Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Мъдростта

Арxив | брой 3 / 2021

 

Из „Мъдростта в скрижали“

 

 1. Духовната вълна на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост!
 2. Духовната вълна на Мъдростта е стратегия на духовна потреба и историческа неизбежност.
 3. Духовната вълна на Мъдростта е нова стратегия – Знание за Живота.
 4. Вълната на Мъдростта е духовната зрялост на човечеството.
 5. Белегът на Духовната вълна на Мъдростта е божествеността, а не съвършенството.
 6. Духовната вълна на Мъдростта има битие в Огъня, а той има присъственост в Причинния свят.
 7. Духовната вълна на Мъдростта е безпощадна заради Истината и отговорна пред Свободата!
 1. Битката до Новата Духовна вълна – на Мъдростта, е за човека, а битката в Духовната вълна на Мъдростта е за свободата на Бога у човека!
 2. Духовната вълна на Мъдростта извежда битката между иманентния и трансценденталния Бог.
 3. Духовната вълна на Мъдростта дава причастието на сътворения не да съществува, а да живее.
 4. Вълната на Мъдростта прави Възкресението от блян реалност.
 5. Духовната вълна на Мъдростта йерархира еволюцията на човечеството в идея за обожествяване.
 6. Духовната вълна на Мъдростта открива пътя на Съсътворителството.
 7. Духовната вълна на Мъдростта извежда подобието от човека – вложено от Сътворителя, за да има Съсътворител!
 1. Духовната вълна на Мъдростта извежда Бог от човека и връща човека за живот в Бога!
 2. Духовната вълна на Мъдростта среща Божията човечност с Човешката божественост.
 3. Енергията на Духовната вълна на Мъдростта дава свобода от земната властност.
 4. Вълната на Мъдростта прави бракосъчетание между Дух и плът.
 5. Духовната вълна на Мъдростта освобождава от полярността.
 6. Вълната на Мъдростта ражда една нова йерархия на служението – Деца на Деня.
 7. Духовната вълна на Мъдростта отваря дверите на Шестата Коренна раса!

 

 

Още от броя
Проглас, 2021/3   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Мъдростта   Из „Мъдростта в скрижали“   Духовната вълна на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Духовната вълна на Мъдростта е стра ... Осми Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Човекът – зрим теогон Гласът на съдбата е нашата провиденция!   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, честито ви Осмия Събор на Обществото Път на Мъдростта!   (Следват откриване на С ... Девети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – зов за служение Мъдростта – зов за служение! Ваклуш Толев: Благословът на нашия Отец върху Децата на Деня, върху зримия теогон, в служение на Небе и Земя ви призовава в признание и готовност към ... Десети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Присъствие в Третото хилядолетие Няма мъка, която може да убие Бог у човека! Ваклуш Толев: С Посланието на Планетния Логос за 2000 година: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!, с ръката на Веч ... Единадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Живототворчество Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми приятели! Днес символично ние откриваме Събора от този Дом. Моля, Учителю, да кажете няколко думи по пов ... Дванадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Приложна молитвеност (Приветствие от Магда Ковачева – председател на модул Пловдив.)   Ваклуш Толев: Благодаря! Честит да ви е новият брой на списание Нур! Ние не уверяваме дал ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Учение на Мъдростта Из „Мъдростта в скрижали“   Учението – принцип Учението на Мъдростта е Знание от Мировото съзнание – то не е религия, нито философия! ...