Из „Мъдростта в скрижали“ – Култура на Мъдростта

Арxив | брой 4 / 2021

Из „Мъдростта в скрижали“

 

 1. Културата на Мъдростта е нова духовна песен за Божията човечност и Човешката божественост!
 2. Културата на Мъдростта е битие на изведената Човешка божественост от вложената Божия човечност.
 3. Културата на Мъдростта е будност и приложна воля за Богоживеене.
 4. Културата на Мъдростта е богоизповед, не вероизповед.
 5. Културата на Мъдростта е аурна същност срещу социалния стрес.
 6. Културата на Мъдростта е свобода от колективно съзнание.
 7. Културата на Мъдростта е битие на себежертва за другия.
 8. Културата на Мъдростта е да бъдеш, не да имаш.
 9. Културата на Мъдростта е себесъзнаване на човека като бог!
 1. Тайната в Културата на Мъдростта е Знанието – Знание и в личността, и в социологията, и в Мировостта!
 2. Културата на Мъдростта е живот във взаимност, който не задължава разплащане.
 3. Културата на Мъдростта освобождава от насилие – човек вижда другия в себе си.
 4. На олтара на Културата на Мъдростта жертвопринос са страстите.
 5. Културата на Мъдростта е свобода от вяра, обреди и догми.
 6. Културата на Мъдростта осветлява идеята чудо.
 7. Културата на Мъдростта чертае образа на служението – без Себе си.
 8. В Културата на Мъдростта идеите са концентрирани и се усвояват афористично.
 9. Културата на Мъдростта има едно лице – пропито от Любовта и отговорно пред Истината!
 1. Културата на Мъдростта йерархира съзнанието на човешкия род в идеята за обожествяване!
 2. В Културата на Мъдростта не само човек се приближава към Бога, а и Бог се осъществява в човека.
 3. Културата на Мъдростта е човек да осъществява Бога, а не да познава Бог.
 4. Културата на Мъдростта сменя олтарите, като заменя трансценденталния с иманентния Бог.
 5. Културата на Мъдростта с идеята за безсмъртието освобождава човека от страха от смъртта.
 6. В Културата на Мъдростта човечеството се осъзнава в битка за божественост.
 7. Чрез Културата на Мъдростта човечеството се осъзнава като Богонеобходимост.
 8. Културата на Мъдростта обезземява заземения.
 9. Културата на Мъдростта открива пътя на докосването до Безкрайността!
Още от броя
Проглас, 2021/4   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е събудена бъднина; Служението е без Себе си! &n ... Из „Мъдростта в скрижали“ – Култура на Мъдростта Из „Мъдростта в скрижали“   Културата на Мъдростта е нова духовна песен за Божията човечност и Човешката божественост! Културата на Мъдростта е бити ... Първи Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Битието – осъществен Живот Домът на Мъдростта е идея на бъдещето! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Проблемът не е само в разменянето на утвърдени достойнства, защото свидетелство за величието е това, коет ... Втори Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Сакралната революция – Ново поколение Домът на Мъдростта е скрижала на бъдността! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени с предназначението си! Нека този Дом на Мъдростта да бъде скрижала на бъдността във ва ... Трети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Децата на Деня – родени за служение Пътят е очертан; жертвата е принесена! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Достойнството е, което ще защити принесената жертва с вашата принадлежност, с вашата святост в онова, за коет ... Четвърти Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Служението – без Себе си Г-н Толев, на миналогодишния Събор сменихте текст от Молитвата на Мъдростта. Коя е духовната тайна на новия изказ: „със събожническо служение към всичко“? Съборите, какт ... Пети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Химн на Благодарността Г-н Ваклуш Толев, Защо нарекохте „Химн на Благодарността“ предстоящия Събор на Общество Път на Мъдростта? Единствен, който има вложено Дихание, е човекът! И само зн ... Шести Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Мировият Път Жертвата не е принос на личността – тя е Мирово съзнание за събожничество! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Уважаеми гости! Синове на България! С особено чувство на отгово ... Седми Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Път на осъществяването Името на осъществения е събожник! Ваклуш Толев: Деца на сърцето ми в Път на осъществяване! Добре дошли в този храм на душевната ви будност и отговорност! Благодаря на Небето, че ви озв ... Осми Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Посланията – олтар на изповедание Вярата като Знание е наука, науката като вяра е Знание! Ваклуш Толев: Мили приятели! Скъпи в Пътя ми Деца на Деня! Добре дошли, жертвайки се в увенчаната тайна на Учението Път на Мъ ... Девети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество Дървото на Живота е Миров път, Дървото на познанието – личен Път! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, носещи преобраза на събожника в бъдността на планетата! Бъдете благословени ... Десети Събор от II цикъл Събори на Мъдростта: Новата планетна социология – Път на събожника Признанието е присъствие! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Честито ви осъществима пътека, която трябва да изходите! Честито ви битие в отговорност пред това, че човекът, надкрач ...