Осми Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Човекът – зрим теогон

Арxив | брой 3 / 2021

Гласът на съдбата е нашата провиденция!

 

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, честито ви Осмия Събор на Обществото Път на Мъдростта!

 

(Следват откриване на Събора от председателя на Форума за духовна култура „Път на Мъдростта“ – Кирил Коликов, и приветствия от председателите на модулите в Бургас – Донка Брусева, и Варна – Кирил Ябанджиев.)

 

Ваклуш Толев: Това, което очите ще видят в книгата „Събори на Мъдростта“, е поредицата от минали Събори, които са безспорно дело.

Когато разглеждам историческата памет се спирам на една поредица:

Човекът в Духовната вълна на Сътворението е едно вложено божество;

Човекът в Духовната вълна на Митологията е едно разкъсано божество;

Човекът в Духовната вълна на Правдата е божество без име;

Човекът в Духовната вълна на Любовта е едно триипостасно божество!

Доктрината на Мъдростта оставя човека зрим теогон;

В Духовната вълна на Истината човекът ще бъде едно овладяно божество;

Човекът в Свободата ще бъде Съсътворител със Сътворителя!

Когато имаме йерархията на зримия теогон, нека попитаме в себе си: Какво иска Отец? Да не съдим децата Му – не съдете себе си! Или ако съдите, вие не знаете, че съдите бъдещия Бог!

Прозрението е Пътят на Мъдростта!

 

Изведено от Нур 2/1998 (с допълнение)

01.08.1998 г., Пловдив,Дом на науката и техниката

 

 

 

Откриване

 

 

Ваклуш Толев: Добър ден, мили Деца на Деня! Христос бе казал една много особена приказка, без да оскърби някого: На вас сега ще разкрия тайните, а на другите – в притчи.

Безспорната щедрост на Небето е събуденият зрим теогон, който се научи във всичките си свои търсения поне да знае това, което Бог иска, човечеството чака и съдбата позволява. Неговият благослов е първият знак, че иска да Го познаете чрез служение в Пътя на Мъдростта. Това иска. Затова неговият благослов днес е изцяло над вас и вашият Път е това, което пък чака човечеството. Какво ви позволи съдбата – дързост да дойдете тук. Дързост, която може да увенчаете с това – както каза Христос – да знаете тайната на притчите. То не е било само благоволение, не е и проблем само на изборност. Защото, когато щедростта идва отгоре, много естествено е тогава да се каже: „Ето избраниците, които ще чуят тайната на притчите!“.

Така че първом – Небето бе щедро, второ – дързостта ви бе достойна, за да бъде наградена, трето – Знанието, с което трябва да отидете в света, е отговорността на зримия теогон. Натъжени ще има, но тъжни – не! Не се страхувайте от това, което ви е чертано. Не се страхувайте да загубите, защото трябва да намерите. Който само на едно и също възглаве поставя главата си, няма никога да намери друго.

Ние не можем да надкрачим задълженията, които удовлетворяват човека, който иска да бъде един вървящ и зрящ бог. Неслучайно надписах книгата „Събори на Мъдростта“ така: Това е дар от Небето, труд на човека, Път за обожествяване!

Благословен да е Пътят, който вървите, и храмът, който трябва да осветите!

Изобилно плоден семинар!

 

Със съкращения

02.08.1998 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

 

(Теми: „Върху Послание на Планетния Логос за 1998 г.“ – представил Кирил Коликов, „Метафизика на Духовните вълни“ – представил Светлозар Нанов, „Човекът – бъдещ бог и бъдеща Вселена“ – представил Георги Кючуков, „Шеста Коренна раса“ – представил Йордан Стайков.)

 

Ваклуш Толев (коментари): Вие не можете да възкръснете, ако не сте се скарали със себе си, т.е. ако не сте направили това, което е много съществено – приложението. Да видите в себе си, да потърсите тази знайност за себе си, която започва, разбира се, от онзи зов: Адаме, где си? Защото битката тази година беше да се изведе Бог от човека. А какво казахме, този глас какво свидетелства? Бог търсеше Себе Си. И оттук е и голямата тайна за Богоосезаемостта.

В Доктрината за Духовните вълни, която дадох, трябва да сложим цялата тази същност от Сътворението. Тя пък от друга страна говори за земното притегляне, от което трябва да се освободите, за да се изживеете във въображението на Митологията... За да дойде последната идея вече – човек в Свободата, когато е Съсътворител! (Всички тези формули, които са дадени, всички Духовни вълни, които ни овдовяват, бяха разгърнати като една Песен на гласните.) В последната фаза на Духовните вълни човекът става Съсътворител, защото този, който може да осъзнае, да дефинира поведение за божественост, си остава човекът. В него е вложен Кундалини, който е, да кажем, същината на Пуруша, на Космичния Човек. (...)

