Зареждам...
брой 6 / 1995

Проглас

Отче наш, да бъде Твоята воля!

Няма недействен Бог, няма недействени божества!

Човеците почитат не мъртъв Бог, а динамичен – възкръсващия, Който ще каже: Аз съм животът!

Волята, която е миров пристъп на Универсума в идеята на Себеосъществяване, най-характерно е демонстрирана в шестдневния акт на Сътворението – Да бъде... и биде!

Всеки ден от Шестоднева е скрижала където Вечният е писал – Вяра, Правда, Любов, Мъдрост, Истина и Свобода, за да изгради храм на поведение, а Волята йерархира стойностите им като духовни вълни. Волята не е една от духовните вълни, но цветът на нейната аура е израз на безпокойството на Еволюцията в тяхното градиране.

Има сляпа воля, има лична, социална, мирова, божествена, а само веднъж и творческа Божия. Сляпата воля търси осезание, личната – жертва, социалната – подвиг, мировата – възкресение, Божията – живот. Молитствуващият я търси със зов: Да бъде Твоята воля...

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993