Зареждам...
брой 5 / 1995

Проглас

Посланието е хлябът на Мъдростта!

Мировите послания са житейски олтари, където е жертвопринасяно: плът и душа, мир и разбуна, дом и храм. Те не са нито гадания, нито оракулства – те са идея за нов живот!

В Рая няма олтар – слезлият Адам и чедата му чрез олтар потърсиха Бога! Роди се братството на кръвта от майчината утроба до гроба, но братството човек-Бог, като всемирна даденост и прозрение се ражда от космичната воля.

Колко много готовност за свобода е нужна, за да се гради нов живот! Колко праведни ръце трябва да се вдигнат към Небето пред новия антиминс, за да бъде осветена харизмата на Новата духовна вълна!

Една е ръката, която благославя, една е волята, която повелява, едно е сърцето, което жертва – Планетният Логос: Върша това, което Моят Отец върши; Моят Отец работи и Аз работя!

В живота на човека, земен и небесен жител, от Адам до Христос – от Гол съм до Аз и Отец едно сме, влезе едно друго, трето Дърво, чийто плод е Мъдростта, знание за ново битие: Няма зло, има нееволюирало добро!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993