Дали българите сме ядрото на Шестата подкоренна раса? Да, безспорно! Един след друг аргументите идват. Разбира се, това е да се удовлетвори умът. Вътрешното прозрение е, което дава право да се прави клада, но докато умът се убеди, ще има нужда от подкладки. Безспорно тази етажерка, на която ще нареждате том след том от книгата на личния си живот, и в служението на бъдещата Шеста подкоренна раса, и в делото на Мъдростта ще бъде това, което ще се нарече предизвикателство за българите. Затова е сложено ударението върху тях.

Тази земя, която ще бъде люлка на Шестата Коренна раса, защото тук ще се отработи Шестата подкоренна раса на Петата Коренна раса, трябва да надмогне всички свои еволюции, които е минала досега, за да получи необходимата свобода. Каквато кърма даде Шестата подкоренна раса на Детето на бъдещата Шеста Коренна раса, такъв човек ще има. Оттук е и вашата отговорност.

Не се грижете за миналата си карма. Бъдете достатъчно смели в идеята за безгрешието, за да си правите нова карма – карма на служители на Шестата подкоренна раса!

 

Въпрос: Защо в Посланието трите Искания започват с „Дай ми“, а не с „Научи ме“?

Ваклуш Толев: Дай ми[1] е сложено в личните Искания, които винаги ще бъдат потреба. Защото, когато си научен от Повеленията, дай ми е вече не покорност, а потреба на личния ти свят. И тогава работиш за себе си, за да можеш в служението, с което Отгоре си натоварен, да изработиш готовността си за голямата жертва.

Затова в тези Искания са сложени две тайни, които имат социален и планетарен характер, и едно, което е лично и ви вгражда в света на съвършената потреба на вашата материя. Можеш и имаш право да поискаш своето оздравяване, да поискаш твоята трапеза. И Исканията те съхраняват в идеята на Посланието на Изобилието. Там е казано: Дай ни знание за това, какво Бог иска, какво човечеството чака и какво съдбата позволява.

Нека не смесваме голямото си присъствие във Всемирно служение с по-дребните неща! Защото, когато си осенен, няма нужда да искаш олтар или тезгях на гадател... И ние няма да намерим никъде Христос да е с тезгях на гадател или на звездоброец – макар че Го придружаваше Витлеемската звезда, която виждат само мъдреците. Никой друг не я е видял – дори царят на Юдея. Виждат я трима души мъдреци. Сега астрономите я търсят. Но трябва да намерите мъдрец, за да може той да ви я покаже.

Така че тогава, когато великото Послание ви е дало необходимото, вие в грижата си можете да употребите вибрацията му. Защото Посланието може и да не го усвоите – може и да изгори някой в неговите силни вибрации. Но дай ми! е за себе си – да знаеш. Да кажем, искаш здраве или нещо друго... Това са елементи, които няма да те разрушат. Затова са тези разлики.

 

Въпрос: Сега развитието на човечеството се ускорява и в научно-технически план. Каква е връзката на това явление със съкращаването на дните[2], за които се говори в Библията?

Ваклуш Толев: Говорихме за Коренни раси и усвояване на знания, които Духовните вълни дават. С тях идва въпросът за разширения кръгозор, за безпределността, за овладяната душевност, с която можете да си послужите. Идва и приложната енергия на ума да създава цивилизации с оглед грижата на т. нар. Световно правителство.

Световното Мирово правителство, когато е решавало проблемите за еволюцията на човека, в един период решава да даде повече мисловна енергия – ментална сила, за да ускори изграждането на цивилизация. Защото много дълго човечеството се повтаря в духовността и си създава обреди, с които убива духовността.

Ето защо с идеята за цивилизация се създават технически пособия, които освидетелстват пробудата на човека в духовното му зрение и служение. Както виждате, човекът и компютър измисли. И макар да овехтя вече, телевизорът е свидетелство на Третото око, за което се говори още в Третата Коренна раса. Безспорно тогава е било само едно око.

Сега Третото око, придружено от двете очи, ще е една култура универсална. Телевизорът е най-доброто свидетелство, че има ясновиждане. А и кореспонденцията на радиото, кореспонденцията на другите технически постижения... Говориш – и веднага на хиляди, хиляди, хиляди километри те слушат. Дори на Луната.

Когато се пише за съкращаване на дните – съкращават се всъщност дните за просветеността заради пилеението на стотици хиляди години.

