Зареждам...
брой 5 / 1993

Проглас

 

Когато противоречията станат повече от знанието, тогава човекът търси просветлението – сменя йерархията. Тогава роденият Христос работи в сътворения Адам.

Адам е предопределението, лична съдба, а Логосът е космичното предназначение Аз и Отца едно сме.

Историята не е достатъчно знание за битието. Истината няма род, няма дом. Тайната е в Служението.

Потребна е дързост, за да се отхвърли траурната дреха по миналото, както направи Моисей – „Като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря.“ (Евр. 11:24).

Величието е нужно, но не е достатъчно за Предназначението.

Потребна е жертва, която надкрачва прага на Предопределението, както направи отиващия Иисус на Кръщение.

Потребно е преображение като изявено предназначение. „Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!“ (Марко 9:7). Ти си Синът на живия Бог – рече ап. Петър.

Чуйте гласа на Небето. Повярвайте на апостола.

Осъществявайте се като предназначение!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993