповеди и те не дадоха резултати. Когато казваш: не кради!, човекът ще краде. Защото ти го предупреждаваш за нещо, което той може да го няма в себе си. Той не е казал, че краде. А има и собственост, на която няма определен господар. Както може ли да се каже, че един химически елемент сяра, който има шест валенции, краде, като прави различни съединения? Или пък може ли да се каже, че крадеш от Мировата енергия, когато имаш няколко антени?!...

Енергията, която е направила Сътворение, не е собственост. Тези, които са вземали, са имали възможности да понесат.

Молитвената приложност е отговорност пред зримото око на най-висшето. Човек има една събудена благодат в Учението на Мъдростта – че няма страх от богове. Но молитвеността говори, че той има отговорност – като необходимост на социалната общност в идеята на Мъдростта.

Голямата тайна на Учението Път на Мъдростта е и това, че Мъдростта не се ражда от утроба. Женската утроба ражда личността, за да създаде битие, земната утроба ражда Възкресението, за да се осъществи Единосъщие. Мъдростта се ражда от главата – единственото място, от което Кундалини има право да излезе, след като е влязъл. Влязъл в човека, за да създаде културата не на убития Авел, а на научения Авел, с посегателството на Каин върху него. Защото една от най-големите и най-грешни тези, които стоят в културата на човечеството, е, че Каин е убиец на брат си. Това е неразтълмена, а в същото време жестоко употребена доктрина. Истината е, че Ева, както пише в Битие 4:1, казва: Придобих дете от Господа! А се поднесе на човечеството, че е родила убиец.

Когато искате да освободите Авел, не обвинявайте Каин! Защото кой е първият, който трябва да умре: физиката – Авел, а астралът – Каин, да остане. Каин обаче прави една обструкция на Отца: „Наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе.“ (Битие 4:13) А какво му отговаря Отец: Който убие Каина, седмократно ще се отмъсти. Е, тогава къде е убиецът Каин? Хем Бог го защитава, хем тълкувателите натрапват един убиец. Но идеята за т. нар. убийство от Каин е логичност в Учението Път на Мъдростта – одухотворяване на материята. Защото няма убийство, а има безсмъртие. И Каин ще се разпадне – тогава умът ли ще стане виновен?!... Така вие не внасяте идеята за убийството, а идеята за овладяване на материята, която може да пръскате и която може да събирате.

С Приложната молитвеност ние ще подкрепим знанието си с това, което се нарича усвояване чрез ум, проверка чрез експеримент, за да докажем, че не експериментът е истината, а че казаната истина може да се потвърди от експеримент. Защото много експерименти са опровергани от нови истини – истини, които Откровението дава.

Когато поради страх Зевс е глътнал богинята на разумността, от главата му се ражда едновременно мъдростта и бунтовникът. Бунтовникът е този, който може да води битка срещу утвърденото – да застраши троновете. И оттук – може ли да се сменят културите в бъдеще?

Скритият бунтовник е това, което Учението Път на Мъдростта разкри – йерархия на Духовните вълни. Всяка нова Духовна вълна е един бунтовник. А това ни позволява да не заземим културата на която и да е Вълна, както го правеха досега всички учения.

 

Със съкращения

30.07.–01.08.2001 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

Слово

Мъдростта е вътрешната изповед на личното битие!

Ваклуш Толев: Има един много особен момент – Децата на Деня влязоха в своя Единадесети Събор, който е част от изразената цялост. Нумерологично 11 не се събира. Единадесет е число на Целостта. И може би това е първото число, в което ние бихме намерили своята опорност.

Затова 11 е идеята: какво е събожникът в своята възможност на осъществяване и какво именно енергията на Посланието за Живототворчеството ни дава основание да говорим – за бъдния, но вложен Съсътворител. Едно до Едно. (Който събира 1 и 1 в 11, от нумерология нищо не разбира.) И приемете, че Единадесетият Събор е точно на Посланието на Живототворчеството, на голямата идея на Единосъщието. Едно до Едно!

Тази велика тайна е предоставена на битието на личността, която може да създаде, разбира се, след това енергиите на социалната даденост.

Какво е присъствието на Мъдростта в личното битие? Това е неговата вътрешна изповед. А когато имате лично битие, вие можете да имате и универсално битие. Защото това, което правят Мировите Учители, е универсално битие. Но трябва така да направите личното си битие, че да се извеждате в културата на осъществяването на божествеността си.

Нищо не се дава наготово. Разбира се, радостта на социалната люлка е утешението, че човекът съществува, а не разбира, че не живее. Учението Път на Мъдростта казва как да се живее, а не да се съществува!

 

Изведено от Нур 3/2001

30.07.2001 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

Слово

Личността има право на убеждение и морал, обществото – на структура и отговорност!

Ваклуш Толев: Казахме, че свещен е само човекът и той прави свещена институцията. Ако едно общество е създадено от личности, които имат убеждение и носят морал, естествено е, че тази общност, тази социална градация трябва да прояви свещеността на личността и да вложи в тайната на своето развитие отговорността, защото моралът е в нейните градивни единици.

