Зареждам...
брой 2 / 1995

Проглас

Духовните вълни не са революция, а осенение!

Човек е родено бъдеще като изказ на благовестието и воля на изпълнението! Огън, вода и плът; вик, меч и слово – вик за живот, меч за развитие и слово за обожествяване! Затова хората знаеха пътищата до боговете и прилагаха ритуали, магии и тайнства.

Идеята за Вавилонската кула е настъпление към небесата, но незавладяна позиция в Царството Небесно, което Духовната вълна на Мъдростта трябва да осъществи.

Проточена е една нескъсваема нишка: от начеващо съзнание до себесъзнаващата Мъдрост и освобождаващата Истина, от познанието до безсмъртието, от мистерията на човека до мистерията на Космоса – за да се одухотвори материята и осъществи Духът!

Мъдростта е свобода от образи, символи и догми! Тя е свобода от страх и динамизиране на еволюцията с идея за световна душевност – мировото битие.

Духовната вълна на Мъдростта не носи отрицание – природата е безжалостна, но не и жестока!

Човек е родено бъдеще!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993