Из „Мъдростта в скрижали“ – Учение на Мъдростта

Арxив | брой 3 / 2021

Из „Мъдростта в скрижали“

 

Учението – принцип

 1. Учението на Мъдростта е Знание от Мировото съзнание – то не е религия, нито философия!
 2. Учението на Мъдростта е Знание на откровението като интуиция – интуицията е легитимация на Мъдростта.
 3. Учението на Мъдростта е границата между външното знание и вътрешното откровение – Знанието като прозрение.
 4. Познанието в Учението на Мъдростта е прозрение с предназначение, а не отражение.
 5. Знанието е законът в Учението на Мъдростта.
 6. Учението на Мъдростта е противоотрова срещу кармата.
 7. Учението на Мъдростта е зрение в пътя на възземането.
 8. Учението на Мъдростта е живот на личността, хармонизираща се с Бога.
 9. Мъдростта е Учение за Целостта – Бог и човек, Вселена и клетка!

 

Учението – приложност

 1. Знанието в Учението на Мъдростта навлиза в една от най-съкровените тайни – тайната на Творците!
 2. В Учението на Мъдростта тайни няма, но тайнства ще има.
 3. В Учението на Мъдростта няма чудо, има знание.
 4. Учението на Мъдростта иска да знаем, за да не грешим.
 5. Учението на Мъдростта е битка за свобода от страха и съдбата – Знанието дава смелост, не прощението.
 6. Учението на Мъдростта троши веригите и на зломислието, и на злодействието.
 7. Учението на Мъдростта надмогва земното притегляне с факела на интуитивното светлеене.
 8. Учението на Мъдростта разсекретява тайната на Духа.
 9. Олтарният антиминс на Учението на Мъдростта е Книгата на Живота – съзнанието на Бога в човека!

 

Учението – осъществимост

 1. Учението на Мъдростта сменя олтара на трансцендентния Бог с олтара на иманентния Бог!
 2. Учението на Мъдростта е един нов Генезис – то коренува миналото и коронясва бъдещето.
 3. Учението на Мъдростта сменя таблиците на Добродетелта със ск`алата на Знанието.
 4. Учението на Мъдростта освобождава злото от знака минус чрез позитива „нееволюирало добро“.
 5. Учението на Мъдростта воюва за бъдеще, дава път в настоящето и иска свобода от миналото.
 6. Пътят в Учението на Мъдростта е да бъдеш, не да имаш.
 7. Връх в Учението на Мъдростта е одухотворяването на материята.
 8. Учението на Мъдростта трасира път и отваря дверите за единство на човека с Бога.
 9. Учението на Мъдростта не приближава човека към Бога, а Бог се себеосъществява в човека!

 

Още от броя
Проглас, 2021/3   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Мъдростта   Из „Мъдростта в скрижали“   Духовната вълна на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Духовната вълна на Мъдростта е стра ... Осми Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Човекът – зрим теогон Гласът на съдбата е нашата провиденция!   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, честито ви Осмия Събор на Обществото Път на Мъдростта!   (Следват откриване на С ... Девети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – зов за служение Мъдростта – зов за служение! Ваклуш Толев: Благословът на нашия Отец върху Децата на Деня, върху зримия теогон, в служение на Небе и Земя ви призовава в признание и готовност към ... Десети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Присъствие в Третото хилядолетие Няма мъка, която може да убие Бог у човека! Ваклуш Толев: С Посланието на Планетния Логос за 2000 година: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!, с ръката на Веч ... Единадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Живототворчество Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми приятели! Днес символично ние откриваме Събора от този Дом. Моля, Учителю, да кажете няколко думи по пов ... Дванадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Приложна молитвеност (Приветствие от Магда Ковачева – председател на модул Пловдив.)   Ваклуш Толев: Благодаря! Честит да ви е новият брой на списание Нур! Ние не уверяваме дал ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Учение на Мъдростта Из „Мъдростта в скрижали“   Учението – принцип Учението на Мъдростта е Знание от Мировото съзнание – то не е религия, нито философия! ...