Битката е един поток да стигне океана. Потокът е личността, океанът – социалната даденост. Потокът носи убеждение и има морал: аз трябва да отида в необятността на океана. Трагично е, когато потокът е мътен, когато не е чист... Социалността поглъща, трансформира отделния поток, но малък тен на мътен поток остава в лика на океана!

Социалната реалност на личността дава физиономия и на социалната даденост. Обществото Път на Мъдростта е вече структура със свой лик и с отговорност, която личният морал ви е поставил (да влезете), и след това – общата аура, създавайки измеренията на отговорност, с която личността пък трябва да приеме осигуряване образа и пътя на Обществото. Когато има феномен, който може да смути личността – Обществото я съхранява; когато има феномен, с който личността може да смути Обществото – Обществото го отклонява!

Социалната общност на Учението Път на Мъдростта носи идея за надмога и идея за освобождение!

 

Изведено от Нур 3/2001

31.07.2001 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

Слово

Единството е битие на човека, Единосъщието – битие на Бога!

Ваклуш Толев: В знанието на Мировото ни пътуване много е трудно да се каже, че човекът е отделен от Мировото битие. Отделен е въпросът дали прави Мирово съществуване, но по силата на своето рождение той е Мирово същество.

Живототворчеството, или енергиите, вложени в човека като божественост, ще го доведат до това не само да бъде буден, не само чрез откровението да се обожестви, но да го видим Бог, който след това в голямата тайна на приноса на енергията на Мъдростта – свобода от съдба, да стане Съсътворител! Така че същината на Учението на Мъдростта се крие в това – Живототворчество в Мировото битие.

Пътят на Голгота е лично битие, Пътят на Разпятието е социално битие, Пътят на Възкресението – Мирово битие! Затова в идеята, от която тръгва личността, и стъпалата, по които трябва да се върви, не е скъсана тази верига – личното битие какво взема от Учението, социалното битие какво влага в своя градивен камък, за да прави храм, и Мировото битие с какво осенява.

Йерархията Деца на Деня е преломният момент в приложната Мирова енергия! И затова казвам – не сте вестители, а освободители. Събудете се в светлина, осъществете се в жертва и не пречете на Бог да се събуди във вашия живот!

Приемете дара на Учението Път на Мъдростта с голямата идея сега – освободете съдбата в Пътя на вашата еволюция! И не бягайте от грижата на Бога – заради вас!

 

Изведено от Нур 3/2001

01.08.2001 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

Мъдростта – Живототворчество!

Ваклуш Толев: Ние не можем да закрием нищо, защото никой не е в състояние да спре Всемирната енергия, когато има къде да направи своето плодно раждане.

Вашата лична отговорност и приложена воля ми дават наистина основание да кажа, че Словото става плът. Тук бях свидетел на едно изключително достижение. Не че не съм живял с една особена тревога – че дарението на човека не може да бъде замъглено, защото този облак, който лишава слънцето в пълнотата на неговата светлина, в никакъв случай не значи, че няма да бъде отгонен от това, което другото божество – вятърът, си позволява. Така културата чрез Духовните вълни отвява облаците от същината човек – бог в развитие, за да имате дързостта на това, което тук получихте чрез тези дискусии, които бяха на изключително ниво.

Разбира се, че трябва да се прави измерение вместо амбиция. Защото да се прави миксер, е ужасът на бъдещата грешка – когато се създават разминавания между тайни, с които посредственият ум иска да създаде убеждения. Човечеството страда именно от болните амбиции, вместо да ползва прозрението.

Учението Път на Мъдростта носи първия знак за свобода от страх! Вносителят на страх у нас, който в нашата битка ни ражда страдание, е съдбата. Сега с една идея – освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция!, вие фактически се освобождавате от формулата на страха, така че чадъра на заслона, между страх и другите му феномени, съберете го! Хвърлете този чадър под заслона на страха да се живее, защото Учението ви даде идея за свобода от съдба!

 

Изведено от Нур 3/2001

02.08.2001 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

Още от броя
Проглас, 2021/3   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Мъдростта   Из „Мъдростта в скрижали“   Духовната вълна на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Духовната вълна на Мъдростта е стра ... Осми Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Човекът – зрим теогон Гласът на съдбата е нашата провиденция!   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, честито ви Осмия Събор на Обществото Път на Мъдростта!   (Следват откриване на С ... Девети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – зов за служение Мъдростта – зов за служение! Ваклуш Толев: Благословът на нашия Отец върху Децата на Деня, върху зримия теогон, в служение на Небе и Земя ви призовава в признание и готовност към ... Десети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Присъствие в Третото хилядолетие Няма мъка, която може да убие Бог у човека! Ваклуш Толев: С Посланието на Планетния Логос за 2000 година: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!, с ръката на Веч ... Единадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Живототворчество Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми приятели! Днес символично ние откриваме Събора от този Дом. Моля, Учителю, да кажете няколко думи по пов ... Дванадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Приложна молитвеност (Приветствие от Магда Ковачева – председател на модул Пловдив.)   Ваклуш Толев: Благодаря! Честит да ви е новият брой на списание Нур! Ние не уверяваме дал ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Учение на Мъдростта Из „Мъдростта в скрижали“   Учението – принцип Учението на Мъдростта е Знание от Мировото съзнание – то не е религия, нито философия! ...