Когато се говори в Библията за съкращаване на дните, се има предвид, че Бог ще съкрати дните на наказанията. Човечеството, понеже е много наплашено, много го е страх да страда и не видя в тази тайна дните на пробудата. Не можа да разбере, че Бог няма повече да дава една дълга, легендарна, хилядолетна история, за да стане човекът по-съвършен. Човечеството разбра само страданията.

Нека под съкратени дни да не разбираме в този буквален смисъл, че Бог ще ви съкрати дните на страданията. Човечеството доби устойчивост да приема страдание. Устойчивост! Това се дължи на пробудата на неговата душевност, която никой не може да я уязви. А може ли да уязви някой Духа ви?!

 

Въпрос: Каква е връзката между пребиваванията ни на другите планети и Коренните раси?

Ваклуш Толев: Когато говорим за Коренни раси, говорим за нашата планета, а не за други планети. Говорим за поселника на тази планета. Той трябва да мине през седем Коренни раси, всяка със своите седем поделения, и да създаде четиридесет и девет култури. Не сме го пратили на друга планета още, за да му отредим там колко Коренни раси ще има.

Когато човекът ще отиде, да кажем, на Венера, там той ще има друг статут. Може би няма да има Коренни раси, но това е съвършено друго. Сега пребиваването му е тук.

Има още скрити сили от началния Хаос, има недемонстриран и неизведен още живот. Защото в този Хаос има вода, а водата е само условие за живот, но не ражда живот. Огънят го ражда...

 

Със съкращения

02–05.08.1998 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

 

 

 

Няма по-лек път от този, когато в душата на човека е самият Път!

За да изгрее едно слънце, безспорно то е минало една нощ. Задоволството от предишния ден му дава покойност в нощта, но предназначението му е да излезе отново. Така че Децата на Деня са минали много нощи и много дни в своето срещане не само сега, а откакто Школата съществува из вековните свои пътища и коловози.

Имаше в коловозите на историческото битие на човека известни повици. Моисей рече на онези, които бяха богобелязани, а след това получиха името богоизбрани: „Елате да ви изведа от Египет през Червеното море, за да ви освободя от страстите и стихиите-богове!“.

Един Син, Когото после ще нарекат Син Човечески и Син Божий, ще каже: Оставете мрежите и елате да ви науча да ловите човеци! Голямата тайна да уловиш човека е Любовта.

Настъпи вече и страницата на Знанието – чрез Мъдрост да освободим Бог у нас!

Децата на Деня имат една трапеза – трапезата на Мъдростта, едно причастие – преобраза на провиденциалността. На ума ще оставим да се подчини, на страстите – да повехнат. Това не значи, че човек не може да бъде живителен, това не значи, че човек не може да бъде мисловен. Но когато одухотворявате с Духа си страстите, те дават пулса на жертвата, а умът се храни с прозрението, за да направи формулата, която изгражда образа на цивилизацията. Няма култура без цивилизация, колкото и културата и религията да са били дух. Дух и пламък е бил моят път... – и Дух, и пламък! Ето този пламък е, от който се запалва свещта на Мъдростта!

На добър час!

 

Изведено от Нур 2/1998

05.08.1998 г., Родопа планина, м. Студенец, ПБ „Строител“

 

[1] Нур 3/97. Послание на Планетния Логос за 1998 г., с. 20. (Бел. ред.)

[2] Вж. Марко 13:20 (Бел. ред.).

Още от броя
Проглас, 2021/3   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Духовна вълна на Мъдростта   Из „Мъдростта в скрижали“   Духовната вълна на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Духовната вълна на Мъдростта е стра ... Осми Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Човекът – зрим теогон Гласът на съдбата е нашата провиденция!   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, честито ви Осмия Събор на Обществото Път на Мъдростта!   (Следват откриване на С ... Девети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – зов за служение Мъдростта – зов за служение! Ваклуш Толев: Благословът на нашия Отец върху Децата на Деня, върху зримия теогон, в служение на Небе и Земя ви призовава в признание и готовност към ... Десети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Присъствие в Третото хилядолетие Няма мъка, която може да убие Бог у човека! Ваклуш Толев: С Посланието на Планетния Логос за 2000 година: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!, с ръката на Веч ... Единадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Живототворчество Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, уважаеми приятели! Днес символично ние откриваме Събора от този Дом. Моля, Учителю, да кажете няколко думи по пов ... Дванадесети Събор от I цикъл Събори на Мъдростта: Мъдростта – Приложна молитвеност (Приветствие от Магда Ковачева – председател на модул Пловдив.)   Ваклуш Толев: Благодаря! Честит да ви е новият брой на списание Нур! Ние не уверяваме дал ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Учение на Мъдростта Из „Мъдростта в скрижали“   Учението – принцип Учението на Мъдростта е Знание от Мировото съзнание – то не е религия, нито философия! ...