Зареждам...
брой 0 / 1993

Проглас

 

Известно е, че всяка духовна вълна отговаря на един еволюционен стадий на планетната цялост, което позволява възприемането и осъществяването `и в Пътя към Съвършенството. Духовната вълна, като сила на самото Божество, се въплътява в едно тяло – неин проводник. Това е Божият Син! Всяка Космична вълна кристализира в определени идейни концепции, които като по-висши енергетични сили акумулират идеите – изразители на предишните духовни вълни. По-нататък духовните учения преминават в религии.

След Правдата и Любовта, дадени на човечеството от великите всемирни Учители Буда и Христос, назряла е потребата да се върви по Пътя на Мъдростта.

Светлината на Мъдростта, утвърдена вече в света – осъзната или не – работи и променя. Неуморното търсене на духовни ценности в последните години, пробуждането на психични сили и способности, както и глобалните социални промени, свидетелствуват за присъствие на Новата космична енергия. Време е всеки, който може, съзнателно да утоли жаждата си от реката на Мъдростта.

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993